Persoon

Coppé, Lucien

ID: 861   URI: https://id.erfgoed.net/personen/861

Beschrijving

Lucien Coppé (1892-1975) is als architect, ondanks zijn grote activiteit op talrijke plaatsen in België en ver daarbuiten, steeds sterk op de achtergrond gebleven. Lucien Coppé werd geboren te Brugge en volgde hier op jonge leeftijd zijn eerste opleiding aan de Academie. Na twee jaar aan de Sint-Lukasschool in Gent te hebben gestudeerd, startte hij vervolgens aan de Antwerpse Academie, maar hierin werd hij onderbroken door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hoe het Coppé verging in deze periode is niet geweten, mogelijk werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht. Een andere hypothese stelt dat hij gedurende deze woelige periode samen met andere Belgische architecten in Engeland verbleef.

Het is dan ook de wederopbouw in West-Vlaanderen waar Lucien Coppé zich als jonge architect tot aan het einde van de jaren 1920 voornamelijk op toelegde. Zijn grootste activiteit betrof de woningbouw in de streek van Diksmuide. In een periode van een kleine tien jaar realiseerde Coppé prestigieuze gebouwen op en rond de Grote Markt van Diksmuide, maar eveneens eenvoudige burgerwoningen in het stadscentrum en in de omliggende dorpen. Hij werkte er samen met verschillende architecten, onder andere met Jozef Viérin. Het leeuwendeel van de wederopbouwprojecten van Coppé gebeurden in opdracht van de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten. Coppé bouwde volgens de stijl van het regionalisme, gekenmerkt door een versmelting van laatgotische en renaissance elementen die eerder ideaal dan archeologisch kunnen worden genoemd. Karakteristieken van het regionalisme zoals het door Coppé werd toegepast zijn het gebruik van gele baksteen uit de streek, de korfbogen boven deur- en vensteropeningen, de sierlijke dakkapellen, getrapte of getuite geveltoppen en smeedijzeren ankers, soms in de vorm van het bouwjaar. Een opvallend motief in de regionalistische ontwerpen van Coppé is het aediculamotief, meestal gesitueerd boven een venster. Hiermee plaatste Coppé zich in de voetsporen van architecten als Jozef Viérin die de stad wel historiserend maar daarom niet historisch correct heropgebouwd zagen. Waar werd geopteerd voor een historiserende stijl voor de woning hechtten beide architecten veel belang aan het implementeren van een modern comfort en een aanpassing van de leefruimten aan de noden van de moderne maatschappij. Parallellen zijn er ook met het œuvre van architect Camille Van Elslande, waarmee Coppé een zelfde architecturale vormentaal deelt.

Samen met architecten Arthur Smet, Hippolythe Steels en E. Van Reeth realiseerde Coppé in Diksmuide de tuinwijk De Plume (Tuinwijk 74-76). De wijk verenigt verschillende woningtypes in een meer vereenvoudigde regionale stijl. De nadruk in een tuinwijk lag doorgaans meer op de functionaliteit en de sociale dimensie van de woonwijk. Toch kan De Plume als een meer verzwakte uitwerking van het tuinwijkideaal gezien worden. De gemeenschappelijke voorzieningen die volgens de geest van de collectiviteit een onmisbaar onderdeel uitmaakten van het tuinwijkconcept werden nooit gerealiseerd. De intentie en de vormelijke aspecten (uniforme typewoningen, slingerend stratenpatroon, groene aanleg e.d.) zijn wel aanwezig in het ontwerp.

Ondanks zijn bedrijvigheid in Diksmuide bleef Lucien Coppé gevestigd in Brugge waar hij tijdens het interbellum verschillende projecten realiseerde. Dit ging van prestigieuze gebouwen op de Markt van Brugge en rijwoningen tot villa’s in cottagestijl in de deelgemeenten. In zijn thuisstad nam Coppé ook deel aan architectuurwedstrijden, georganiseerd door de stad in het kader van de “Kunstige Herstellingen”. Op deze manier, vaak door het gebruik van restauraties in neo-Brugse stijl, wilde men de stad een uniform en pittoresk karakter geven.

Zoals veel van zijn tijdgenoten was Lucien Coppé op het einde van de jaren 1920 actief aan de Belgische kust, met name in Knokke-Heist. De levendige bouwactiviteit die hier rond deze periode ontstond in deze periode vond zijn oorzaak in het opkomende kusttoerisme. Coppé realiseerde hier cottagevilla’s, gelijkaardig aan deze die hij in Brugge realiseerde, en twee appartementsgebouwen. Deze laatsten onderscheidden zich in het toenmalige oeuvre van Coppé door de vereenvoudigde vormentaal met art-deco kenmerken. Ze vormden de eerste tekenen van stijlverandering waarbij Coppé afstand nam het regionalisme. Deze panden behoren nog tot de eerste generatie hoogbouw aan de kust, herkenbaar door een beperkt aantal verdiepen en de luxueuze art-deco-vormgeving hetgeen een exclusief karakter had. In de jaren 1930, toen de wederopbouw grotendeels was voltooid, verhuisde Coppé naar Brussel dat toen sterk in ontwikkeling was. In de eerste jaren in Brussel bouwde Coppé enkele traditionele woningen. Het zijn echter de modernistische ontwerpen uit die jaren die in het oog springen en wijzen op de gewijzigde architectuuropvatting van Coppé. Deze ontwerpen werden voornamelijk uitgetekend voor de wedstrijden en tentoonstellingen waar Coppé aan deelnam om opdrachten binnen te halen. Onder meer maakte Coppé een geslaagd modernistische ontwerp voor het nieuwe radiogebouw aan het Flageyplein.

Vermoedelijk vanwege het oorlogsklimaat en financiële problemen verruilde Lucien Coppé in 1937 België voor Thailand. Hij gaf er les aan de net opgerichte architectuurfaculteit van de universiteit van Bangkok. Coppé realiseerde er twee universiteitsgebouwen die worden gekenmerkt door een strakke vormgeving in combinatie met classicistische details. Gedurende de Japanse bezetting in 1941 verliet Coppé Thailand en keerde met een omweg van enkele jaren via vermoedelijk Afrika en Engeland in 1945 terug naar België en vestigde zich opnieuw in Brussel.

Over de latere jaren van Lucien Coppé is weinig geweten. Hij was nog betrokken bij de Expo van 1958 in Brussel. M.R. Mitrarun Kasemsri, een oud-leerling van Coppé tijdens zijn verblijf in Thailand, bouwde er het Thaise paviljoen. Het ontwerp was gebaseerd op het Phrathinang Aphonphimok Prasat, een paviljoen in het Thaise Koninklijke paleis. Vanwege zijn contacten met de Thaise universiteit kreeg Coppé de supervisie toegewezen voor de montage van het paviljoen in Brussel. Daarnaast realiseerde Coppé in de jaren 1950 zeker nog een project aan de kust. In 1956 werd Coppé lid van de redactie van het architectuurtijdschrift Rythme. Zijn zwakke gezondheid verplichtte hem echter om in 1975 lopende projecten uit handen te geven en zijn architectenpraktijk stop te zetten. Nog in datzelfde jaar stierf Lucien Coppé op 83-jarige leeftijd, een erg divers oeuvre achterlatend.

  • Brussel (Elsene), Archief van het ISACF La Cambre-Architecture, Fonds SCAB/Archives ISACF-La Cambre
  • Brussel, Algemeen Rijksarchief België, Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten, documenten met betrekking tot die projecten van de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten waarbij Lucien Coppé betrokken was, 1919-1928
  • Diksmuide, Stadsarchief, Bestand wederopbouw van Diksmuide na 1914-1918
  • Familiearchief


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Al Zon

Herenstraat 1, Markt 33 (De Haan)
Beeldbepalend appartementsgebouw met garages op de hoek met de Herenstraat. Uit de jaren 1930, ontworpen door "L. COPPE/ ARCHITECTE/ BRUGES".


