Collectief

Naamlooze Bouwmaatschappij Vooruitzicht

ID
8770
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8770

Beschrijving

Vooruitzicht werd opgericht in 1904 en bestaat nog steeds. Vooruitzicht was in zijn prille jaren de Hypotheekbank Vooruitzicht. In de jaren 1960 werd de naam gewijzigd in Bouwonderneming Vooruitzicht. Er werd meer en meer geïnvesteerd in projectontwikkeling.

Vanaf 1909 is Jules Hofman hoofdarchitect van het bedrijf.

Jan-Baptiste Romeo, geboren te Antwerpen op 21.05.1868 en overleden te Borgerhout op 19.03.1935, Moorkensplein 18. Hij was beheerder van de maatschappij; hij was ook de oprichter van zaal Roma in Borgerhout.

Jules Steurs, geboren te Antwerpen op 18.06.1872 en overleden te Antwerpen op 13.05.1952 (Helenalei 43), medestichter, voorzitter van de beheerraad, afgevaardigde beheerder van de “N.V. Grond- en bouwonderneming Vooruitzicht”, voorzitter van de beheerraad van de “Bank voor uitbreiding van Groot Antwerpen”, afgevaardigde beheerder van de “N.V. Algemene Grondvereniging”, “Te Boulaar Uitbreiding”, “Groter Berchem” en “Verzekeringsmaatschappij Aurora”.

Gebruers Emilius Franciscus, geboren te Borgerhout op 05.07.1876 en overleden te Borgerhout op 25.08.1953, stichter, voorzitter van de beheerraad, afgevaardigde beheerder, lid van de beheerraad van Vooruitzicht. Begraven Silsburg.

Op 22.06.1914 bij de viering van het 10 jarig bestaan in “Le Paon Royal” was Jan Romeo voorzitter, Steurs ondervoorzitter en Kersse secretaris. Romeo kreeg een marmeren borstbeeld van de hand van Josué Dupont aangeboden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in eclectische stijl

Desguinlei 194 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, in opdracht van Jules Ost gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp uit 1908. Uit het bouwdossier valt de ontwerper niet af te leiden.


Burgerhuis in eclectische stijl

Sanderusstraat 5 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, in opdracht van de advocaat Jos. Wauters gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp uit 1913. Wauters had in 1905 een hotel laten optrekken in de De Damhouderestraat, naar een ontwerp door de broers Paul en Gust Wauters. Of deze laatsten, allicht naaste verwanten, ook hier betrokken waren valt niet uit het bouwdossier af te leiden, noch toenmalig hoofdarchitect van "Vooruitzicht" Jules Hofman.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Oudekerkstraat 79 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, in opdracht van Frans Dansaert gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp uit 1907. Uit het bouwdossier valt de ontwerper niet af te leiden.


Eclectisch burgerhuis

Generaal Van Merlenstraat 14 (Antwerpen)
De Naamloze Bouwmaatschappij Vooruitzicht, een bouwmaatschappij die zeer actief was in Zurenborg, bouwde dit eenvoudige eclectische burgerhuis rond 1909.


Neoclassicistisch burgerhuis

Bosduifstraat 6 (Antwerpen)
Deze bescheiden neoclassicistische burgerwoning is een realisatie uit 1906 van de Naamlooze Maatschappij Vooruitzicht in opdracht van Walther Beron, die vlakbij in de Walvisstraat 24 woonde.


Samenstel van twee neoclassicistische meergezinswoningen

Leopold de Waelstraat 30-32 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke neoclassicistische winkelhuizen gebouwd rond 1909 door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht" in opdracht van juffrouw Van Hooydonck.


Vier neoclassicistische burgerhuizen, architectenwoning Victor Durlet

Jaak De Braeckeleerstraat 14-20 (Antwerpen)
Reeks enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Nummers 16-18 door Naamlooze Bouwmaatschappij Vooruitzicht uit 1907, nummer 20 architectenwoning Victor Durlet (zoon) uit 1907.

Uitvoerder van

Appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 170 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in beaux-artsstijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1914. Opdrachtgever van dit vastgoedproject dat tot de allervroegste volwaardige appartementsgebouwen in Antwerpen behoort, was Jan Hendrik Hell.


Bedrijfsgebouwen G. Van Groeningen & Cie

Indiëstraat 16 (Antwerpen)
Complex met kantoren, graanmagazijnen, paardenstallen, een smidse en schrijnwerkerij tussen Indiëstraat en Napelsstraat, opgetrokken door de Naamlooze Bouwmaatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp architect Jules Hofman uit 1913. Opdrachtgever was de firma G. Van Groeningen & Cie.


