Collectief

Cols - Defever

ID
8639
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8639

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Boek- en steendrukkerij Jan Boucherij

Hopland 22 (Antwerpen)
Winkelhuis en drukkerij in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1901. Opdrachtgever was de pedagoog, letterkundige en journalist, Jan Boucherij (Gent, 1846-Antwerpen, 1911), die zich in 1883 als leraar, boek- en steendrukker te Antwerpen gevestigd had. In 1997 gesloopt voor een nieuwbouwproject met hogeschool en winkels op het bouwblok Meistraat, Hopland, Langegang.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Theophiel Roucourtstraat 10 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1904. Opdrachtgever was de heer P.C. Van Son.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Lange Lozanastraat 43 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere art-nouveaustijl, gebouwd naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1906. Opdrachtgever was Léon de Chaffoy de Courcelles (Turnhout, 1874-Turnhout, 1945), in 1904 gehuwd met Jeanne van Everbroeck (Turnhout, 1878-Antwerpen, 1950).


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sint-Jozefstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Amand Defever, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1900. Het pand maakt deel uit van een homogeen blok rijhuizen in uiteenlopende stijlen, opgetrokken tussen 1900 en 1912 (nummers 4 tot 20).


Burgerhuis in neorenaissancestijl

Antoon van Dyckstraat 66 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorenaissancestijl gebouwd naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1908. Opdrachtgever was de in Anderlecht geboren landbouwkundig ingenieur Louis Bareel (1870-1949), in 1897 te Antwerpen gehuwd met Julia Moens (1871-1949).


Burgerhuizen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 110-116 (Antwerpen)
Ensemble van vier burgerhuizen in sobere art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1906. Opdrachtgever was de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Burgerhuizen Notus-Zuid, Zephur-West, Eurus-Oost en Boreas-Noord

Grotehondstraat 38-40, 46-48 (Antwerpen)
Een van de bekendste en meest tot de verbeelding sprekende huizengroepen in Zurenborg wordt gevormd door deze vier kleurrijke art-nouveauburgerhuizen, die samen met het tussenliggende eclectische kantoorgebouw van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier als imposant compositorisch geheel werden ontworpen in 1901 door A. Cols en A. Defever.


De Ketel

Grote Markt 44 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van Hubert Elsen, naar ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1903.


De Zwaluwen, architectenwoning Alfried Defever

Cogels-Osylei 60-62 (Antwerpen)
Het ensemble bestaat uit twee eclectische burgerhuizen, gerealiseerd rond 1904 voor eigen rekening van architecten A. Cols en A. Defever.


Eclectisch burgerhuis

Waterloostraat 42 (Antwerpen)
Deze eclectische burgerwoning is het resultaat van een grondige verbouwing in 1906 van een woning die in 1903 werd gebouwd.


Eclectisch burgerhuis

Nerviërsstraat 6 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Abraham Tolkowsky, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1901.


Eclectisch herenhuis

Jan Van Rijswijcklaan 54, Lokkaardstraat zonder nummer (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van 'agent immobilier' Georges Gustave Joseph Donnet, naar een ontwerp van de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1909. Deze statige rijwoning is de allereerste waarvoor aan de Jan Van Rijswijcklaan een bouwvergunning werd toegekend.


Eclectisch hoekpand

Plaatsnijdersstraat 5 (Antwerpen)
Op beide hoeken van de Bouwmeesters- met de Plaatsnijdersstraat staan fraaie, half vrijstaande eclectische herenhuizen in ommuurde tuin, als elkaars pendant fungerend.


Ensemble De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond

Waterloostraat 55-63 (Antwerpen)
Het art-nouveau-ensemble is een symmetrisch uitgewerkte groepsbebouwing van vijf burgerhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1903, naar ontwerp van August Cols en Alfried Defever.


Ensemble De Pauw

Waterloostraat 8-12 (Antwerpen)
Het ensemble, bestaande uit drie art-nouveauwoningen, werd ontworpen in 1900 door architecten August Cols en Alfried Defever.


Ensemble Het Water

Generaal Capiaumontstraat 22, Velodroomstraat 13 (Antwerpen)
Van het ensemble Het Water, een ontwerp van Cols en Defever uit 1911, werden de twee monumentale hoekpanden gesloopt in 1966. De twee woningen in de zijstraten zijn bewaard.


Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 19-21 (Antwerpen)
In 1885 tekende Emile Wauters dit ensemble van twee eclectische burgerhuizen voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.


Geheel van twee eclectische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 115-117 (Antwerpen)
Geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de bankier Jules Stappers, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1901. Individueel geconcipieerd envan een verschillend type, was het voorname nummer 115 vermoedelijk bestemd als privé-residentie van de bankier, en het meer bescheiden nummer 117 voor verhuur. Stappers was ook eigenaar van het aanpalende burgerhuis, dat hij in 1908 liet moderniseren naar een ontwerp door de beginnende architect Alfred Portielje.


Groep van vier burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 32-38 (Antwerpen)
Deze groep van vier burgerhuizen werd ontworpen in 1901 door A. Cols & A. Defever in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Haringrokerij

Kronenburgstraat 34 (Antwerpen)
De haringrokerij is het opvallendste complex in de Kronenburgstraat. De rokerij, opgericht rond 1893 door de gebroeders Henri en Eduard Vanden Bemden, is ondertussen vooral bekend door de reconversie van dit beschermde monument tot gemeenschappelijk woonproject. Het complex werd in 1987 beschermd als monument; de bijhorende tuin als stadsgezicht.


