Persoon

Seroen, Frans

ID
8779
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8779

Beschrijving

Frans Seroen werd in 1872 geboren in Mechelen, waar hij zich na zijn studies vestigde als bouwmeester-landmeter. Gehuwd in 1900 verhuisde hij naar Antwerpen, en werd er ambtenaar bij het Ministerie van Openbare Werken. In 1920 vervoegde hij de diensten van de Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris van de 'Verwoeste Gewesten' in Roeselare, waar hij ook betrokken was bij de oprichting van de Samenwerkende Bouwmaatschappij De Mandel. Hij ontwierp er enkele wederopbouw- en huisvestingsprojecten, maar verhuisde nog hetzelfde jaar naar Ukkel. De reden was zijn aanstelling als hoofdarchitect van de pas opgerichte Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken in Brussel. In de publicatie van deze maatschappij, Standaard Plannen voor Economische Huizen, Brussel, 1924, komt op meerdere modelplannen zijn handtekening voor, vergezeld van de vermelding "Bouwmeester-Bestuurder der T.D.".

Zijn belangrijkste werk uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog is de Veeartsenijschool van Kuregem (Veeartsenstraat 41-47, Anderlecht), een complex van 19 gebouwen in eclectische stijl opgetrokken in 1903-1909. In Antwerpen realiseerde hij in deze periode meerdere natiegebouwen. In zijn Brusselse periode realiseerde hij de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (Linthoutstraat 130, Etterbeek), een gebouw uit 1929.

ASPESLAGH, P. 2011: De geschiedenis van Van Eeckhoutte's Reke. Bruanestraat 22-40, Rollarius. Bulletin van het geschied- en oudheidkundig genootschap van Roeselare en ommeland 40.2, 50-58.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeiderswoningen Van Eeckhoutte's Reeke

Bruanestraat 22-40 (Roeselare)
Tien heropgebouwde arbeiderswoningen voor D. Van Eeckhoutte, mogelijk naar ontwerp van Frans Seroen, van 1920. Enkelhuizen van verschillende types met lijstgevels van één bouwlaag, veelal twee maar ook drie traveeën; een brede en drie smalle dakvensters met geknikte puntgevel.


Ensemble van drie herenhuizen en burgerwoningen

Amerikalei 178-182 (Antwerpen)
De panden op nummers 178 tot 182 vormen samen een fraai art-nouveaugetint ensemble. De drie naast elkaar gelegen panden werden in 1905 door bouwmeester Frans Seroen ontworpen voor F. De Keersmaecker, groothandelaar in bouwmaterialen en reder en wonende op de Amerikalei nummer 181.


Kunstenaarswoning Arseen Kennes

Arthur Goemaerelei 69 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de kunstschilder Arseen Kennes, naar een ontwerp door architect Frans Seroen uit 1913. Van het bouwproject maakte een intussen gesloopt schildersatelier deel uit, gelegen achteraan in de tuin, en met de woning verbonden door een galerij.


L'Essor Anversois

Waalsekaai 61-62 (Antwerpen)
Tussen de Schaliën- en de Naamsestraat wordt het straatbeeld van de Waalsekaai gedomineerd door twee opvallende, pittoresk vormgegeven industriële complexen. Het betreft twee ontwerpen van Frans Seroen, waarin opslagplaatsen, burelen en stallingen gecombineerd zijn.


Sociale woonwijk Mandelkwartier

Beversesteenweg 80-86, 140-158, Eksaardestraat 1-76, 78-94, Hammestraat 1-101, Herentalslaan 1-40, 41-49, Mandeldreef 1-82, 84, Mandellaan 50-140, Meulebekestraat 2-6, 7-52, Munitieplein, Munitiestraat 2-4, 5-20, 21-31, Toekomststraat 1-5, 6-23, 25-31 (Roeselare)
Arbeiderswijk met ruim 300 woningen waaronder enkele rijkswachterswoningen, gebouwd tijdens het interbellum door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van de Roeselaarse architecten Ernest Apers, Albert Callebert, René Doom, Valère Duyvewaardt, Franz Seroen en Alfons Van Coillie.


Valkeniers Natie

Van de Wervestraat 18-22 (Antwerpen)
Complex in art-nouveaustijl op de hoek van Van de Wervestraat, De Waghemakerestraat en Duboisstraat, gebouwd in opdracht van de Valkeniers Natie, naar een ontwerp door de architect Frans Seroen, opgetrokken door de aannemers Buisseret en Verhoeven, de eerste fase in 1904, de tweede in 1907.


Voorzienigheidsfonds der Vereenigde Natiebazen

Waalsekaai 57-58 (Antwerpen)
Tussen de Schaliën- en de Naamsestraat wordt het straatbeeld van de Waalsekaai gedomineerd door twee opvallende, pittoresk vormgegeven complexen. Het betreft twee ontwerpen van Frans Seroen, waarin opslagplaatsen, burelen en stallingen gecombineerd zijn.


Woon- en pakhuizen van F. De Keersmaecker

Vlaamsekaai 84-89 (Antwerpen)
Dit imposante eclectische ensemble van zes meergezinswoningen met grote achterliggende pakhuizen is een realisatie van aannemer Fr. De Keersmaecker van rond 1907.


Woon- en pakhuizen van F. De Keersmaecker

Vlaamsekaai 69-80 (Antwerpen)
Dit imposante eclectische ensemble van twaalf meergezinswoningen met grote achterliggende pakhuizen is een realisatie van aannemer Fr. De Keersmaecker van rond 1905.


Zuid-Natie

Oudeleeuwenrui 46-48 (Antwerpen)
Natiegebouw in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de Zuid-Natie, naar een ontwerp door de architect Frans Seroen uit 1905. Tijdens dezelfde bouwcampagne werd aan het oostelijk uiteinde van het L-vormige perceel, een tweede gebouw of gevelfront opgetrokken.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Seroen [online], https://id.erfgoed.net/personen/8779 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.