Burgerhuis in art nouveau

Bosmanslei 5 (Antwerpen)
Burgerhuis in art nouveau opgetrokken door de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht, waarvoor in 1909 een bouwaanvraag wordt ingediend. De bouwplannen zijn niet gesigneerd, maar kunnen worden toegeschreven aan Jules Hofman, sinds dat jaar de hoofdarchitect van Vooruitzicht.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Helenalei 25 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van de heer Stefens gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1912.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 20 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van Edward Joris gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp van architect Jules Hofman uit 1913. De bouwheer had in 1912 al een eerste bouwproject gepland met de bouwmaatschappij "Berchemse Bouwhandel" en haar architect Charles Wuyts.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 33 (Antwerpen)
Burgerhuis in ingehouden art-nouveaustijl in opdracht van de heer Peeters gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp van architect Jules Hofman uit 1913.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Dambruggestraat 202 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van de heer L. Van Parijs gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Robert Molsstraat 55 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910. Opdrachtgever was Frans Rasker.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 47 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl in opdracht van de heer J. Jans gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1912.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 138 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911. Opdrachtgever van de woning met werkplaats achteraan op het perceel, was de heer J. Roosbroeckx.


Burgerhuis in eclectische stijl

Coebergerstraat 11 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl in opdracht van juffrouw Bertha Baumeister gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911. Bij de bouw werd van het vergunde ontwerp afgeweken.


Burgerhuis in eclectische stijl

Lemméstraat 9 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1913. Opdrachtgever was de heer Paque. De bouw- en hypotheekmaatschappij "Vooruitzicht" werd opgericht in 1905, en is tot op vandaag als bouwbedrijf en vastgoedpromotor actief in Antwerpen.


Burgerhuis in eclectische stijl

Robert Molsstraat 25 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911. Opdrachtgever was Jan Van Boghout.


Burgerhuis in eclectische stijl

Robert Molsstraat 50 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911.


Burgerhuis in eclectische stijl

Helenalei 37 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl in opdracht van de diamantkoopman Wilhelm Sorer gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Helenalei 35 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl in opdracht van de heer Adolph Wolff gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910.


Burgerhuis in eclectische stijl

Cuperusstraat 5 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Jaak Alfons Van der Gucht uit 1912. Opdrachtgever was Petrus Jozef Verhees (°1879), een loodgietersbaas geboren in het Noord-Brabantse Oisterwijk. Het project werd uitgevoerd door de bouw- en hypotheekmaatschappij "Vooruitzicht".


Burgerhuis in eclectische stijl

Jan Van Rijswijcklaan 70 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd naar een ontwerp uit 1911 van Jules Hofman, als hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht. De rijwoning met een lijstgevel in natuursteen op een plint van arduin, omvat drie bouwlagen en een pseudo-mansarde (leien).


Burgerhuis in neorococostijl

Jan Van Rijswijcklaan 73 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorococostijl gebouwd voor opdrachtgever Jacques Van Meerbeeck, naar een ontwerp uit 1911 van Jules Hofman als hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht. De rijwoning omvat een souterrain, drie bouwlagen en een pseudo-mansarde.


Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Lemméstraat 1-5 (Antwerpen)
Ensemble van drie burgerhuizen in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1911-1912. Als eerste kwam in 1911 het nummer 5 tot stand voor eigen rekening van 'Vooruitzicht'. Later dat jaar volgde het nummer 3 met als bouwheer Charles Holsters. Louis Peeters-Ygan gaf in 1912 opdracht voor het nummer 1.


Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Lemméstraat 30-34 (Antwerpen)
Ensemble van drie burgerhuizen in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1911-1912. Als eerste kwam in 1911 het nummer 30 tot stand in opdracht van René Cools. In 1912 volgden het nummer 34 voor eigen rekening van de maatschappij, en het nummer 32 met als bouwheer de heer Ed. Janssens.


Eclectisch burgerhuis

Jan Van Rijswijcklaan 110 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd voor de koffiemakelaar Jan Hubens, naar een ontwerp uit 1911 van Jules Hofman, sinds 1909 de hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht. Het rijhuis met een lijstgevel in natuursteen van twee ongelijk traveeën, omvat een souterrain, drie bouwlagen en een pseudo-mansarde (kunstleien).


Eclectisch burgerhuis

Jan Van Rijswijcklaan 150 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd voor opdrachtgever Albert De Groote, naar een ontwerp uit 1911 van Jules Hofman, sinds 1909 de hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht.


Eclectisch burgerhuis

Bosmanslei 29 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd voor opdrachtgever Jozef Zeldenrust, naar een ontwerp uit 1910 van Jules Hofman, sinds 1909 de hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht.


Eclectisch burgerhuis

Dolfijnstraat 73 (Antwerpen)
Burgerhuis in eenvoudige eclectische stijl in opdracht van de heer Salomon J. Goudket gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910.


