Persoon

Coppieters, Fritz

ID: 870   URI: https://id.erfgoed.net/personen/870

Beschrijving

Fritz Coppieters (1897-1988) behaalde in 1920 het diploma van architect. Hij was zeer actief als villabouwer, en inspireerde zich op de Nederlandse villa-architectuur en zo onrechtstreeks op F.L. Wright. Zijn villa's voor de meer gegoede klasse uit de jaren 1930 zijn zeer ruim opgevat. De grondplannen vertonen een vrije aaneenschakeling van de ruimten, die door uitbouwen en terrassen sterk op de tuin gericht zijn. In het exterieur wordt dit vertaald naar een zeer gevarieerde volumeopbouw in rode of geel-blonde baksteen, overdekt door hoge puntdaken met blauwe geglazuurde dakpannen. Gemetselde muurtjes met bloembakken verlenen de gebouwen een fleurig karakter. In zijn villa's buiten Gent zal Coppieters een meer landelijk karakter trachten te bereiken door het wit schilderen van de gevels en door het gebruik van strodaken.

Bronnen:

  • MEGANCK L. 2002:, Bouwen te Gent in het interbellum, onuitgegeven proefschrift Universiteit Gent, 214.
  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 181.

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Sociale huisvesting De Werkliedenkolonie

Brugsesteenweg 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267 (Gent)
In 1923 bouwde hier volgens de bouwaanvraag de Gentse maatschappij "Werkerswoningen" een toen zogenaamde tuinwijk "Werkliedenkolonie" omvattend negenenveertig huizenblokken met binnentuintjes bestemd voor 294 arbeidersgezinnen.


Ziekenhuis Institut Moderne pour Malades

Koningin Fabiolalaan 57 (Gent)
Eerste ziekenhuis in Gent voor mensen met vrije filosofische overtuiging, opgericht in 1909-1910 naar ontwerp van architect O. Vande Voorde. Volgens een bouwaanvraag van 1932 uitgebreid naar ontwerp van architect F. Coppieters. Latere uitbreiding met polikliniek, volgens bouwaanvragen van 1951.


Burgerhuis

Pierre D'Hauwerstraat 50 (Ronse)
Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd: "Arch. Coppieters. Veermeer - Gand", volgens de eigenaar gebouwd in 1946-47.


Villa Laagland

Kasteeldreef 13 (Sint-Martens-Latem)
Grote villa onder strodak in ruime tuin, volgens plintsteen op hekpijler naar ontwerp van architect F. Coppieters en volgens archiefstukken daterend van 1937. Destijds bewoond door de schrijver Gaston Martens.


Villa Molenberg

Muldersdreef 12 (Sint-Martens-Latem)
De villa Molenberg is een ruim landhuis gebouwd op de plaats van het zogenaamde Palenhuis van de schrijver Cyriel Buysse naast de molen.


Villa Zodenhof en museum

Pontstraat 94 (Sint-Martens-Latem)
Villa met aangelegde tuin, gebouwd in 1938 naar ontwerp van Fritz Coppieters in opdracht van het echtpaar J. Dhondt-Dhaenens, stichters van het erachter gelegen museum dat hun naam draagt.


Grote villa in ommuurde parktuin

Brieversweg 83 (Brugge)
Brieversweg nr. 83. Grote villa gelegen in een ommuurde parktuin. De opdrachtgever is Jean De Meulemeester, lid van de belangrijke brouwersfamilie met ouderlijke woning in de Kastanjelaan (cf. nrs. 2-4). Gebouwd in 1937 en ontworpen door architect F. Coppieters cf. gevelsteen "F. COPPIETERS / ARCHITECTE / GAND" in de linkerpilaar van het toegangshekken. Villa met twee haaks geplaatste vleu


Villa

Leopoldlaan 17 (Eeklo)
Ruime villa uit het interbellum in uitgestrekte aangelegde tuin. In bakstenen hekpijlertjes twee stenen met vermelding "F. Coppieters/ architecte/ Gand" en "A. De Clercq/ aannemer Bellem". De opdrachtgever was volgens de bouwvergunning industrieel R. Steyaert. De villa is zeer kenmerkend voor het oeuvre van architect Fritz Coppieters.