Hoekcomplex De Aarde

Generaal Capiaumontstraat 15-17, Velodroomstraat 17-19 (Antwerpen)
Dit ensemble van vier burgerhuizen werd opgetrokken in 1912, naar een ontwerp van architect Jos Bascourt in een vrije neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Institut Saint Ignace

Korte Nieuwstraat 33 (Antwerpen)
Beroeps- en handelsschool met kapel in neoclassicistische stijl uit 1852-1858, opgetrokken door de jezuïeten op terreinen aansluitend bij de Sint-Carolus Borromeuskerk. De eclectische schoolvleugel door August Cols en Alfried Defever, kwam in twee fasen tot stand in 1901 en 1904.


Kantoorgebouw en werkplaats van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen

Grotehondstraat 42-44 (Antwerpen)
Imposant eclectisch kantoorgebouw van de Naamloze Maatschappij van het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, gebouwd in 1902 naar ontwerp van Cols en Defever.


Klooster van de Soeurs de l'Espérance

Lamorinièrestraat 231 (Antwerpen)
Klooster opgericht door de Soeurs de l’Espérance, een van oorsprong Franse zusterorde die in 1836 werd gesticht in Bordeaux, en zich toelegde op ziekenzorg aan huis.Het complex in eclectische stijl werd gebouwd naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1903.


Kunstenaarswoning Augustin Stalins

De Damhouderestraat 14 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de glazenier Augustin Stalins, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1905. Tot het bouwproject behoorde ook het glazeniersatelier op het aanpalende perceel (nummer 16), dat echter ingrijpend werd verbouwd.


Monumentaal ensemble in neo-Griekse stijl

Transvaalstraat 23-35 (Antwerpen)
Dit monumentale ensemble, bestaande uit zeven grote burgerhuizen, werd in 1904 ontworpen door A. Cols & Defever in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.


Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Gasthuisstraat 26 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis van het bel-etagetype, uit het eerste derde van de 19de eeuw. In 1907 liet Alfred Hosdez een langgerekte achterbouw optrekken over de volledige oppervlakte van het perceel, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever. Deze uitbreiding omvatte op de bel-etage een drieledige feestzaal met bovenlichten in beaux-artsstijl.


Neoclassicistische meergezinswoning

Kasteelstraat 26, 26A (Antwerpen)
Neoclassicistisch appartementsgebouw opgetrokken rond 1907 als opbrengsteigendom voor mevrouw Lenders naar ontwerp van A. Cols & Defever.


Neoclassicistische meergezinswoning met werkhuis

Cuylitsstraat 73 (Antwerpen)
Grote neoclassicistische meergezinswoning met achterliggend werkhuis, gebouwd circa 1909 in opdracht van J. Berden-Boeynaems naar ontwerp van A. Cols en Defever.


Paardenstallen en remise

Uitbreidingstraat 540 (Antwerpen)
Opvallend gebouw met bakstenen tuinmuur in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Het complex werd gebouwd rond 1911 in opdracht van Frans Ubbelohde, die woonde in een ruim burgerhuis op de Cogels-Osylei 71.


Rust- en verzorgingstehuis Vinck-Heymans

Arthur Goemaerelei 18 (Antwerpen)
Oorspronkelijk pensionaat voor meisjes uit de betere kringen, opgericht door de Congrégation des Réligieuses de Notre Dame de Sion. Het hoofdgebouw in eclectische stijl werd opgetrokken naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1907.


Sinte Peeter

Jezuïetenrui 10, Sint-Pieter-en-Paulusstraat 2 (Antwerpen)
Herenhuis dat in kern opklimt tot de 17de eeuw, en oorspronkelijk uit vier vleugels rond een binnenplaats bestond.


Sobere neoclassicistische meergezinswoning

Leopold de Waelstraat 35 (Antwerpen)
Neoclassicistische meergezinswoning ontworpen door A. Cols & Defever voor weduwe De Laet in 1902.


Villa De Waterlelies

Cogels-Osylei 42 (Antwerpen)
Villa De Waterlelies is een art-nouveau-ontwerp van architecten A. Cols & A. Defever uit 1900, in opdracht van de de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Winkelhuis in art-nouveaustijl

Schuttershofstraat 5 (Antwerpen)
Breed winkelhuis in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de fotograaf H. Schueren, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1904.


Winkelhuis in beaux-artsstijl

Huidevettersstraat 49 (Antwerpen)
Winkelhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Joseph Henri Stoop (°Antwerpen, 1843), naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1904. De aannemer Adrianus Peeters-Verheyen uit de Ballaarstraat voerde de werken uit.


Woning De Zonnewijzer

Cogels-Osylei 59 (Antwerpen)
Burgerwoning in een late art-nouveaustijl, in 1909 geregistreerd in het kadaster als nieuwbouw voor rekening van aannemer Leander Peeters-Rombauts.

Opdrachtgever van

De Zwaluwen, architectenwoning Alfried Defever

Cogels-Osylei 60-62 (Antwerpen)
Het ensemble bestaat uit twee eclectische burgerhuizen, gerealiseerd rond 1904 voor eigen rekening van architecten A. Cols en A. Defever.


Thema's

Ontwerper van

Zeedijk-Wenduine


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Cols - Defever [online], https://id.erfgoed.net/personen/8639 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.