Persoon

Geurts, Hendrik

ID
8720
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8720

Beschrijving

Hendrik Geurts trok vanuit zijn geboortestreek Limburg in 1864 naar Duitsland om er zich in de orgelbouw te bekwamen. Terug in Vlaanderen nam hij, bij notariële akte van 17 juli 1868, het orgelmakersgereedschap over van H.W. Mondt (die waarschijnlijk zwaar ziek was en zou overlijden op 27 aug. 1868); blijkens de akte woonde Geurts toen in bij het echtpaar Mondt-Groenewout in Antwerpen. Hendrik Geurts werd aldus zelfstandig orgelbouwer en kort daarop huwde hij met Marie-Agnes Maris (uit Zonhoven). Het bedrijf moet in den beginne niet erg florissant geweest zijn, want de koopsom van het orgelmakersgerief van Mondt kon slechts op 12 dec. 1881 (dus na het overlijden van Geurts) aan de weduwe Mondt vereffend worden. Bij het overlijden van Geurts in 1881 werd zijn atelier eerst een 15-tal jaren door zijn echtgenote verdergezet met zekere Jans als meestergast (Geurts was een oom van deze Jans), en later door zijn zoon Jules Geurts (°1876). Het adres was Lange Leemstraat 307 in Antwerpen (vaak in het frans "Vve H. Geurts & Cie Longue rue d'Argile 307 Anvers")
Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geurts [online] https://id.erfgoed.net/personen/8720 (Geraadpleegd op )