Persoon

De Maertelaere, Achilles

ID
8431
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8431

Beschrijving

Achille De Maertelaere studeerde aan de academie van Gent en begon zijn carrière als goudsmid. Later werd hij beeldhouwer en kunstschilder en werkte hij in de ateliers van vader en zoon Van Biesbroeck. Hij staat ook bekend om zijn sociaal bewogen tekeningen en schilderijen, waarin men art nouveau-invloeden herkent. Hij was een socialist en voorvechter van de arbeiders. Dit merkt men onder meer aan zijn bekende schilderij 'De klok slaat 5ure - half slapend gaan zij naar 't fabriek', waarop een vader met zijn jonge dochters aan de hand in het halfduister naar de fabriek trekt. Dit thema heeft hij verder uitgewerkt voor het graf Samijn op de Westerbegraafplaats te Gent (C-B4). Zijn pseudoniem 'Bentos' wordt verklaard door het feit dat er verschillende kunstenaars met zijn familienaam samenwoonden in het Gentse begijnhof. Hierdoor werd post soms verkeerd besteld. De Maertelaere koos ervoor de naam van een jeugdvriend die vaak voor hem poseerde, Bento, om te vormen tot 'Bentos'.

Bronnen:

André Capiteyn & J. Decavele, In steen en brons van leven en dood. Inventaris van de waardevolle grafmonumenten en portretgalerij van verdienstelijke personen rustend op de begraafplaatsen van de stad Gent, Gent 1981

Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek Gent, http://search.ugent.be/ovk

Cor Engelen & Mieke Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, reeks Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, studia 90, 3 delen, Brussel 2002, p. 472


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Oorlogsgedenkteken van de 10e wijk

Gebroeders De Smetstraat zonder nummer (Gent)
Het betreft een oorlogsmonument dat op 18 september 1921 werd opgericht voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog werden op de pijlers links en rechts van het oorspronkelijke monument de namen van de gesneuvelden bijgekapt.


Oorlogsgedenkteken van de 8e wijk

Sint-Salvatorstraat zonder nummer (Gent)
Dit monument werd op 25 september 1921 ingehuldigd. Het werd opgericht ter ere van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog uit de Gentse 8e wijk en werd gefinancierd door buurtbewoners van de dekenij en de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond.