Persoon

Coppé, Lucien

ID
861
URI
https://id.erfgoed.net/personen/861

Beschrijving

Lucien Coppé (1892-1975) is als architect, ondanks zijn grote activiteit op talrijke plaatsen in België en ver daarbuiten, steeds sterk op de achtergrond gebleven. Lucien Coppé werd geboren te Brugge en volgde hier op jonge leeftijd zijn eerste opleiding aan de Academie. Na twee jaar aan de Sint-Lukasschool in Gent te hebben gestudeerd, startte hij vervolgens aan de Antwerpse Academie, maar hierin werd hij onderbroken door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hoe het Coppé verging in deze periode is niet geweten, mogelijk werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht. Een andere hypothese stelt dat hij gedurende deze woelige periode samen met andere Belgische architecten in Engeland verbleef.

Het is dan ook de wederopbouw in West-Vlaanderen waar Lucien Coppé zich als jonge architect tot aan het einde van de jaren 1920 voornamelijk op toelegde. Zijn grootste activiteit betrof de woningbouw in de streek van Diksmuide. In een periode van een kleine tien jaar realiseerde Coppé prestigieuze gebouwen op en rond de Grote Markt van Diksmuide, maar eveneens eenvoudige burgerwoningen in het stadscentrum en in de omliggende dorpen. Hij werkte er samen met verschillende architecten, onder andere met Jozef Viérin. Het leeuwendeel van de wederopbouwprojecten van Coppé gebeurden in opdracht van de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten. Coppé bouwde volgens de stijl van het regionalisme, gekenmerkt door een versmelting van laatgotische en renaissance elementen die eerder ideaal dan archeologisch kunnen worden genoemd. Karakteristieken van het regionalisme zoals het door Coppé werd toegepast zijn het gebruik van gele baksteen uit de streek, de korfbogen boven deur- en vensteropeningen, de sierlijke dakkapellen, getrapte of getuite geveltoppen en smeedijzeren ankers, soms in de vorm van het bouwjaar. Een opvallend motief in de regionalistische ontwerpen van Coppé is het aediculamotief, meestal gesitueerd boven een venster. Hiermee plaatste Coppé zich in de voetsporen van architecten als Jozef Viérin die de stad wel historiserend maar daarom niet historisch correct heropgebouwd zagen. Waar werd geopteerd voor een historiserende stijl voor de woning hechtten beide architecten veel belang aan het implementeren van een modern comfort en een aanpassing van de leefruimten aan de noden van de moderne maatschappij. Parallellen zijn er ook met het œuvre van architect Camille Van Elslande, waarmee Coppé een zelfde architecturale vormentaal deelt.

Samen met architecten Arthur Smet, Hippolythe Steels en E. Van Reeth realiseerde Coppé in Diksmuide de tuinwijk De Plume (Tuinwijk 74-76). De wijk verenigt verschillende woningtypes in een meer vereenvoudigde regionale stijl. De nadruk in een tuinwijk lag doorgaans meer op de functionaliteit en de sociale dimensie van de woonwijk. Toch kan De Plume als een meer verzwakte uitwerking van het tuinwijkideaal gezien worden. De gemeenschappelijke voorzieningen die volgens de geest van de collectiviteit een onmisbaar onderdeel uitmaakten van het tuinwijkconcept werden nooit gerealiseerd. De intentie en de vormelijke aspecten (uniforme typewoningen, slingerend stratenpatroon, groene aanleg e.d.) zijn wel aanwezig in het ontwerp.

Ondanks zijn bedrijvigheid in Diksmuide bleef Lucien Coppé gevestigd in Brugge waar hij tijdens het interbellum verschillende projecten realiseerde. Dit ging van prestigieuze gebouwen op de Markt van Brugge en rijwoningen tot villa’s in cottagestijl in de deelgemeenten. In zijn thuisstad nam Coppé ook deel aan architectuurwedstrijden, georganiseerd door de stad in het kader van de “Kunstige Herstellingen”. Op deze manier, vaak door het gebruik van restauraties in neo-Brugse stijl, wilde men de stad een uniform en pittoresk karakter geven.

Zoals veel van zijn tijdgenoten was Lucien Coppé op het einde van de jaren 1920 actief aan de Belgische kust, met name in Knokke-Heist. De levendige bouwactiviteit die hier rond deze periode ontstond in deze periode vond zijn oorzaak in het opkomende kusttoerisme. Coppé realiseerde hier cottagevilla’s, gelijkaardig aan deze die hij in Brugge realiseerde, en twee appartementsgebouwen. Deze laatsten onderscheidden zich in het toenmalige oeuvre van Coppé door de vereenvoudigde vormentaal met art-deco kenmerken. Ze vormden de eerste tekenen van stijlverandering waarbij Coppé afstand nam het regionalisme. Deze panden behoren nog tot de eerste generatie hoogbouw aan de kust, herkenbaar door een beperkt aantal verdiepen en de luxueuze art-deco-vormgeving hetgeen een exclusief karakter had. In de jaren 1930, toen de wederopbouw grotendeels was voltooid, verhuisde Coppé naar Brussel dat toen sterk in ontwikkeling was. In de eerste jaren in Brussel bouwde Coppé enkele traditionele woningen. Het zijn echter de modernistische ontwerpen uit die jaren die in het oog springen en wijzen op de gewijzigde architectuuropvatting van Coppé. Deze ontwerpen werden voornamelijk uitgetekend voor de wedstrijden en tentoonstellingen waar Coppé aan deelnam om opdrachten binnen te halen. Onder meer maakte Coppé een geslaagd modernistische ontwerp voor het nieuwe radiogebouw aan het Flageyplein.

Vermoedelijk vanwege het oorlogsklimaat en financiële problemen verruilde Lucien Coppé in 1937 België voor Thailand. Hij gaf er les aan de net opgerichte architectuurfaculteit van de universiteit van Bangkok. Coppé realiseerde er twee universiteitsgebouwen die worden gekenmerkt door een strakke vormgeving in combinatie met classicistische details. Gedurende de Japanse bezetting in 1941 verliet Coppé Thailand en keerde met een omweg van enkele jaren via vermoedelijk Afrika en Engeland in 1945 terug naar België en vestigde zich opnieuw in Brussel.

Over de latere jaren van Lucien Coppé is weinig geweten. Hij was nog betrokken bij de Expo van 1958 in Brussel. M.R. Mitrarun Kasemsri, een oud-leerling van Coppé tijdens zijn verblijf in Thailand, bouwde er het Thaise paviljoen. Het ontwerp was gebaseerd op het Phrathinang Aphonphimok Prasat, een paviljoen in het Thaise Koninklijke paleis. Vanwege zijn contacten met de Thaise universiteit kreeg Coppé de supervisie toegewezen voor de montage van het paviljoen in Brussel. Daarnaast realiseerde Coppé in de jaren 1950 zeker nog een project aan de kust. In 1956 werd Coppé lid van de redactie van het architectuurtijdschrift Rythme. Zijn zwakke gezondheid verplichtte hem echter om in 1975 lopende projecten uit handen te geven en zijn architectenpraktijk stop te zetten. Nog in datzelfde jaar stierf Lucien Coppé op 83-jarige leeftijd, een erg divers oeuvre achterlatend.

  • Brussel (Elsene), Archief van het ISACF La Cambre-Architecture, Fonds SCAB/Archives ISACF-La Cambre
  • Brussel, Algemeen Rijksarchief België, Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten, documenten met betrekking tot die projecten van de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten waarbij Lucien Coppé betrokken was, 1919-1928
  • Diksmuide, Stadsarchief, Bestand wederopbouw van Diksmuide na 1914-1918
  • Familiearchief

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Al Zon

Herenstraat 1, Markt 33 (De Haan)
Beeldbepalend appartementsgebouw met garages op de hoek met de Herenstraat. Uit de jaren 1930, ontworpen door "L. COPPE/ ARCHITECTE/ BRUGES".


Appertementsgebouw Residentie Serenite

Zeedijk-Knokke 617-618 (Knokke-Heist)
Appartementsgebouw, mogelijk vroeger hotel, gebouwd in 1928 naar ontwerp van Lucien Coppé. Volume van vier bouwlagen met art-decovormgeving.


Bank voor handel en nijverheid

Grote Markt 29 (Diksmuide)
Bank, heropgebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Lucien Coppé, zie signatuur in de plint. Imposant, halfvrijstaand bankgebouw met in- en uitgezwenkte geveltop, bekroond met halfrond fronton. Licht uitkragende bovenbouw op rondbogige ontlastingsbogen van de muuropeningen op de opengewerkte begane grond.


Begijnhof

Begijnhofstraat 2 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde begijnhofsite ten noorden van de historische stadskern ingeplant aan de rand van de waterzieke 'Beerstblote'-broeken en in de nabijheid van de Handzamevaart.


Brouwerswoning van mouterij-brouwerij De Dry Schichten

Brouwerijstraat 5 (Diksmuide)
Brouwerswoning van de voormalige mouterij-brouwerij "De Dry Schichten". Deze brouwerij werd in 1854 opgericht door notaris-brouwer Bernolet. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de brouwerij annex boerderij in 1920-1922 volledig heropgericht door de familie Vandewoude naar plannen van architect Lucien Coppé (Brugge). In 1955 werden de activiteiten stopgezet, in 1957-1958 werd de installatie ontmanteld, de brouwerij werd bierhandel.


Burgerhuis

Walplein 4 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), in neo-Brugse stijl, resultaat van een "Kunstige Herstelling" 1912 naar ontwerp van architect L. Coppé (Brugge) ter vervanging van woning van één bouwlaag.


Burgerhuis

Dudzeelse Steenweg 3 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1911 ontworpen door architect Lucien Coppé (Brugge). Bakstenen, eclectische gevel met bezetting van wit- en groengeglazuurde tegels boven een plint met bossage.


Burgerhuis

Ijzerlegerstraat 21 (Diksmuide)
Hoekpand met de IJzerlegerstraat, in de jaren 1920 heropgebouwd, mogelijk in 1921 naar ontwerp van Lucien Coppé (Brugge). In dat geval heropgebouwd met een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan, en als samenstel met een aantal verbouwde panden aan de Koning Albertstraat (mogelijk na oorlogsschade in mei 1940).


Burgerhuis

De Breyne Peellaertstraat 3 (Diksmuide)
Burgerhuis heropgebouwd in 1921 naar vooroorlogs model (met uitzondering van de begane grond) naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Gaaf bewaarde bakstenen lijstgevel met centraal dakvenster als trapgevel. Gootlijst op klossen. Bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten.


Burgerhuis

Lauwerstraat 9 (Brugge)
Burgerhuis van 1928 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge).


Burgerhuis van 1925

Keizer Karelstraat 79 (Brugge)
Burgerhuis naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge) van 1925, zie schilddragende beer. Neobarokke gevel met traditioneel gebruik van bak- en natuursteen.


Burgerhuizen

Vismarkt 1-2 (Diksmuide)
Burgerhuizen heropgebouwd in 1921 zie jaarankers en -stenen, dit naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Traditionele baksteenarchitectuur zie de rechthoekige muuropeningen verdiept in korfbogige en accoladebogige nissen.


Cinema Pathé

Markt 18-19 (Brugge)
Breedhuis van zeven/acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak gevat tussen twee puntgevels. Oorspronkelijke klokgevel en gotische schermgevel in 1861 vervangen door lijstgevel in second empirestijl. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1924 naar ontwerp van architecten J. Viérin (Brugge) en L. Coppé (Brugge).


Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Lisseweegse Steenweg 214-224 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van zes woningen, opgetrokken in 1926 naar een ontwerp van de Brugse architect Luc Coppé. Bakstenen, onderkelderd geheel van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak met per woning een klimmende dakkapel.


Herenhuis

Stationsstraat 9 (Diksmuide)
Herenhuis met links ruime tuin met onder meer rode beuk, ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. Heropgebouwd in 1920 naar ontwerp van architect Lucien Coppé, in sobere baksteenarchitectuur met neoclassicistische inslag zie lijstwerk en geriemde vensteromlijstingen.


Hoekpand met café

Grote Markt 20 (Diksmuide)
Hoekpand met trapgeveltje, heropgebouwd in 1921 naar ontwerp van architect Lucien Coppé.


Interbellumwoning en magazijn

Zwaluwenstraat 9-11 (Brugge)
Oorspronkelijk twee gebouwen, in verschillende fasen tot stand gekomen. Nummer 9 van 1928 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge) gebouwd als magazijn met verwarmingscabine. Nummer 11 in 1928 gebouwde woning met art-deco-invloeden.


Kantoor voor toerisme, politiecommissariaat en openbare toiletten

Zeedijk-Knokke 660 (Knokke-Heist)
Kantoor voor toerisme, politiecommissariaat en openbare toiletten op het Lichttorenplein. Gebouwd in 1956 naar ontwerp Lucien Coppé in een sterk modernistische stijl.


Portierswoning met toren en poort van Boterhalle

Grote Markt 28 (Diksmuide)
Complex bestaande uit de portierswoning van de heden gesloopte Boterhalle, geïntegreerde achtzijdige toren en rechts aansluitende poorttravee, gebouwd circa 1928 naar ontwerp van architecten Jozef Viérin en Lucien Coppé.


Putwijnhoeve

Kapellestraat 7 (Diksmuide)
Als site voor het eerst aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Achteringelegen wederopbouwhoeve met losse bestanddelen, U-vormig opgesteld. Ten zuiden van het erf, L-vormige opstelling van het boerenhuis met ten westen aansluitende stalvleugel. Ten noorden, schuurvleugel met rechts geïncorporeerd wagenhuis van één travee. Eerder uitzonderlijke opstelling van een tweede stalvleugel ten zuiden en evenwijdig met het boerenhuis. Heropgebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge).


Rij arbeiderswoningen

Leopold II-laan 108-126 (Brugge)
Rij arbeiderswoningen met voortuintjes van 1925 naar ontwerp van architect Lucien Coppé. Gevelstenen met namen refererend aan het buitenleven. Per twee gekoppelde huizen in bruine baksteen.


Samenstel van identieke burgerhuizen

Generaal Baron Jacquesstraat 47-49 (Diksmuide)
Samenstel van identieke burgerhuizen in spiegelbeeldschema, heropgebouwd in 1921 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Bakstenen lijstgevel met twee dakvensters bekroond met ingezwenkte belijning en topstuk.


Samenstel van stadswoningen

Generaal Baron Jacquesstraat 36-38 (Diksmuide)
Samenstel van twee breedhuizen, heropgebouwd in de jaren 1920. Bakstenen lijstgevel verticaal geritmeerd door bakstenen pilasters. Vernieuwd houtwerk en verbouwde begane grond.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 37-39 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth en H. Steels. Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 50-52 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth en H. Steels. Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent witgeschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 72-74 (Diksmuide)
Samenstel van panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet, F. Van Reeth en H. Steels.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Rijkswachtstraat 73-75 (Diksmuide)
Samenstel, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet, F. Van Reeth en H. Steels.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 50-52 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet, F. Van Reeth en H. Steels. Eenvoudige bakstenen lijstgevels - rechts recent beschilderd - met bepleisterde geprofileerde kroonlijst.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 74-76 (Diksmuide)
Samenstel, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk De Plume, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet, F. Van Reeth en H. Steels. Bakstenen volume op T-vormig grondplan, bepaald door het centraal vooruitspringend volume onder zadeldak met opengewerkte hoekportalen (bakstenen stoep) en luifel opgehangen aan ijzeren stangen; rechter zijgevel gecementeerd.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 78-80 (Diksmuide)
Samenstel, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé, A. Smet, F. Van Reeth en H. Steels.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 86-88 (Diksmuide)
Samenstel van twee panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architectenLucien Coppé, A. Smet, F. Van Reeth en H. Steels. Eenvoudige bakstenen lijstgevels met centraal brede puntgevel met vlechtingen, rechter zijgevel gecementeerd.


Samenstel van tuinwijkwoningen

Tuinwijk 104-106, Woumenweg 15 (Diksmuide)
Samenstel van drie panden in spiegelbeeldschema, deel uitmakend van de in 1920-1926 gebouwde tuinwijk, naar ontwerp van architecten Lucien Coppé (Brugge), A. Smet (Deurne-Antwerpen), F. Van Reeth (Antwerpen) en H. Steels (Brussel). Voortuin met deels bewaarde ligusterhagen en bakstenen ronde waterput.


Sint-Rochuskapel en vier pesthuisjes

Koning Albertstraat 28-34 (Diksmuide)
Wederopbouw ter vervanging van de vooroorlogse Kleine Heilige Geestkapel met aansluitend woongelegenheid voor een achttal arme vrouwtjes, die als compensatie dagelijks een paternoster moesten bidden in de Heilige Geestkapel. Deze stichting zou teruggaan op de 15de eeuw. De kapel werd kleinschaliger heropgebouwd, nu met driezijdige koorsluiting en kleine sacristie. Stilistisch wordt gekozen voor de regionale baksteentraditie met referentie aan de laatgotiek. Samenstel van vier smalle huisjes onder doorlopend zadeldak, in spiegelbeeldschema. Verzorgde verankerde baksteenbouw met tuitgevels met aandaken en vlechtingen.


Stadsschool

Ijzerlaan 1, Schoolplein 5-6 (Diksmuide)
De vooroorlogse schoolgebouwen waren opgetrokken in een neoclassicistische baksteenarchitectuur met een uitgesproken rondboogornamentiek. Na de Eerste Wereldoorlog werd de stadsschool heropgebouwd in een verzorgde traditionele baksteenarchitectuur, dit in 1920-1926 naar ontwerp van architecten Lucien Coppé en E. Timmery.


Stadswoningen met winkels

De Breyne Peellaertstraat 47-49 (Diksmuide)
Voormalige handelspanden heropgebouwd in de jaren 1920.


Villa La Brise

Duinbergenlaan 61 (Knokke-Heist)
Villa met invloed van de cottagestijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van  architect Lucien Coppé. Gevarieerd materiaalgebruik niet meer duidelijk leesbaar door volledige overschildering.


Villa met Duitse militaire posten

Koning Albertstraat 39 (Diksmuide)
Grootschalig wederopbouwpand uit de jaren 1920, ontworpen door Jozef Viérin in samenwerking met Lucien Coppé. Ondanks de ligging in een straat met aaneengesloten bebouwing, heeft dit pand de allure van een villa met cottage-inslag, zie de voortuin, het volumespel met schild- en zadeldaken, en de bow-window. In de tuin zijn deels bakstenen, deels betonnen militaire posten uit de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven, die deel uitmaakten van het steunpunt Diksmuide.


Villa naar ontwerp van Lucien Coppé

Gistelse Steenweg 561 (Brugge)
Gebouwd in 1929. Witbeschilderde en ruw bepleisterde baksteenbouw op onregelmatige plattegrond met in- en uitspringende delen. Geveltoppen voorzien van pseudovakwerk.


Villa Pickwick

Welseweg 5 (Knokke-Heist)
Villa "Pickwick" in cottagestijl van 1926 naar ontwerp van architect Lucien Coppé en uitgevoerd door aannemer Hollevoet (Brugge); uitgebreid met onder meer garage in 1933.


Villa Shamrock

Britspad 28-30 (Knokke-Heist)
Dubbele villa in cottagestijl naar ontwerp van architect Lucien Coppé. Witgeschilderde en bepleisterde baksteenbouw op zwarte plint. Overkragend dakvenster op houten consoles met pseudo-vakwerk in gevelveld. Verbouwde inkom (vooraan verdwenen) en achtergevel.


Villa van 1929

Lauwerstraat 7 (Brugge)
Ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Baksteenbouw met beraapte delen en gebruik van pseudo-vakwerk voor de geveltop.


Vishal

Vismarkt (Diksmuide)
Vishal van 1924-1925 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge), heropgebouwd naar model van de vishal op de vooroorlogse vismarkt (nu Vrijheidsplein).


Vredegerecht van Diksmuide

Koning Albertstraat 10 (Diksmuide)
Voor de Eerste Wereldoorlog was het vredegerecht ondergebracht in het Stadhuis. Na de oorlog aankoop van twee percelen (1925) gelegen aan de Koning Albertstraat en aan de Grote Markt, waarop respectievelijk het "Huis Pieters" en "'t Groot Sint-Joorishof" (enkel het deel naar de Koning Albertstraat wordt aangekocht) waren opgetrokken.


Winkel

Fuselierstraat 4 (Diksmuide)
Voormalig handelspand heropgebouwd in 1921 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Eenvoudige bakstenen pilastergevel met rechts bewaarde winkelpui met gekoppelde deur en links geïntegreerde nutsgebouwen.


Winkel

Grote Markt 17 (Diksmuide)
Winkelpand heropgebouwd in 1921 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge). Bakstenen verankerde tuitgevel op schouderstukken met rechthoekige muuropeningen gevat in geprofileerde Brugse traveeën (type I).


Thema's

Ontwerper van

Lisseweegse Steenweg

Nieuwpoort-Stad

Predikherenstraat

Sint-Jozefswijk

Speelmansrei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Coppé [online], https://id.erfgoed.net/personen/861 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.