Collectief

Van Peteghem (familie)

ID: 8012   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8012

Beschrijving

Van Peteghem, befaamde Gentse orgelmakersfamilie, waarvan de voornaamste leden zijn :

  1. Pieter van Peteghem, grondlegger van het atelier
  2. Egidius-Franciscus van Peteghem, zoon van 1
  3. Lambert-Benoit van Peteghem, zoon van 1
  4. Pierre-Charles van Peteghem, zoon van 3
  5. Lambert-Corneille van Peteghem, zoon van 3
  6. Pierre van Peteghem, zoon van 3
  7. Maximilien van Peteghem, zoon van 6
  8. Edouard-Charles van Peteghem, zoon van 6


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lievegem)
Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 16de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns. Heden driebeukige basilicale kerk met schip van vijf traveeën met westtoren en polygonale zijkapellen.

Uitvoerder van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Provincieweg zonder nummer (Gistel)
Noord-zuid georiënteerd kerkgebouw, ommuurd kerkhof met aan de straatzijde oorlogsmonument en knotlindes. Kruis met Christusbeeld onder luifel tegen de muur van de linker zijbeuk (oostgevel), ingemetselde arduinen grafsteen in de achtergevel.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Paulusplein 1 (Beveren)
Niet georiënteerde kerk in uniforme neoclassicistische stijl, te midden van het dorp en omgeven door een beboomd plantsoen met oorlogsgedenkteken, ter vervanging van het vroegere kerkhof.


Parochiekerk Sint-Sebastiaan

St.-Sebastiaansplein zonder nummer (Brakel)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de noordoostelijke pleinhoek. Plannen om de bestaande kerk te vergroten leidden uiteindelijk in 1792-1794 tot de bouw van een nieuwe kerk echter met behoud van de westtoren van de voorgaande kerk. Van de laatgotische westtoren, is geen bouwhistoriek bekend; op stilistische gronden gewoonlijk begin 16de eeuw gedateerd.