Persoon

Van Isacker, François

ID: 8156   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8156

Beschrijving

François van Isacker zou in 1633 in Veurne geboren zijn. Merkwaardigerwijze vindt men hem later als gezel van de Antwerpse orgelmaker Nicolaas van Hagen (in Antwerpen, Sint-Pauluskerk, 1654-1658). Nadien trekt hij weer zuidwaarts en bouwt in 1663 een orgel in Haringe (Poperinge). In 1674 bouwt hij een orgel in de premonstratenzer abdij van Saint-André-aux-Bois, [Fr., verdwenen]; in 1675 staat hij in voor het onderhoud in de kathedraal van Sint-Omaars (Saint-Omer, Fr.). François van Isacker overleed in 1682 in Boulogne-sur-Mer (Fr.) terwijl hij daar een orgel aan het bouwen was in de kathedraal; de archiefteksten vermelden dat hij een weduwe achterliet met jonge kinderen; ook wordt vermeld dat hij toen inwoner was van Sint-Omaars. In Boulogne wordt ook nog vermeld dat er nog slechts 8 à 10 dagen nodig waren om het kathedraalorgel te voltooien (mogelijks omvatte dit enkel het afwerken van de intonatie en stemmen) : hiervoor ontbood men orgelmaker Jan van Belle uit Ieper. Vanwege dit feit wordt verondersteld dat Van Belle een leerling van Van Isacker is geweest.

Vincent van Isacker (broer of zoon van François?) volgde in Diksmuide, 1665-1667, François op voor het onderhoud van het orgel.


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Orgel kerk Sint-Martinus (Haringe)

Roesbrugge-Haringe (Poperinge)
Orgel door Pieter van Peteghem uit 1778-1779. Dit befaamde orgel is heden het grootste en meest intact bewaarde Van Peteghem-instrument.


Orgel kerk Sint-Niklaas

Diksmuide (Diksmuide)
De kerk van Diksmuide heeft een onvoorstelbaar rijke voorgeschiedenis op gebied van orgelbouw. Een prachtig 17de-eeuws orgel, op het koordoksaal, ging verloren in WO I [zie uitgebreide fiche]. In 1932 werd een nieuw orgel geplaatst; ook dit instrument werd vernield door oorlogsfeiten, in 1940. Het huidige orgel, op het W-doksaal, dateert van 1966 en is gebouwd door de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Thema's