Eclectisch burgerhuis

Jan Van Rijswijcklaan 55 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd voor opdrachtgever J. Peellaert, naar een ontwerp uit 1911 van Jules Hofman, sinds 1909 de hoofdarchitect van de Antwerpse bouwmaatschappij Vooruitzicht. De rijwoning met een lijstgevel in natuursteen, telt drie bouwlagen en een pseudo-mansarde (kunstleien).


Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Rodestraat 18-22 (Antwerpen)
Geheel van drie volgens spiegelbeeldschema gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910. Het nummer 18 werd voor eigen rekening van “Vooruitzicht” opgetrokken, bouwheer van nummer 20 was Frans Hernaert, van nummer 22 Louis Van Gansen.


Ensemble van een meergezinswoning en twee burgerhuizen

Haantjeslei 160-164 (Antwerpen)
Drie burgerhuizen in eclectische stijl met art-nouveau-inslag, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1912. Opdrachtgever van nummer 160 was Jan Hendrik Hell, van nummer 162 dat als eerste werd aangevat was de heer Wolfs, van nummer 164 de weduwe Vermeesch.


Geheel van drie burgerhuizen in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 9-10, 11 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in ingehouden art-nouveaustijl naar een ontwerp van architect Jules Hofman uit 1911, voor eigen rekening gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht" en bestemd voor verkoop sleutel-op-de-deur.


Geheel van drie eclectische burgerhuizen

Helenalei 39-43 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl, in opdracht van de heer J. Loquet gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp uit 1909. Uit het bouwdossier valt de ontwerper niet af te leiden.


Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Robert Molsstraat 46-48 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in ingehouden art-nouveaustijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1909. Opdrachtgever was Jacques Van Meerbeeck-Van Rooy.


Hoofdsynagoge van de Israelisch Orthodoxe Gemeente Machsiké Hadass

Oostenstraat 42-43, 44 (Antwerpen)
Eclectisch gebouw met exotisch karakter naar ontwerp van J. Hofman, van 1913-14, opgericht door de maatschappij Vooruitzicht. Rechthoekig complex met hoofdsynagoge op de gelijkvloerse en een kleinere synagoge, feestzalen en een conciërgewoning op de bovenverdieping.


Julia & Walther

Marialei 26 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van de heer L. Van der Zijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij Vooruitzicht, naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910.


Les Marguerites

Marialei 28 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van de heer Jacob Jan Hazelzet gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1910.


Maria

Marialei 20 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl in opdracht van juffrouw Marie Lambrechts gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1912.


Meergezinswoning en burgerhuis

Lemméstraat 2-4 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een meergezinswoning met winkel en een burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, gelegen op de hoek van Lemméstraat en Robert Molsstraat. Het complex werd opgetrokken door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911, in opdracht van Hubert Vermeyen.


Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Zurenborgstraat 1 (Antwerpen)
Meergezinswoning in art-nouveaustijl op de hoek van Zurenborgstraat en Cuperusstraat, oorspronkelijk met een café op de begane grond, in 1912 opgetrokken door de bouw- en hypotheekmaatschappij "Vooruitzicht", in opdracht van Theo Van Den Bossche.


Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Haantjeslei 144 (Antwerpen)
Meergezinswoning in sobere beaux-artsstijl, gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1914. Opdrachtgever was de weduwe Monoyeur.


Meergezinswoning in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 166 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1913. Opdrachtgever was de heer Jan Hendrik Hell, die door de maatschappij in 1912 al een eerste meergezinswoning had laten bouwen aan de Haantjeslei. In 1914 volgde nog een appartementsgebouw twee percelen verderop in de Van Schoonbekestraat.


Neoclassicistische burgerwoning

Generaal Van Merlenstraat 16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis, gerealiseerd rond 1909 door de Naamloze Maatschappij Vooruitzicht. Het ontwerp wordt getekend door Jules Hofman, die vanaf 1909 de vaste huisarchitect van Vooruitzicht was.


Twee burgerhuizen in art-nouveau- en eclectische stijl

Cuperusstraat 26-27 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen van hetzelfde type gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen van architect Jules Hofman uit 1912. Opdrachtgever van het linker pand (nummer 27) in art-nouveaustijl was Wolf Kunzler, bouwheer van het rechter pand (nummer 26) in klassiek eclectische stijl de heer B. Brünner.


Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 34-36 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in ingehouden art-nouveaustijl, gelijktijdig in opdracht van de heer Fr. Van Laer gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen van architect Jules Hofman uit 1913.


Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Cuperusstraat 22-23 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht". Nummer 23 werd in 1923 als eerste aangevat, voor rekening van toenmalig 'administrateur' Jan-Baptiste Romeo. Nummer 22 volgde in 1924 bestemd voor verkoop sleutel-op-de-deur.


Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Coebergerstraat 22-24 (Antwerpen)
Burgerhuis en meergezinswoning in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1912. Opdrachtgever van nummer 22 was de heer Borghers, van nummer 24 de pasteibakker Jaak Corneel Douw.


Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Robert Molsstraat 7-9 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1911. Opdrachtgever van nummer 7 was de heer Vereecken, van nummer 9 de heer Witdoeck-Eyskens.


Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Robert Molsstraat 37-39 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman. Opdrachtgever van nummer 37 uit 1911 was Jos. Lamot, van nummer 39 uit 1910 Jacques Van Riel.


Twee meergezinswoningen met art-nouveau-inslag

Coebergerstraat 15, 19 (Antwerpen)
Twee aanpalende meergezinswoningen met ingehouden art-nouveau-inslag, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman. Als eerste werd eind 1913 nummer 19 aangevat in opdracht van Jan Welvis, nummer 15 volgde in 1914 met de heer Gaul als bouwheer.


Villa in eclectische stijl

Hagedoornlaan 10 (Antwerpen)
Villa in eclectische stijl opgetrokken in opdracht van Léon Schellemans, naar een ontwerp door de architect Guillaume Peeters uit 1913. Aannemer Eduard Van Biesen die aanvankelijk zou instaan voor de bouw, trok zich nog voor het begin van de werken uit het project terug. De bouwmaatschappij "Vooruitzicht" nam het in 1914 van hem over.


Winkelhuis

Terlinckstraat 59 (Antwerpen)
Voormalig winkelhuis waarvoor bouwaanvraag van 1909 naar ontwerp van Jules Hofman; eclectische bakstenen lijstgevel met gevulgariseerde art-nouveau-elementen; sterk verminkt.


Winkelhuis in beaux-artsstijl

Vleminckveld 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht Louis Tistaert, naar een ontwerp door Alphonse Pauwels uit 1921. Het gebouw behoort tot het late oeuvre van de architect, die in Antwerpen actief was in de periode van 1895 tot begin jaren 1930.

Opdrachtgever van

Burgerhuis in eclectische stijl

Robert Molsstraat 50 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1911.


Cinema Roma

Appelstraat 14, Prins Leopoldstraat 5, Turnhoutsebaan 286 (Antwerpen)
Deze inpandige cinema met 2000 zetels en bijhorende appartementsgebouwen werd gebouwd als een "schouwspelzaal met appartementverdiepingen" in 1927 naar ontwerp van bouwmeester Alphonse Pauwels uit Borgerhout en de inkompartij werd heringericht in 1958 naar ontwerp van architect Rie Haan.


Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Lemméstraat 1-5 (Antwerpen)
Ensemble van drie burgerhuizen in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1911-1912. Als eerste kwam in 1911 het nummer 5 tot stand voor eigen rekening van 'Vooruitzicht'. Later dat jaar volgde het nummer 3 met als bouwheer Charles Holsters. Louis Peeters-Ygan gaf in 1912 opdracht voor het nummer 1.


Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Lemméstraat 30-34 (Antwerpen)
Ensemble van drie burgerhuizen in eclectische stijl, kort na elkaar gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht", naar ontwerpen door de architect Jules Hofman uit 1911-1912. Als eerste kwam in 1911 het nummer 30 tot stand in opdracht van René Cools. In 1912 volgden het nummer 34 voor eigen rekening van de maatschappij, en het nummer 32 met als bouwheer de heer Ed. Janssens.


Eclectisch burgerhuis

Generaal Van Merlenstraat 14 (Antwerpen)
De Naamloze Bouwmaatschappij Vooruitzicht, een bouwmaatschappij die zeer actief was in Zurenborg, bouwde dit eenvoudige eclectische burgerhuis rond 1909.


Eclectisch ensemble van vijf burgerhuizen

Gijzelaarsstraat 26-34 (Antwerpen)
Deze huizen werden in 1913 ontworpen in opdracht van de Naamloze Maatschappij Vooruitzicht door bouwmeester Jules Hofman, sinds 1909 hoofdarchitect van de maatschappij.


Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Cuperusstraat 22-23 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl gebouwd door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht". Nummer 23 werd in 1923 als eerste aangevat, voor rekening van toenmalig 'administrateur' Jan-Baptiste Romeo. Nummer 22 volgde in 1924 bestemd voor verkoop sleutel-op-de-deur.


Thema's

Ontwerper van

Helenalei

Uitvoerder van

Marialei

Van Notenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Naamlooze Bouwmaatschappij Vooruitzicht [online], https://id.erfgoed.net/personen/8770 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.