Appertementsgebouw Residentie Serenite

Zeedijk-Knokke 617 (Knokke-Heist)
Gebouwd in 1928 naar ontwerp van L. Coppe (Brugge) (gesigneerd). Appartementsgebouw, mogelijk vroeger een hotel, van vier bouwlagen met art-decovormgeving. Onderbouw met achtzijdige kolommen, zijrisalieten met erkers, pilasters met gecementeerde versiering, kroonlijst op klossen.


Bank voor handel en nijverheid

Grote Markt 29 (Diksmuide)
Grote Markt nr. 29/ Konijnenstraat. Voormalige "<italic>Bank voor handel en nijverheid</italic>", heropgebouwd in de jaren 1920 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge), cf. signatuur in de plint. Imposant, halfvrijstaand bankgebouw met in- en uitgezwenkte geveltop, bekroond met halfrond fronton. Licht uitkragende bovenbouw op rondbogige ontlastingsbogen van de muuropeningen op de opengewerk


Begijnhof

Begijnhofstraat 2 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde begijnhofsite ten noorden van de historische stadskern ingeplant aan de rand van de waterzieke 'Beerstblote'-broeken en in de nabijheid van de Handzamevaart.


Bel-etagewoning

Dudzeelse Steenweg 3 (Brugge)
Dudzeelse Steenweg nr. 3. Bel-etagewoning van 1911 ontworpen door architect Lucien Coppé (Brugge). Bakstenen, eclectische gevel met bezetting van wit- en groengeglazuurde tegels boven een plint met bossage. Geglazuurde gevelstenen met bloemmotieven. Hoger oplopende en meer uitgewerkte linkertravee met driezijdige houten erker. Rondboogvormige muuropeningen met bewaard schrijnwerk en hoge b


Boterhalle

Grote Markt 28 (Diksmuide)
Grote Markt nr. 28. Zogenaamde "BOTERHALLE", cf. opschrift in similisteen boven de poortdoorgang. Na de Eerste Wereldoorlog wordt beslist om op het grote vrijgekomen L-vormige perceel van het vooroorlogse "'t Groot Sint-Joorishof" (cf. straatinleiding Koning Albertstraat) van de schuttersgilde een Boterhalle te bouwen in een poging om de traditionele zuivelmarkt nieuw leve


Brouwerswoning van mouterij-brouwerij De Dry Schichten

Brouwerijstraat 5 (Diksmuide)
Brouwerijstraat nr. 5. Brouwerswoning van de voormalige mouterij-brouwerij "<italic>De Dry Schichten</italic>". Deze brouwerij werd in 1854 opgericht door notaris-brouwer Bernolet. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de brouwerij annex boerderij in 1920-1922 volledig heropgericht door de familie Vandewoude naar plannen van architect Lucien Coppé (Brugge). In 1955 werden


Burgerhuis

Walplein 4 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), in neo-Brugse stijl, resultaat van een "Kunstige Herstelling" 1912 naar ontwerp van architect L. Coppé (Brugge) ter vervanging van woning van één bouwlaag.


Burgerhuis

Lauwerstraat 9 (Brugge)
Burgerhuis van 1928 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge).


Burgerhuis heropgebouwd in 1921

De Breyne Peellaertstraat 3 (Diksmuide)
Burgerhuis heropgebouwd in 1921 naar vooroorlogs model (met uitzondering van de begane grond) naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Gaaf bewaarde bakstenen lijstgevel met centraal dakvenster als trapgevel. Gootlijst op klossen. Bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten.


Burgerhuis van 1925

Keizer Karelstraat 79 (Brugge)
Burgerhuis naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge) van 1925, zie schilddragende beer. Neobarokke gevel met traditioneel gebruik van bak- en natuursteen.


Cinema Pathé

Markt 18 (Brugge)
Breedhuis van zeven/acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak gevat tussen twee puntgevels. Oorspronkelijke klokgevel en gotische schermgevel in 1861 vervangen door lijstgevel in second empirestijl. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1924 naar ontwerp van architecten J. Viérin (Brugge) en L. Coppé (Brugge).


Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Lisseweegse Steenweg 214-224 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van zes woningen, opgetrokken in 1926 naar een ontwerp van de Brugse architect Luc Coppé. Bakstenen, onderkelderd geheel van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak met per woning een klimmende dakkapel.


Herenhuis

Stationsstraat 9 (Diksmuide)
Stationsstraat nr. 9. Herenhuis met links ruime tuin met o.m. rode beuk, ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. Heropgebouwd in 1920 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge), in sobere baksteenarchitectuur met neoclassicistische inslag cf. lijstwerk en geriemde vensteromlijstingen (ook heiligennis). Leien mansardedak met uitgewerkte houten dakkapellen. Bewaard houtwerk met kleine roedever


Heropgebouwd hoekhuis

Grote Markt 20 (Diksmuide)
Grote Markt nr. 20/ Koning Albertstraat. Sterk verbouwd hoekpand heropgebouwd in 1921 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge). In oorsprong verzorgde baksteenbouw op L-vormige plattegrond, met naar de Grote Markt verankerd trapgeveltje met datumstenen "ANNO" - "1921" en deurvenster met balustervormige borstwering. Verbouwde begane grond. Langs de Koning Albertstraat eveneens sterk verbouwd.


Heropgebouwd hoekhuis

Koning Albertstraat 36 (Diksmuide)
Koning Albertstraat nr. 36/ IJzerlegerstraat. Hoekpand in de jaren 1920 heropgebouwd, mogelijk in 1921 n.o.v. Lucien Coppé (Brugge). In dat geval heropgebouwd met een aantal wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke bouwplan, en als samenstel met een aantal verbouwde panden aan de Koning Albertstraat (mogelijk na oorlogsschade in mei 1940).Wederopbouwpand met verwijzing naar de regionale bak


Heropgebouwde winkel

Grote Markt 17 (Diksmuide)
Grote Markt nr. 17. Winkelpand heropgebouwd in 1921 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge). Bakstenen verankerde tuitgevel op schouderstukken met rechthoekige muuropeningen gevat in geprofileerde Brugse traveeën (type I). Boven de ramen op de eerste verdieping accoladeboogvormige ontlastingsbogen met siermetselwerk in het boogveld. Op de verhoogde begane grond, verzorgde winkelpui: central


Heropgebouwde winkel

Fuselierstraat 4 (Diksmuide)
Fuselierstraat nr. 4. Voormalig handelspand heropgebouwd in 1921 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge). Eenvoudige bakstenen pilastergevel met rechts bewaarde winkelpui met gekoppelde deur en links geïntegreerde nutsgebouwen, cf. linker poorttravee en bovenliggende laaddeur. Bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten. STADSARCHIEF DIKSMUIDE, Bestand wederopbouw Diksmu


Interbellumwoning en magazijn

Zwaluwenstraat 9-11 (Brugge)
Oorspronkelijk twee woningen, heden vormen ze één geheel.


Kantoor voor toerisme, politiecommissariaat en openbare toiletten

Zeedijk-Knokke 660 (Knokke-Heist)
Kantoor voor toerisme, politiecommissariaat en openbare toiletten op het Lichttorenplein. Gebouwd in 1956 naar ontwerp L. Coppe in een sterk modernistische stijl.


Putwijnhoeve

Kapellestraat 7 (Diksmuide)
Kapellestraat nr. 7. Zogenaamde "PUTWIJNHOEVE", cf. houten naambord. Als site voor het eerst aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Achteringelegen wederopbouwhoeve met losse bestanddelen, U-vormig opgesteld. Ten zuiden van het erf, L-vormige opstelling van het boerenhuis met ten westen aansluitende stalvleugel. Ten noorden, schuurvleugel met rechts geïncorporeerd wagenhuis van é


Rij arbeiderswoningen

Leopold II-laan 108-126 (Brugge)
Rij arbeiderswoningen met voortuintjes van 1925 naar ontwerp van architect Lucien Coppé. Gevelstenen met namen refererend aan het buitenleven. Per twee gekoppelde huizen in bruine baksteen.


Samenstel van drie tuinwijkwoningen

Tuinwijk 104-106, Woumenweg 15 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 104-106-108. Samenstel van drie panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Voortuin met deels bewaarde ligusterhagen en bakstenen ronde waterput.Bakstenen volume van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken, U-vormi


Samenstel van twee identieke burgerhuizen

Generaal Baron Jacquesstraat 47-49 (Diksmuide)
Generaal Baron Jacquesstraat nrs. 47-49. Samenstel van twee identieke burgerhuizen in spiegelbeeldschema, heropgebouwd in 1921 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge). Bakstenen lijstgevel met twee dakvensters bekroond met ingezwenkte belijning en topstuk. Uiterste traveeën uitgewerkt als verankerde tuitgevel op schouderstukken met markerende driezijdige erker. Aan weerszijden, laag aangebo


Samenstel van twee stadswoningen

Generaal Baron Jacquesstraat 36-38 (Diksmuide)
Generaal Baron Jacquesstraat nrs. 36-38. Samenstel van twee breedhuizen, heropgebouwd in de jaren 1920. Bakstenen lijstgevel verticaal geritmeerd door bakstenen pilasters. Vernieuwd houtwerk en verbouwde begane grond.


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 72-74 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 72-74. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - in spiegelbeeldschema met centraal twee dakvensters als tuitgevels, rondboogdeuren in de zijgevel


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 86-88 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 86-88. Samenstel van twee panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels met centraal brede puntgevel met vlechtingen, rechter zijgevel gecementeerd. Rechthoekige muuropeningen onder brede


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 78-80 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 78-80. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels in spiegelbeeldschema met centraal twee dakvensters als tuitgevels, rondboogdeuren in de zijgevels. Verzorgd baksteenmetselwerk met vlecht


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 37-39 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 37-39. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst. Centraal boven de deuren, dakvensters als tuitgevel, g


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 50-52 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 50-52. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst. In uiterste traveeën boven de deuren, dakvensters als


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 73-75 (Diksmuide)
Rijkswachtstraat nrs. 73-75. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels in spiegelbeeldschema met centraal twee dakvensters als tuitgevels, rondboogdeuren in de zijgevels. Verzorgd baksteenmetselwerk me


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 74-76 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 74-76. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Bakstenen volume op T-vormig grondplan, bepaald door het centraal vooruitspringend volume onder zadeldak met opengewerkte hoekportalen (bakstenen stoep) en luifel opgehang


Samenstel van twee tuinwijkwoningen

Tuinwijk 50-52 (Diksmuide)
Tuinwijk nrs. 50-52. Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, n.o.v. architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), E. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent beschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst. Boven de uiterste deurtraveeën, dakvensters als tuitgevel, centra


Sint-Rochuskapel en vier pesthuisjes

Koning Albertstraat 28-36 (Diksmuide)
Koning Albertstraat z.nr. en nrs. 28-30-32-34/ IJzerlegerstraat. Sint-Rochuskapel en vier zogenaamde pesthuisjes of "burgerlijke godshuizen"/ "Heilig Geesthuis" (cf. bouwplan). Wederopbouw ter vervanging van de vooroorlogse Kleine H. Geestkapel met aansluitend woongelegenheid voor een achttal arme vrouwtjes, die als compen


Stadsschool

Schoolplein 5 (Diksmuide)
Schoolplein nr. 5/ IJzerlaan en IJzerlaan nr. 1. Voormalige stadsschool, teruggaand op de in 1846 onder impuls van de liberale burgemeester P. De Breyne opgerichte stadsschool die in 1868 werd uitgebreid met een grotere jongensschool en in 1884 met een kleuterschool. De vooroorlogse schoolgebouwen waren opgetrokken in een neoclassicistische baksteenarchitectuur met een uit


Stadswoningen met winkels

De Breyne Peellaertstraat 47-49 (Diksmuide)
De Breyne Peellaertstraat nrs. 47-49. Voormalige handelspanden heropgebouwd in de jaren 1920. Nr. 47: bakstenen lijstgevel met bewaarde puilijst en linker poorttravee. Grotendeels vernieuwd houtwerk.Nr. 49 met typerend zijrisaliet met overkragende bovenbouw uitgewerkt als verankerde trapgevel. IJzeren I-profielen met rozetten boven de muuropeningen van de begane grond. Bewaard houtwerk, o


Twee burgerhuizen

Vismarkt 1-2 (Diksmuide)
Vismarkt nrs. 1-2. Twee burgerhuizen heropgebouwd in 1921 cf. jaarankers en -stenen, dit n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge). Traditionele baksteenarchitectuur cf. de rechthoekige muuropeningen verdiept in korfbogige en accoladebogige nissen. Nr. 1 is het meest verzorgd uitgewerkt cf. het op consoles uitkragende risaliet oplopend in verhoogde halsgevel met overhoeks topstuk en jaaranker


Villa La Brise

Duinbergenlaan 61 (Knokke-Heist)
Duinbergenlaan nr. 61. Villa z.g. "La Brise" met invloed van de cottagestijl, gebouwd in 1928 n.o.v. architect L. Coppe. Gevarieerd materiaalgebruik niet meer duidelijk leesbaar door volledige overschildering. SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de villawijk Duinbergen te Knokke-Heist, deel I, in opdracht van WITAB, mei-juni 1996. GEMEENTELIJK ARCHIEF KNOKKE-HEI


Villa naar ontwerp van Lucien Coppé

Gistelse Steenweg 561 (Brugge)
Gebouwd in 1929. Witbeschilderde en ruw bepleisterde baksteenbouw op onregelmatige plattegrond met in- en uitspringende delen. Geveltoppen voorzien van pseudovakwerk.


Villa Pickwick

Welseweg 5 (Knokke-Heist)
Welseweg nr. 5. Villa z.g. "Pickwick" in cottagestijl van 1926 naar ontwerp van architect L. Coppe en uitgevoerd door aannemer Hollevoet (Brugge); uitgebreid met o.m. garage in 1933. Vroegere helling van het terrein opgeheven door bouw van hoog terras dat kelderruimte verbergt. Gecementeerde baksteenbouw met pseudo-vakwerk in gevelveld. Verdwenen materiaalverhoudingen. Lichtkoker in dak en erker


Villa Shamrock

Britspad 28-30 (Knokke-Heist)
Britspad nr. 28-30. Dubbele villa z.g. "Shamrock" in cottagestijl naar ontwerp van architect L. Coppe. Witgeschilderde en bepleisterde baksteenbouw op zwarte plint. Overkragend dakvenster op houten consoles met pseudo-vakwerk in gevelveld. Verbouwde inkom (vooraan verdwenen) en achtergevel. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 1081.


Villa uit de jaren 1920

Koning Albertstraat 39 (Diksmuide)
Koning Albertstraat nr. 39. Grootschalig wederopbouwpand uit de jaren 1920. Ondanks de ligging in een straat met aaneengesloten bebouwing, heeft dit pand de allure van een villa met cottage-inslag, cf. de voortuin, het volumespel met schild- en zadeldaken, en de bow-window. De polygonale toren (mogelijk duiventoren) achter het volume met uitgewerkte kroonlijst verwijst naar de traditionele


Villa van 1929

Lauwerstraat 7 (Brugge)
Ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Baksteenbouw met beraapte delen en gebruik van pseudo-vakwerk voor de geveltop.


Vishal van 1924-1925

Vismarkt zonder nummer (Diksmuide)
Vismarkt z.nr. Vishal van 1924-1925 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge), heropgebouwd naar model van de vishal op de vooroorlogse vismarkt (nu Vrijheidsplein). Roodbeschilderde houten constructie op tien (ontdubbelde) pijlers op arduinen blokken en met uitgewerkte korbelen. Verzorgde zware kapconstructie verstevigd met ijzeren banden. Leien schilddak. Bakstenen banken v


Vredegerecht van Diksmuide

Koning Albertstraat 10 (Diksmuide)
Voor de Eerste Wereldoorlog was het vredegerecht ondergebracht in het Stadhuis. Na de oorlog aankoop van twee percelen (1925) gelegen aan de Koning Albertstraat en aan de Grote Markt, waarop respectievelijk het "Huis Pieters" en "'t Groot Sint-Joorishof" (enkel het deel naar de Koning Albertstraat wordt aangekocht) waren opgetrokken.


Thema's

Ontwerper van

Lisseweegse Steenweg

Sint-Jozefswijk

Speelmansrei