Persoon

Van Roey, Alexander

ID
8603
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8603

Beschrijving

Alexander Van Roey, zoon van de aannemer Joseph Van Roey en oudere broer van de aannemer Louis Van Roey, was vanaf eind jaren 1890 in Antwerpen actief als aannemer en van omstreeks 1910 tot begin jaren 1930 ook als architect. Aanvankelijk werkte hij nog vanuit de ouderlijke woning in de Pyckestraat 23, tot najaar 1899. Hij huwde op 29 december 1899 te Antwerpen met Pauline Van Assche (1875-1964).

Uit onderzoek van bouwdossiers uit de jaren 1910 tot 1930, valt af te leiden dat Alexander Van Roey zich in deze periode voor nieuwbouwprojecten haast exclusief geassocieerd had met de aannemer Charles Vermuyten uit Berchem. Tussen 1910 en 1914 leverde hij in diens opdracht het ontwerp voor minstens veertien vastgoedprojecten, het merendeel in de Sint-Laureisstraat en enkele in oud Berchem. Eén van die laatste projecten was de eigen woning van Vermuyten uit 1911 aan het Frans Van Hombeeckplein 19, onderdeel van een geheel van vijf burgerhuizen op de hoek met de Frederik de Merodestraat. Het ging in totaal om negenentwintig burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische of neoclassicistische stijl. Tussen 1920 en 1930 bleef de samenwerking bestaan en stonden Van Roey en Vermuyten in voor de bouw van vermoedelijk nog eens zevenentwintig vastgoedprojecten, goed voor in totaal een vijftigtal woningen. Het betrof niet alleen individuele of per twee tot vijf gekoppelde rijwoningen veelal in conventionele stijl, maar nu ook een reeks stadsvilla’s in cottagestijl van een hogere prijsklasse. Daarbij verplaatste hun actieterrein zich exclusief naar nieuw Berchem, met projecten in de Strijdhoflaan, Koninklijkelaan, Elisabethlaan, Marie Josélaan, Hugo Verrieststraat, Hilda Ramstraat, Mevrouw Courtmansstraat en Hof ter Schrieklaan. Vanaf eind 1925 betrokken Van Roey en Vermuyten als buren zelf ook twee aanpalende burgerhuizen in de wijk, destijds Elisabethlaan 87 en 89, gebouwd naar een ontwerp uit 1924. Begin jaren 1930 beëindigde Van Roey zijn werkzaamheden als architect en aannemer.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 956#3200 (Frans Van Hombeeckplein 19) en 961#7503 (Elisabethlaan 87-89).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw met winkel, diamantslijperij en ateliers

Vestingstraat 58-60 (Antwerpen)
Dit appartementsgebouw met diamantslijperij en burelen in de achterbouwen, werd rond 1921 gebouwd voor I. Polyatchek, wonende in de Lange Herentalsestraat 37. Het is een typisch voorbeeld van de panden die in het interbellum door de bloeiende diamantnijverheid in de diamantwijk werden gebouwd.


Architectenwoning Alexander Van Roey

Pyckestraat 30-32 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl als eigen woning gebouwd door Alexander Van Roey, naar een ontwerp uit 1903. Van Roey was in Antwerpen actief vanaf eind jaren 1890 tot begin jaren 1930, aanvankelijk als aannemer en van kort vóór de Eerste Wereldoorlog ook als architect.


Bakkerij Het Volk

Schoytestraat 59 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Alexander Van Roey uit 1912, uitgevoerd door de aannemer Frans Claes. Doorgang naar bakkerij “Het Volk” uit 1907 op het binnenterrein. Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit het laatste kwart van de 18de eeuw.


De Criée

Van Schoonhovenstraat 21-23, Van Wesenbekestraat 22-24 (Antwerpen)
Overdekte markt in eclectische stijl tussen Van Schoonhovenstraat en Van Wesenbekestraat, in 1903-1904 opgericht door de Naamlooze Maatschappij Antwerpsche Overdekte Markt, naar een ontwerp door de architect Louis Wagemans.


