Persoon

Coppieters, Fritz

ID
870
URI
https://id.erfgoed.net/personen/870

Beschrijving

Fritz Coppieters (1897-1988) behaalde in 1920 het diploma van architect. Hij was zeer actief als villabouwer, en inspireerde zich op de Nederlandse villa-architectuur en zo onrechtstreeks op F.L. Wright. Zijn villa's voor de meer gegoede klasse uit de jaren 1930 zijn zeer ruim opgevat. De grondplannen vertonen een vrije aaneenschakeling van de ruimten, die door uitbouwen en terrassen sterk op de tuin gericht zijn. In het exterieur wordt dit vertaald naar een zeer gevarieerde volumeopbouw in rode of geel-blonde baksteen, overdekt door hoge puntdaken met blauwe geglazuurde dakpannen. Gemetselde muurtjes met bloembakken verlenen de gebouwen een fleurig karakter. In zijn villa's buiten Gent zal Coppieters een meer landelijk karakter trachten te bereiken door het wit schilderen van de gevels en door het gebruik van strodaken.

Bronnen:

  • MEGANCK L. 2002:, Bouwen te Gent in het interbellum, onuitgegeven proefschrift Universiteit Gent, 214.
  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 181.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Residentia

Jakob Heremansstraat 2-38 (Gent)
Het appartementsgebouw Residentia werd in 1931 ontworpen door architect Fritz Coppieters. Het gaat hier om één van de weinige grootschalige projecten uit het interbellum in deze buurt. Het complex is een zeldzame veruiterlijking van de vooruitstrevende stedenbouwkundige ideeën van Coppieters. Zowel de handtekening van de architect als van de aannemers werden aangebracht op de gevel: “F. Coppieters Architecte” en “A&P. Serck ENTREPRENEURS-GAND”.


Burgerhuis

Jan Broeckaertlaan 15 (Wetteren)
Burgerhuis uit het interbellum in romantisch-decoratieve architectuur aansluitend bij de cottagestijl en traditionele regionale architectuur, volgens gevelstenen naar ontwerp van architect F. Coppieters van 1933.


Burgerhuis

Pierre D'Hauwerstraat 50 (Ronse)
Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd: "Arch. Coppieters. Veermeer - Gand", volgens de eigenaar gebouwd in 1946-1947.


Burgerhuis

Jakob Heremansstraat 49 (Gent)
Dit burgerhuis werd in 1933 ontworpen in een neotraditionele stijl aansluitend bij de cottagestijl door architect Fritz Coppieters, en uitgevoerd door het bouwbedrijf Comptoir Immobilier Belge Des Flandres (CIB). De bouwaanvraag werd ingediend door Georges Duez. Deze woning is zeer representatief voor het oeuvre van Fritz Coppieters.


Burgerhuis met kantoorfunctie

Sportstraat 22 (Gent)
Woning met kantoorgebouw in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur gebouwd in drie fasen, 1926-1928-1939, naar ontwerp van architecten Fritz Coppieters en Maurice Fétu. Heden ruim huis met wisselende bouwhoogte onder hoog pannendak, met links aanpalende garage. Typerend parement van gele baksteen op arduinen plint.


Burgerhuis naar ontwerp van F. Coppieters

Koningin Fabiolalaan 55 (Gent)
Het burgerhuis vormt samen met het aanpalende huis nummer 55A een opvallend geheel door zijn markante hoekligging aan het pleinvormig verbreed uiteinde van de Aaigemstraat. Het huis, volgens de bouwaanvraag van 1933 een villa met garage en voorhof, werd ontworpen door architect Fritz Coppieters.


Burgerhuis ontworpen door F. Coppieters

Koning Albertlaan 163 (Gent)
Onderkelderd rijhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1923, naar ontwerp van de Gentse architect Fritz Coppieters in opdracht van Albert Eggermont. Enkelhuis van drie bouwlagen, onder een gecombineerd zadeldak aan straatzijde en een plat dak.


Grote villa in ommuurde parktuin

Brieversweg 83 (Brugge)
Villa met twee haaks geplaatste vleugels verbonden door een halfrond uitgewerkte inkompartij. Bepleisterde en witbeschilderde gevels.


Grote villa in ruime tuin

Brieversweg 154 (Brugge)
Gebouwd in de jaren 1930 en waarschijnlijk ontworpen door architect Fritz Coppieters (Gent). Strakke, symmetrisch opgebouwde, volumes in witbeschilderde baksteen onder hoog dak.


Hoekhuis ontworpen door F. Coppieters

Koning Albertlaan 165 (Gent)
Onderkelderd herenhuis, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp en in opdracht van de Gentse architect Fritz Coppieters. Ruim hoekhuis van negen traveeën en vier bouwlagen onder een plat dak.


Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

Meersemdries (Gent)
Het oorlogsmonument zogenaamd Heldenhulde, naar ontwerp van ontwerp van Domien Ingels en Fritz Coppieterswerd, werd op 17 september 1922 ingehuldigd. Bronzen engel met opgeheven lauwerkrans op monumentaal natuurstenen voetstuk, verdwenen gehistoriseerde bronzen reliëfhand.


Sociale huisvesting De Werkliedenkolonie

Brugsesteenweg 225-267 (Gent)
In 1923 bouwde hier volgens de bouwaanvraag de Gentse maatschappij "Werkerswoningen" een toen zogenaamde tuinwijk "Werkliedenkolonie" omvattend negenenveertig huizenblokken met binnentuintjes bestemd voor 294 arbeidersgezinnen.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, 2A, Drongensesteenweg 217-231, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 1-10, 3A, 2B, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd Wijk Heldenhulde ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland. De wijk is een afgezonderd, begrensd en op zichzelf staand geheel met scholen, een kerk en winkels volgens de idee van de 'neighbourhood unit'.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Villa

Leopoldlaan 17 (Eeklo)
Ruime villa uit het interbellum in uitgestrekte aangelegde tuin. In bakstenen hekpijlertjes twee stenen met vermelding "F. Coppieters/ architecte/ Gand" en "A. De Clercq/ aannemer Bellem". De opdrachtgever was volgens de bouwvergunning industrieel R. Steyaert. De villa is zeer kenmerkend voor het oeuvre van architect Fritz Coppieters.


Villa 't Waailand

Prinses Astridlaan 12 (De Haan)
Villa gebouwd naar een ontwerp van architect Fritz Coppieters (Gent) van 1950 na de sloop van een in de Tweede Wereldoorlog vernietigde villa. Witbeschilderde baksteenbouw onder pannen, steile bedaking.


Villa Laagland

Kasteeldreef 13 (Sint-Martens-Latem)
Grote villa onder strodak in ruime tuin, volgens plintsteen op hekpijler naar ontwerp van architect F. Coppieters en volgens archiefstukken daterend van 1937. Destijds bewoond door de schrijver Gaston Martens.


Villa Molenberg met tuin

Muldersdreef 12 (Sint-Martens-Latem)
De villa Molenberg is een ruim landhuis gebouwd op de plaats van het zogenaamde Palenhuis van de schrijver Cyriel Buysse naast de molen. De huidige villa werd gebouwd in 1939 in opdracht van de zoon van Cyriel Buysse naar ontwerp van F. Coppieters. Het betreft een beschilderde bakstenen constructie met twee bouwlagen onder verspringende strodaken. Omgevende tuin.


Villa Sankisha

Normandiëlaan 12 (De Haan)
Grote villa met typerende rieten bedaking van 1936, ontworpen door "F. COPPIETERS ARCHITECTE GAND". Licht verhoogde begane grond met souterrain (onder meer voor autoberging).


Villa Tallaart

Liersebaan 177 (Lier)
Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, uitgebreid in 1950-55, gelegen in beboomd domein aansluitend bij Tallaarthof.


Villa Zodenhof en museum

Pontstraat 94 (Sint-Martens-Latem)
Villa met aangelegde tuin, gebouwd in 1938 naar ontwerp van Fritz Coppieters in opdracht van het echtpaar J. Dhondt-Dhaenens, stichters van het erachter gelegen museum dat hun naam draagt.


Ziekenhuis Institut Moderne pour Malades

Koningin Fabiolalaan 57 (Gent)
Eerste ziekenhuis in Gent voor mensen met vrije filosofische overtuiging, opgericht in 1909-1910 naar ontwerp van architect O. Vande Voorde. Volgens een bouwaanvraag van 1932 uitgebreid naar ontwerp van architect F. Coppieters. Latere uitbreiding met polikliniek, volgens bouwaanvragen van 1951.

Opdrachtgever van

De grote tuinwijk

Bernard de Wildestraat 1-2, 4-6, 7-14, 16-36, David 't Kindtplein 1-20, Domien de Waghemakerestraat 1-30, 32-48, Gustaaf Eylenboschplein 1-34, Haardstedestraat 57-105, Jakob Ondermaercqplein 1-12, 13, Jan Stassinsplein 1-18, Jan van Haelststraat 1-27, Lieven Plumionplein 1-12, 13, Louis Roelandtplein 1-24, 25-61, Pieter Huyssensplein 1-30, Rombaut Keldermansstraat 1-16, 18-21, 22-26, 27-30, 31-37, Simon Van Asscheplein 1-14, Steenakker 50-90, 100-190, Zwijnaardsesteenweg 557-597, 607-689 (Gent)
Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925 gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.


Thema's

Ontwerper van

Cyriel Buyssestraat

Sociale huisvesting Residentie Robert Brasseur

Sociale woonwijk Groenebriel

Sociale woonwijk Steenakker


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Coppieters [online], https://id.erfgoed.net/personen/870 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.