Persoon

De Pooter, Jean Baptiste

ID
8349
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8349

Beschrijving

Jan Baptist De Pooter was actief als investeerder op het Zuid in Antwerpen, een wijk die vanaf eind jaren 1870 werd verkaveld en bebouwd. Hij was opdrachtgever voor tientallen woningen in de buurt van de Amerikalei, allemaal rijwoningen met een eenvoudige neoclassicistische gevelopbouw, die de standaard vormgeving van het einde van de 19de eeuw volgen. Wellicht is De Pooter ook de uitvoerder of aannemer van de werken, gezien hij de plannen ook ondertekende. Opvallend in deze bouwdossiers zijn de zeer schetsmatige, weinig gedetailleerde geveltekeningen. Het gaat om typeplannen die voor verschillende projecten werden opnieuw gebruikt.

In de bevolkingsregisters vinden we Jan Baptist De Pooter terug als een persoon “zonder beroep”, geboren in Antwerpen in 1844 en gehuwd met Petronella Brouwers. Samen hebben ze een zoon Jozef Guillelmus, geboren in 1869. Opvallend is dat het gezin talrijke keren verhuist, wellicht telkens naar een nieuw gebouwd project. Bij elke woning wordt inwonend personeel geregistreerd: meiden en een briefbezorger.

Ook in Ekeren vonden we van J.B. De Pooter in het archief van het kadaster gegevens terug die er op wijzen dat hij er actief was als investeerder. Hij bouwde er in de jaren 1890 verschillende woningen, die hij weer doorverkocht. Ekeren is een gemeente ten noorden van Antwerpen, nu een district van Antwerpen, die toen zeer in trek was voor de bouw van buitenplaatsen voor de bemiddelde Antwerpenaren. De woningen in Onze-Lieve-Vrouwstraat 31-33 en 35 waren eigendommen van J.B. De Pooter, waarvan de bouw geregistreerd werd in 1894, wat betekent dat deze huizen een jaar eerder gebouwd waren. Het zou kunnen dat een van de woningen voor zijn zoon bedoeld was, want in de bevolkingsregisters wordt zijn verhuis naar Ekeren genoteerd in 1893. De twee woningen in de Onze-Lieve-Vrouwstraat waren oorspronkelijk identiek, in een eenvoudige eclectische stijl. Enkel nummer 35 is bewaard; nummers 31-33 werden in 1902 door de nieuwe eigenaar afgebroken en heropgebouwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bevolkingsregisters District Antwerpen, 1890-1900.
  • Archief van het kadaster, Mutatieschetsen, Antwerpen, Afd. 35 Sectie F, 1894/20.
  • Archief van het kadaster, Leggers, Antwerpen, Afd. 35 Sectie F, artikel 1963.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Amerikalei 149-153 (Antwerpen)
Aansluitend bij het fraaie neoclassicistische ensemble burgerhuizen op nummers 139-145, is op nummers 149-153 een huizenrij van drie identieke, sobere neoclassicistische burgerhuizen bewaard van drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak.


Neoclassicistisch burgerhuis

Welvaartstraat 6 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning met poortdoorgang werd rond 1878 gebouwd als één van de vroegste woningen in de straat. Het is tevens een vroege realisatie van aannemer en investeerde J. De Pooter, die voor talrijke huizenrijen zal zorgen op het Zuid. Deze woning bouwt hij in opdracht van Suls.


Neoclassicistisch hoekpand

Amerikalei 137 (Antwerpen)
Verzorgd neoclassicistisch hoekcomplex met de Jozef Liesstraat bestaande uit een woon- en winkelpand op de hoek en een woning in de Amerikalei waarvan de tuin uitgeeft in de Jozef Liesstraat en daar met een tuinmuur is afgesloten. Het geheel werd gebouwd naar een ontwerp van investeerder J. De Pooter van 1897.


Neoclassicistisch hoekpand

Marnixplaats 11 (Antwerpen)
De meergezinswoning met winkelgelijkvloers op het smalle hoekperceel van de Marnixplaats met de De Vrièrestraat werd rond 1879 gerealiseerd door J. De Pooter. Deze aannemer en investeerder vinden we op talrijke plaatsen op het Zuid terug.


Neoclassicistische burgerhuizen

Amerikalei 3-7 (Antwerpen)
Fraaie rij van drie neoclassicistische burgerhuizen daterend uit de jaren 1880. Het gaat om enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen op souterrain, onder zadeldak.


Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Amerikalei 139-145 (Antwerpen)
Fraai en goed geconserveerd ensemble van vier in spiegelbeeld opgebouwde neoclassicistische burgerhuizen. De gevelrij is gebouwd volgens een typeplan van investeerder en aannemer J. De Pooter.


Rij neoclassicistische burgerhuizen

Amerikalei 103, 109-113 (Antwerpen)
Deze vier neoclassicistische burgerhuizen hoorden samen met de tussenliggende, verbouwde nrs. 105 en 107 tot een eenheidsbebouwing.


Rij van vijf stadswoningen

Belegstraat 26-34 (Antwerpen)
Deze vijf stadswoningen van twee bouwlagen en drie traveeën vormen samen een mooie gevelrij, met de voor de Belegstraat typische combinatie van bepleisterde en bakstenen lijstgevels.


Samenstel van drie burgerhuizen

Jozef Liesstraat 4-8 (Antwerpen)
Deze rij van drie neoclassicistische stadswoningen werd rond 1896 gebouwd naar ontwerp van J. De Pooter. De Pooter was een aannemer en investeerder die op de Amerikalei in de straten ten zuiden daarvan talrijke rijen neoclassicistische woningen realiseerde.


Twee identieke neoclassicistische ensembles

Kasteelstraat 33-35, 36-38 (Antwerpen)
Deze twee identieke, tegenover elkaar liggende ensembles van twee neoclassicistische stadswoningen werden rond 1898 gebouwd naar ontwerp van J. De Pooter.

Opdrachtgever van

Neoclassicistisch hoekpand

Marnixplaats 11 (Antwerpen)
De meergezinswoning met winkelgelijkvloers op het smalle hoekperceel van de Marnixplaats met de De Vrièrestraat werd rond 1879 gerealiseerd door J. De Pooter. Deze aannemer en investeerder vinden we op talrijke plaatsen op het Zuid terug.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Pooter [online] https://id.erfgoed.net/personen/8349 (Geraadpleegd op )