Persoon

Cogge, Walter

ID
811
URI
https://id.erfgoed.net/personen/811

Beschrijving

Architect en stedenbouwkundige Walter Cogge, zoon van architect Edward Cogge, werkte frequent samen met Walter Toubhans. Samen realiseerden ze vanaf de jaren zestig een interessant oeuvre van voornamelijk woonhuizen in de provincie Antwerpen. Cogge leidde vanaf 1967 ook mee het bureau van de Antwerpse architect Frans De Groodt.

Toubhans en Cogge worden daarnaast vaak geassocieerd met enkele niet-gerealiseerde stedenbouwkundige plannen die ze voor de stad Antwerpen ontwierpen. In 1966 publiceerden ze in het tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon een plan voor de revalorisatie van de Antwerpse historische stadskern, dat representatief is voor de toename van het erfgoedbewustzijn in de stad. Hun bekommernis om een hernieuwde, bewuste omgang met het historische patrimonium, zouden ze ook in de praktijk proberen vertalen door hun deelname aan het in 1970 opgerichte Aktiekomitee Oude Stadskern. Deze groep eiste een sloopverbod van historische panden binnen de stadskern, het gebruik van een herwaarderingsplan zoals dat van Cogge en Toubhans, evenals een openbaarheid van beslissingen omtrent monumentenzorg en een openbaar debat over de problematiek.

In 1968 ontwierpen ze samen met Johan D’Huyvetter het stedenbouwkundig plan ‘Een hart voor Antwerpen Linkeroever’, waarmee ze de tweede prijs behaalden in de architectuurwedstrijd Paul Bonduelle. Dit plan getuigde van een grote ontwerpkwaliteit met een uitgebouwd centrum met gemeenschapsvoorzieningen, een scheiding tussen auto- en voetgangersverkeer, een architectuur gericht op het creëren van een aangenaam woonklimaat met een kleinschalig karakter, private tuinen en een hoge sociale waarde. Een afgezwakte, kleinschalige versie van deze concepten kon Toubhans later wel realiseren in het ontwerp van de sociale woonwijk van Houtem in Vilvoorde.

  • SPITAELS E. 2004: Frans De Groodt, in: LAUREYS, D. (ed.), Bouwen in beeld : de collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Turnhout, 179-182.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Dambruggestraat 193 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de houthandelaar Edmond Quaeyhaege, naar een ontwerp door de architecten Emile en Modest Van Nieuwerburgh uit 1901.


Eengezinswoning in laat-modernistische stijl

Oudstrijderslei 40 (Antwerpen)
Woning in laat-modernistische stijl in opdracht van L. Melsen en naar ontwerp van architecten Walter Toubhans en Walter Cogge uit 1964.


Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII

Andreas Vesaliusstraat 2, Kardinaal Mercierplein 2, Tiensestraat 98, 102, 112-124 (Leuven)
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII - opgetrokken eindjaren 19de, beginjaren 20ste eeuw.


Villa

Speelhofdreef 27 (Schilde)
Villa van 1965 naar ontwerp van Walter Toubhans en Walter Cogge.


Villa

Groene Wandeling 13 (Schilde)
Villa van 1966-67 naar ontwerp van Walter Toubhans en Walter Cogge.


Vleeshuiswijk

Braderijstraat 2, Bullinckplaats 1-6, 7, Driehespenstraat 1-3, Gildekamersstraat 1, Kuipersstraat 2-6, 9-15, Lange Doornikstraat 16, Oude Beurs 16, Palingbrug 12, Repenstraat 8, Ruckersplaats 1-6, 7, Vleeshouwersstraat 10, 21-23, Willem Ogierplaats 1-2, Zilversmidstraat 1-10 (Antwerpen)
De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.


Wijk Houtem

Aardepad, Aardestraat 2-6, Achterpad, Achterstraat 2-34, Biezenpad, Bloedstraat, Derdeschoofstraat 2-4, 5-6, 8-42, Dorstijdpad, Eggenpad 1-27, Harmoniepad 2-14, Harmoniestraat 1-35, Haverpad, Hazegras 2-8, Houtemboskerkweg 2-34, Kattepad, Kattestraat, Keiput 1-14, 16-70, Keiputvoetweg 1-25, Kikkerpad, Klaverpad, Korenpad, Lange Bundervoetweg 2-4, Lange Wandeling 1-32, 33-35, Leeuwstraat 1-11, Maaiveld 1-11, Negendagwand 1-49, Oogstweg, Osseneusel 1-8, 10-30, Paraplupad 2-16, Paraplustraat 1-19, Pastoorstraat 2-26, Pikdorserspad 1-17, Put 1-15, Rodenbachplein (Albrecht) 1-7, 13, Rodenbachweg 2-20, Root 2-16, Schriekwegel 2-46, Sint-Amalbergepad 2-20, Sint-Rochusstraat, Spreeuwenhoek 1-23, Ter Kamerenpad 1-11, Ter Kamerenweg 2-40, Teresianenstraat 1-7, Vierbunder 1-49, Vierbunderpad 1-15, Vlasaard 1-31, Vlegelpad 1-19, Wanneweg 2-20, Wijnputvoetweg 2-42, Zaaitijdstraat 1-13, Zomertijdpad 1-11 (Vilvoorde)
Sociale woonwijk gerealiseerd in opdracht van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting vanaf de tweede helft van de jaren zeventig naar ontwerp van het Antwerps Stedenbouwkundig Studiebureel van architecten Walter Toubhans en Walter Cogge.


Thema's

Ontwerper van

Gemeenteplaats


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cogge [online], https://id.erfgoed.net/personen/811 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.