Persoon

Van Roey, Alexander

ID
8603
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8603

Beschrijving

In de eind-19de-eeuwse en begin-20ste-eeuwse bouwdossiers omschrijft hij zichzelf als schrijnwerker en aannemer. Vanuit hetzelfde adres in de Pyckestraat 23 en soms in dezelfde bouwdossiers werkt hij op dat moment samen met zijn vader, aannemer Joseph Van Roey. Oudere broer van Louis Van Roey.

In de dossiers vlak voor de Eerste Wereldoorlog noteert hij expliciet bij zijn handtekening dat hij architect en gezworen landmeter is. Op dat moment werkt hij ook samen met aannemer en schrijnwerker Charles Demuyter.

  • Gegevens van Marcel Windey, oktober 2016.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw met winkel, diamantslijperij en ateliers

Vestingstraat 58-60 (Antwerpen)
Dit appartementsgebouw met diamantslijperij en burelen in de achterbouwen, werd rond 1921 gebouwd voor I. Polyatchek, wonende in de Lange Herentalsestraat 37. Het is een typisch voorbeeld van de panden die in het interbellum door de bloeiende diamantnijverheid in de diamantwijk werden gebouwd.


Architectenwoning Alexander Van Roey

Pyckestraat 30-32 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl als eigen woning gebouwd door Alexander Van Roey, naar een ontwerp uit 1903. Van Roey was in Antwerpen actief vanaf eind jaren 1890 tot begin jaren 1930, aanvankelijk als aannemer en van kort vóór de Eerste Wereldoorlog ook als architect.


Bakkerij Het Volk

Schoytestraat 59 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Alexander Van Roey uit 1912, uitgevoerd door de aannemer Frans Claes. Doorgang naar bakkerij “Het Volk” uit 1907 op het binnenterrein. Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit het laatste kwart van de 18de eeuw.


De Criée

Van Schoonhovenstraat 21-23, Van Wesenbekestraat 22-24 (Antwerpen)
Overdekte markt in eclectische stijl tussen Van Schoonhovenstraat en Van Wesenbekestraat, in 1903-1904 opgericht door de Naamlooze Maatschappij Antwerpsche Overdekte Markt, naar een ontwerp door de architect Louis Wagemans.


Eclectisch burgerhuis

Sint-Laureisstraat 91 (Antwerpen)
Deze eclectische stadswoning werd gerealiseerd rond 1911-1912 naar ontwerp van Alexander Van Roey. Het huis werd gebouwd volgens een typeplan dat hij bij een drietal bouwaanvragen in 1911-1912 indiende voor verschillende opdrachtgevers, waarvan twee voor aannemer Charles Vermuyten.


Eclectisch café

De Keyserlei 23 (Antwerpen)
Dit eclectische caféhuis met appartementen op de verdiepingen is het resultaat van een grondige verbouwing van 1900-1901, waarbij twee bestaande panden werden samengevoegd.


Eclectisch ensemble van drie stadswoningen

Sint-Laureisstraat 30-34 (Antwerpen)
Dit eclectische ensemble van drie stadswoningen werd gerealiseerd rond 1911-1913 naar ontwerp van Alexander Van Roey in opdracht van aannemer Charles Vermuyten, die wellicht ook de bouw van de woningen uitvoerde.


Eclectische hoekbebebouwing

Moonsstraat 1, Sint-Laureisstraat 95 (Antwerpen)
Deze twee eclectische woningen werden rond 1913 gerealiseerd naar ontwerp van Alexander Van Roey in opdracht van aannemer Charles Vermuyten, die wellicht ook de bouw van de woningen uitvoerde.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 89 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Coenen.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 73 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913 naar ontwerp van Alexander Van Roey in opdracht van aannemer Charles Vermuyten, die wellicht ook de bouw van de woning uitvoerde.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 85 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913-1914 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Draye.


Meergezinswoning in eclectische stijl

Fourmentstraat 13 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Charles Vermuyten, naar een ontwerp door Alexander Van Roey uit 1912. Van Roey was in Antwerpen actief vanaf eind jaren 1890 tot begin jaren 1930, aanvankelijk als aannemer en van kort vóór de Eerste Wereldoorlog ook als architect.


Neoclassicistisch burgerhuis

Cuylitsstraat 97 (Antwerpen)
Neoclassicistische burgerwoning gebouwd circa 1898 naar ontwerp van Alex Van Roey voor de Heer C. De Mul. Het is een enkelhuis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag op hoog souterrain, gevat onder een zadeldak.

Uitvoerder van

Eclectische burgerhuizen

Sint-Laureisstraat 75-77, 83 (Antwerpen)
Deze drie bijna identieke eclectische meergezinswoningen werden rond 1913 gerealiseerd naar ontwerp van bouwmeester Alexander Van Roey.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 89 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Coenen.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 85 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913-1914 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Draye.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Alexander Van Roey

Pyckestraat 30-32 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl als eigen woning gebouwd door Alexander Van Roey, naar een ontwerp uit 1903. Van Roey was in Antwerpen actief vanaf eind jaren 1890 tot begin jaren 1930, aanvankelijk als aannemer en van kort vóór de Eerste Wereldoorlog ook als architect.


Geheel van café en winkelhuis in neoclassicistische stijl

Cobdenstraat 19, Zénobe Grammestraat 1 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een café en een winkelhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Alexander Van Roey. Architect Louis Hamaide tekende in 1904 het ontwerp van het complex op de hoek van Zénobe Grammestraat en Cobdenstraat, dat ook het inmiddels verbouwde burgerhuis Zénobe Grammestraat 3 omvat.


Thema's

Ontwerper van

Berkenlaan

Coebergerstraat

Emiel Banningstraat

Gijzelaarsstraat

Sint-Laureisstraat