Persoon

Minne, Joris

ID: 8826   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8826

Beschrijving

Officieel heet Joris Minne: Georgius Lucianus Minne.

Hij is, hoewel hij zelf zegt dat Georges een kozijn van zijn vader was, helemaal geen familie van Georges Minne, de beeldhouwer.

  • Informatie verkregen van Marcel Windey, januari 2018.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bejaardenwoningen en sociaal woonblok van Onze Woning

Ballaarstraat 75-79 (Antwerpen)
Complex bejaardenwoningen met oorspronkelijk 32 wooneenheden rond een gemeenschappelijk hof aan de Durletstraat, naar ontwerp van architect Fritz Van Averbeke uit 1937. Uitgebreid met een woonblok van tien flats met winkel en zeven bijkomende bejaardenwoningen aan de Ballaarstraat, naar ontwerp van architect Hugo Van Kuyck uit 1950. Beide complexen werden gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning.


Modernistisch duplexflatgebouw

Van Eycklei 19 (Antwerpen)
Modernistisch duplexflatgebouwgebouw, opgetrokken in opdracht van de Nationale Kas voor Bediendenpensioenen, naar een ontwerp door de architect Léon Stynen uit 1937-1938. De Nationale Kas voor Bediendenpensioenen werd opgericht als instelling van openbaar nut, in uitvoering van de wet op de bediendenpensioenen van 30 juni 1930.


Sculptuur Hulde aan Emile Verhaeren

Hingenesteenweg zonder nummer (Bornem)
Gebogen bakstenen muur; rood koperen beeld, een ontwerp van Joris Minne, technisch gerealiseerd door kunstsmid A. De Bruyn. Sokkel met opschrift.

Opdrachtgever van

Bejaardenwoningen en sociaal woonblok van Onze Woning

Ballaarstraat 75-79 (Antwerpen)
Complex bejaardenwoningen met oorspronkelijk 32 wooneenheden rond een gemeenschappelijk hof aan de Durletstraat, naar ontwerp van architect Fritz Van Averbeke uit 1937. Uitgebreid met een woonblok van tien flats met winkel en zeven bijkomende bejaardenwoningen aan de Ballaarstraat, naar ontwerp van architect Hugo Van Kuyck uit 1950. Beide complexen werden gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning.


Thema's