Persoon

Soudeyns, Theo

ID
8437
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8437

Beschrijving

Theo Soudeyns werkte te Parijs, Straatsburg en Nederland. Hij staat vooral bekend om zijn borstbeelden van Vlaamse kunstenaars en portretmedaillons voor graven. Op de Gentse kerkhoven vindt men verschillende epitafen van zijn hand. Daarnaast maakte hij ook verscheidene visserstaferelen.

Bronnen:

André Capiteyn & J. Decavele, In steen en brons van leven en dood. Inventaris van de waardevolle grafmonumenten en portretgalerij van verdienstelijke personen rustend op de begraafplaatsen van de stad Gent, Gent 1981

Cor Engelen & Mieke Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, reeks Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, studia 90, 3 delen, Brussel 2002, p. 1440


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Oorlogsgedenkteken van de wijk Ekkergem

Ekkergemstraat zonder nummer (Gent)
Blauwe hardstenen gedenkplaat, die tegen de omheiningsmuur van de parking werd aangebracht. Op het trottoir voor het monument bevinden zich op de hoeken van het monument nog twee kleine bloembakjes, eveneens uit blauwe hardsteen. Het geheel werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB ter ere van gesneuvelden van de wijk, zowel tijdens de Eerste als Tweede Wereldoorlog. Het hardstenen monument is gesigneerd door A. Simoens als ontwerper, het centrale bronzen laagreliëf door T. Soudeyns.


Stedelijke Vismijn

Sprotplein zonder nummer (Oostende)
Sprotplein z.nr. <italic>Stedelijke Vismijn</italic>. Met uitzondering van het bestuursgebouw dateert het gebouwencomplex met o.m. vis-, vroegere haring- en sprotmijn en pakhuizen van 1949-1951 en kadert het in de wederopbouw van de Stedelijke Vismijn na de vernietiging van de installaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Huidige lokalisatie gaat terug op de aanleg van de nieuwe vissersha

Uitvoerder van

Centraal plantsoen Regentieplein met Rolliersmonument

Regentieplein zonder nummer (Sint-Niklaas)
Op het ronde Regentieplein, omgeven door een dubbele rij platanen, bevindt zich het Rolliersmonument, een gedenkteken ter nagedachtenis van de 75-jarige onafhankelijkheid van België en de heldendaad in 1830 van de Sint-Niklazenaar Benedikt Rolliers. Het standbeeld naar ontwerp van Jozef Horenbant en August Waterschoot en uitgevoerd door de Gentse beeldhouwer Theo Soudeyns werd in 1906 onthuld.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Soudeyns [online] https://id.erfgoed.net/personen/8437 (Geraadpleegd op )