Collectief

Gebroeders De Rijckere

ID
8047
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8047

Beschrijving

De gebroeders Pierre-Joseph de Rijckere (1716-1791) en Jean-Joseph de Rijckere (1728- ? ) werkten samen als orgelmakers in Kortrijk.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Orgel parochiekerk Sint-Mattheus

Gijzelbrechtegemstraat zonder nummer (Anzegem)
Het orgel werd in 1760 gebouwd in de kerk van Wakken; het werk kan vrij zeker toegeschreven worden aan de gebroeders De Rijckere. Orgelmaker Charles-Louis van Houtte bouwde in 1852 een nieuw orgel in Wakken en plaatste het oud orgel over naar Gijzelbrechtegem.

Uitvoerder van

Orgel begijnhofkerk Sint-Mattheus

Kortrijk (Kortrijk)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is onbekend. Door orgelhistoricus A. Deschrevel werd het instrument toegeschreven aan de orgelmakers Medaert uit Roeselare. Als bouwjaar staat 1678 op de orgelkast gesculpteerd. In de jaren 1785-1787 vond een ingrijpende renovatie plaats, toe te schrijven aan de orgelmakers De Rijckere (Kortrijk). Het orgel werd in 2000-2003 gerestaureerd.


Orgel kapel van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Kortrijk (Kortrijk)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is P.-J. de Rijckere (Kortrijk); de orgelbouwer leverde behalve het instrument ook de orgelkast (wat zeer ongebruikelijk is). Het bouwjaar is 1752-1755. In 1887 werd in de oude orgelkast een totaal nieuw instrument geplaatst door P. Schyven uit Brussel-Elsene.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Nieuwpoort (Nieuwpoort)
In het begin van de 16de eeuw beschikte de kerk over twee orgels; bekende namen van orgelmakers zijn aan te treffen in de kerkrekeningen. De orgelkast die aanwezig was net vóór de vernieling in WO I droeg het jaartal 1643; over deze tijdspanne zijn echter geen archivalia bewaard. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw zijn we op de hoogte van ingrepen door verschillende orgelmakers: J. en G. van Belle (2de helft 17de eeuw), J. de Gruytters (kleine reparaties, 1733), H. Pescheur (herstelling, 1734), de gebroeders De Rijckere (1743-45), A.-J. Berger (1753-54). Tussen 1770 en 1787 werd het orgel gerenoveerd door P. en L.-B. van Peteghem. Voor de 19de eeuw zijn geen gegevens voorhanden. Het orgel ging verloren in WO I. In 1927 werd een nieuw orgel geleverd door J. Anneessens; dit ging verloren in de brand van 1940. Het huidig orgel is van Jos. Loncke en Zonen uit 1966.


Orgel kerk Sint-Amandus

Ingelmunster (Ingelmunster)
Rond 1751 werd een nieuw orgel geplaatst, mogelijk door de orgelmakers De Rijckere (Kortrijk); hiervan rest enkel een meubel.


Orgel kerk Sint-Godelieve (Rumbeke, wijk Beitem)

Rumbeke (Roeselare)
Als eerste orgel werd het oud orgel van Ardooie (De Rijckere 1753) aangekocht; het werd samen met de kerk vernield in 1917. Huidig orgel. In 1932 plaatste J. Anneessens hier een orgel, afkomstig uit het Sint-Niklaasinstituut te Kortrijk. Het is een instrument van L.-B. Hooghuys (Brugge), uit 1884. Herstellingen werden uitgevoerd door H. Laureys (Gent-Ledeberg) in 1962.


Orgel kerk Sint-Jan-Baptist

Staden (Staden)
In 1685 werd een doksaal gebouwd waarop het orgel (vermoedelijk nieuw) geplaatst werd. In 1756 werd een herstelling uitgevoerd door "een orgelmaker uit Kortrijk" (De Rijckere?). In 1869 werden werken uitgevoerd door Ph. Forrest. In 1909 werd een nieuw instrument gemaakt door Th. Delmotte, met behoud van een hoeveelheid oud pijpwerk en de meubel-prospecten. Dit orgel ging verloren in de Eerste Wereldoorlog. In 1924 werd een nieuw orgel gebouwd door J. Anneessens (Menen); het werd vernield tijdens WO II. Huidig orgel : Gebouwd door P. Anneessens (Menen) in 1968.


Orgel kerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Dentergem)
De bouwer van het oorspronkelijke orgel is onbekend (het is niet uit te sluiten dat het een werk betreft van de gebr. De Rijckere uit Kortrijk); het bouwjaar was 1765. In het midden van de 19de eeuw zijn renovatiewerken geschied, mogelijks door orgelmaker Ch.-L. van Houtte (Waregem). Ergens tussen 1900 en 1911 werden werken uitgevoerd door François Joris (Ronse).


Orgel kerk Sint-Medardus

Wervik (Wervik)
Orgel door Jules Anneessens van circa 1925.


Orgel parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Catharina

Wapenplaats zonder nummer (Dentergem)
In Wakken werd in 1852 een nieuw orgel gebouwd door Ch.-L. van Houtte (Waregem). In 1906 werd het instrument omgebouwd en uitgebreid door Th. Delmotte & zoon (Doornik). Het onderging een revisie door J. Anneessens & zoon (Menen), in 1948.


Orgels parochiekerk Sint-Salvator

Harelbeke (Harelbeke)
Het huidig instrument werd gebouwd door Th. Delmotte & Fils in 1908. Van het oude orgel werden herbruikt: het prospect, de windlade van het hoofdwerk, 8 registers. In WO II werd het orgel zwaar beschadigd; het werd gedemonteerd en opgeslagen. Een algehele reconstructie (en transformatie) geschiedde in 1948, door Jos. & P. Loncke.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gebroeders De Rijckere [online] https://id.erfgoed.net/personen/8047 (Geraadpleegd op )