Persoon

Mahu, Jan

ID
8419
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8419

Beschrijving

Jean Mahu studeerde beeldhouwen aan de Gentse Academie en begon een zaak in grafzerken. Het steenkappersatelier Mahu verzorgde veel graftekens op de Westerbegraafplaats. De zaak werd na de dood van Jean Mahu verdergezet door zijn zonen Evariste Charles (1885-1926) en Aimé Camille (1887-?), vandaar dat men een strategische plek koos voor het opstellen van zijn grafmonument : aan het begin van de hoofddreef. Het graf (B34) heeft een ongewone vormgeving en er zijn verschillende steensoorten gebruikt, als een soort visitekaartje voor het bedrijf. Na de dood van Jean Mahu ondertekenden zijn zonen nog steeds met zijn naam hun werk.

Bronnen:

An Hernalsteen, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent 2000, p. 28

Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek Gent, http://search.ugent.be/ovk.


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Oorlogsgedenkteken buurtbewoners

Lange Violettestraat 102-106 (Gent)
Tegen de zijgevel van een hoekhuis hangt deze gedenkplaat, vervaardigd door beeldhouwer Gustaaf Van den Meersche en steenhouwer Jean Mahu. Ze werd opgericht door buurtbewoners en de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond, ter ere van strijders en burgers uit deze wijk die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Oorlogsgedenkteken wijk Ter Platen

Gustaaf Callierlaan zonder nummer (Gent)
Op de hoek van de François Benardstraat en de Gustaaf Callierlaan bevindt zich het monument ter ere van de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog van de wijk Ter Platen, opgericht door buurtbewoners en de plaatselijke afdeling van de NSB. Het is een plaat uit Belgische blauwe hardsteen, die sterk gelijkt op die in de Karel Antheunisstraat en werd vervaardigd door dezelfde kunstenaars, namelijk steenhouwer Jan Mahu en beeldhouwer Gustaaf Van den Meersche.


Technische laboratoria en thermische centrale van de Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 41-45 (Gent)
Het Technicum van de Universiteit Gent is een omvangrijk complex met voorbeeldwaarde, tot stand gekomen volgens architecturale en structurele concepten die beantwoordden aan de toenmalige behoeften op esthetisch, pedagogisch en experimenteel vlak en dit volgens de ontwerpen van professor ingenieur architect Jean-Norbert Cloquet in nauwe samenwerking met professor ingenieur Gustave Magnel.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mahu [online] https://id.erfgoed.net/personen/8419 (Geraadpleegd op )