Persoon

Ledou, Boudewijn

ID
8134
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8134

Beschrijving

Over de 17de-eeuwe orgelmaker Boudewijn Ledou (soms "Le Dou") is bijzonder weinig geweten. Wanneer hij in 1643 in Watervliet (Sint-Laureins) een orgel bouwde wordt hij genoemd "orghelmaeckere, wonende in de stadt Brugghe". Dit is overigens het enige werk waarvan zijn auteurschap zeker was (cfr. contract). De orgels in de kerken van Lissewege en Damme worden eveneens aan hem toegeschreven, doch louter op stilistische gronden. De toeschrijving van Damme is twijfelachtig. Ledou verrichtte verder nog herstellingen in de H. Bloedkapel in Brugge.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de oudste voorbeelden van dit type in Vlaanderen. Gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum met aanpalend kerkhof ten zuiden en kerkplein ten noorden.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ledou [online] https://id.erfgoed.net/personen/8134 (Geraadpleegd op )