Persoon

Le Roy, Hippolyte

ID: 8408   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8408

Beschrijving

Hij studeerde aan de Academie van Gent. Dankzij goede ontwerpen voor de wedstrijd Godecharle verkreeg hij een beurs om twee jaar (1881-1883) te studeren aan de Ecole des Beaux-Arts te Parijs, waar hij ook samenwerkte met Alexandre Falguière. Hierna studeerde hij nog in Rome met een beurs.

Le Roy was vooral bekend om zijn beeldhouwwerken en gedenkpenningen, maar schilderde ook. Zo doceerde hij ook een aantal jaar schilderkunst aan het Hoger Instituut van Antwerpen. Op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs behaalde hij een zilveren medaille. Hij nam aan talrijke tentoonstellingen deel.

In de publieke ruimte van Gent staat van zijn hand het monument voor Charles de Kerchove, op de gelijknamige laan. Ook het beeld voor Karel Miry op het Casinoplein is een werk van Le Roy. Oorlogsmonumenten van zijn hand vindt men onder meer nog in Diksmuide (gedenkplaat) en Tienen. Le Roy woonde aan de Rue des Tonneliers in Gent.

Bronnen:

André Capiteyn & J. Decavele, In steen en brons van leven en dood. Inventaris van de waardevolle grafmonumenten en portretgalerij van verdienstelijke personen rustend op de begraafplaatsen van de stad Gent, Gent 1981

Belgian Art Links and Tools, http://www.balat.be, 20/05/2008

Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek Gent, http://search.ugent.be/ovk;

Cor Engelen & Mieke Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, reeks Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, studia 90, 3 delen, Brussel 2002, p. 1082-1086.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Gedenkteken Alphonse Lange

Leopold II-laan zonder nummer (De Haan)
Volgens opschrift gerealiseerd in "1898" door beeldhouwer "HIPP. LE ROY" en ter nagedachtenis aan luitenant Lange die tijdens gevechten in Congo met Arabische slavenhandelaars op 15 oktober 1893 gewond geraakt.


Jongensweeshuis

Martelaarslaan 13 (Gent)
Voormalig Jongensweeshuis, instituut voor doofstommen en gemeenteschool, heden stedelijke middenschool. De Gentse weesjongens ook "Kulders" of "Blauwe jongens" genaamd waren tot 1873 ondergebracht in een deel van het Geeraard de Duivelsteen en de school aan het Bisdomplein (gesloopt in 1896-98, heden bebouwd met de Nationale Bank).


Oorlogsgedenkteken

Kabbeekvest zonder nummer (Tienen)
Oorlogsgedenkteken ingehuldigd in 1923, gelegen in een door taxushagen omzoomd, rechthoekig perk en opgevat is als een hardstenen gedenkmuur met centraal een bronzen beeldengroep.


Oorlogsgedenkteken Franse soldaten

Palinghuizen zonder nummer (Gent)
Een U-vormige, blauwe hardstenen boord begrenst een bloemenperkje, waarin op een getrapt verhoog een levensgrote, bronzen, Franse infanteriesoldaat tegen een hardstenen obelisk neerzijgt.


Winkelhuis

Oudburg 1-5, Rodekoningstraat 2 (Gent)
Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit einde 19de eeuw, respectievelijk een hoekhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder plat dak, een rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder plat dak, en een breedhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak.


Thema's

Ontwerper van

Charles de Kerchovelaan (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)