Grote villa in ruime tuin

Brieversweg 154 (Brugge)
Brieversweg nr. 154. Grote villa gelegen in een ruime beboomde tuin palend aan de Moerkerkse Steenweg met aldaar een tweede toegang via een smeedijzeren hekken. Afgezoomd met hagen en muren, de oudere linkermuur was oorspronkelijk de schoolmuur van de nu verdwenen jongensschool aan de Moerkerkse Steenweg (op de plaats van nr. 453). De opdrachtgever is Georges De Meulemeester, lid van de be


Villa Tallaart

Liersebaan 177 (Lier)
Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, uitgebreid in 1950-55, gelegen in beboomd domein aansluitend bij Tallaarthof.


Burgerhuis

Jan Broeckaertlaan 15 (Wetteren)
Burgerhuis uit het interbellum in romantisch-decoratieve architectuur aansluitend bij de cottagestijl en traditionele regionale architectuur, volgens gevelstenen naar ontwerp van architect F. Coppieters (Gent) van 1933.


Villa Sankisha

Normandiëlaan 12 (De Haan)
Grote villa met typerende rieten bedaking van 1936, ontworpen door "F. COPPIETERS ARCHITECTE GAND". Licht verhoogde begane grond met souterrain (onder meer voor autoberging).


Burgerhuis naar ontwerp van F. Coppieters

Koningin Fabiolalaan 55 (Gent)
Het burgerhuis vormt samen met het aanpalende huis nummer 56 een opvallend geheel door zijn markante hoekligging aan het pleinvormig verbreed uiteinde van de Aaigemstraat.


Villa 't Waailand

Prinses Astridlaan 12 (De Haan)
Villa gebouwd naar een ontwerp van architect Fritz Coppieters (Gent) van 1950 na de sloop van een in de Tweede Wereldoorlog vernietigde villa. Witbeschilderde baksteenbouw onder pannen, steile bedaking.


Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Meersemdries zonder nummer (Gent)
Tijdens de gemeenteraad van 18 juli 1919 kwam het tot de beslissing dat er een vrijheidsboom zou worden geplant en dat er een comité zou worden samengesteld voor de oprichting van het oorlogsgedenkteken.


Burgerhuis met kantoorfunctie

Sportstraat 22 (Gent)
Woning met kantoorgebouw in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur gebouwd in opdracht van Robert Delens, verzekeringsmakelaar, in drie fasen, naar ontwerp van architecten Fritz Coppieters en Maurice Fétu.


Villa naar ontwerp van F. Coppieters

Pleispark 65 (Gent) None


Rijhuis ontworpen door F. Coppieters

Koning Albertlaan 163 (Gent)
Onderkelderd rijhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1923, naar ontwerp van de Gentse architect Fritz Coppieters in opdracht van Albert Eggermont. Enkelhuis van drie bouwlagen, onder een gecombineerd zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat) aan straatzijde en een plat dak.


Hoekhuis ontworpen door F. Coppieters

Koning Albertlaan 165 (Gent)
Onderkelderd herenhuis, thans kantoorgebouw, op de hoek van de Koning Albertlaan en de Sportstraat, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp en in opdracht van de Gentse architect Fritz Coppieters. Ruim hoekhuis van negen traveeën en vier bouwlagen onder een plat dak.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 3-61, 2-32, Dapperheidstraat 1-27, 2-28, Drongensesteenweg 217-227, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-65, 2-64, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-45, 2-32, Luiklaan 1-51, 4-60, Malemstraat 2, 2B, 4-10, 5-9, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-7, 2-4, Politieke-Gevangenenlaan 1-87, 2-32, Ramskapellelaan 1-39, 2-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-51, 2-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd "Wijk Heldenhulde" ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-263, 2-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-307, 2-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan (1955) door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Opdrachtgever van

De grote tuinwijk

None
Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925 gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.