Eclectisch burgerhuis

Sint-Laureisstraat 91 (Antwerpen)
Deze eclectische stadswoning werd gerealiseerd rond 1911-1912 naar ontwerp van Alexander Van Roey. Het huis werd gebouwd volgens een typeplan dat hij bij een drietal bouwaanvragen in 1911-1912 indiende voor verschillende opdrachtgevers, waarvan twee voor aannemer Charles Vermuyten.


Eclectisch café

De Keyserlei 23 (Antwerpen)
Dit eclectische caféhuis met appartementen op de verdiepingen is het resultaat van een grondige verbouwing van 1900-1901, waarbij twee bestaande panden werden samengevoegd.


Eclectisch ensemble van drie stadswoningen

Sint-Laureisstraat 30-34 (Antwerpen)
Dit eclectische ensemble van drie stadswoningen werd gerealiseerd rond 1911-1913 naar ontwerp van Alexander Van Roey in opdracht van aannemer Charles Vermuyten, die wellicht ook de bouw van de woningen uitvoerde.


Eclectische burgerhuizen

Sint-Laureisstraat 75-77, 83 (Antwerpen)
Deze drie bijna identieke eclectische meergezinswoningen werden rond 1913 gerealiseerd naar ontwerp van bouwmeester Alexander Van Roey.


Eclectische hoekbebebouwing

Moonsstraat 1, Sint-Laureisstraat 95 (Antwerpen)
Deze twee eclectische woningen werden rond 1913 gerealiseerd naar ontwerp van Alexander Van Roey in opdracht van aannemer Charles Vermuyten, die wellicht ook de bouw van de woningen uitvoerde.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 89 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Coenen.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 73 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913 naar ontwerp van Alexander Van Roey in opdracht van aannemer Charles Vermuyten, die wellicht ook de bouw van de woning uitvoerde.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 85 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913-1914 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Draye.


Meergezinswoning in eclectische stijl

Fourmentstraat 13 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Charles Vermuyten, naar een ontwerp door Alexander Van Roey uit 1912. Van Roey was in Antwerpen actief vanaf eind jaren 1890 tot begin jaren 1930, aanvankelijk als aannemer en van kort vóór de Eerste Wereldoorlog ook als architect.


Neoclassicistisch burgerhuis

Cuylitsstraat 97 (Antwerpen)
Neoclassicistische burgerwoning gebouwd circa 1898 naar ontwerp van Alex Van Roey voor de Heer C. De Mul. Het is een enkelhuis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag op hoog souterrain, gevat onder een zadeldak.


Samenstel in neoclassicistische stijl

Koninklijkelaan 17-19 (Antwerpen)
Samenstel van twee gespiegelde meergezinswoningen in neoclassicistische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Alexander Van Roey uit 1925, in opdracht van aannemer Charles Vermuyten.

Uitvoerder van

Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 89 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Coenen.


Eclectische meergezinswoning

Sint-Laureisstraat 85 (Antwerpen)
Deze eclectische meergezinswoning werd gerealiseerd rond 1913-1914 naar ontwerp van Alex Van Roey voor Draye.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Alexander Van Roey

Pyckestraat 30-32 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl als eigen woning gebouwd door Alexander Van Roey, naar een ontwerp uit 1903. Van Roey was in Antwerpen actief vanaf eind jaren 1890 tot begin jaren 1930, aanvankelijk als aannemer en van kort vóór de Eerste Wereldoorlog ook als architect.


Geheel van café en winkelhuis in neoclassicistische stijl

Cobdenstraat 19, Zénobe Grammestraat 1 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een café en een winkelhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Alexander Van Roey. Architect Louis Hamaide tekende in 1904 het ontwerp van het complex op de hoek van Zénobe Grammestraat en Cobdenstraat, dat ook het inmiddels verbouwde burgerhuis Zénobe Grammestraat 3 omvat.


Thema's

Ontwerper van

Berkenlaan

Coebergerstraat

Emiel Banningstraat

Gijzelaarsstraat

Sint-Laureisstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Roey [online] https://id.erfgoed.net/personen/8603 (Geraadpleegd op )