Persoon

De Cuyper, Herman

ID
8882
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8882

Beschrijving

Herman De Cuyper werd op 22 november 1904 te Blaasveld geboren. Als zestien jarige schreef hij zich in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Mechelen. Daar volgde hij zowel de cursussen beeldhouwen als schilderen. In afwachting van zijn legerdienst in 1924, ging de beeldhouwer zich specialiseren tot meubelsculpteur. Bij het uitbreken van de economische recessie omstreeks 1930 stopte Herman zijn werkzaamheden als meubelsculpteur en werd hij fulltime beeldend kunstenaar. Rond dezelfde tijd betrok kunstenaar zijn nieuw gebouwde woonst aan de Mechelsesteenweg te Blaasveld, waar hij als boer-beeldhouwer werkte aan zijn sculpturaal oeuvre. Herman De Cuyper overleed op 17 juni 1992 op zesentachtigjarige leeftijd.

Het artistieke uitgangspunt van Herman De Cuyper, was het impressionistisch modelleren met klei. De lyrisch-impressionistische beginperiode van De Cuyper (eind jaren 1920-1934) eindigt met het oorlogsmonument van Bornem. Zijn boetseerkunst evolueerde nadien naar een meer gladde oppervlaktebehandeling van de huid van het beeld. Deze benadering sloot perfect aan bij de heersende tendens in de Belgische beeldhouwkunst van het interbellum, ook bekend als het animisme. Vanaf 1935 begon de kunstenaar te experimenteren met de techniek van de taille directe, eerst in hout en dan in steen. Van boetseerder werd hij beeldhouwer en vanaf 1937 ontstonden zijn voldragen werken, meestal kleinsculpturen in diverse steen- en houtsoorten.

Zijn belangrijkste thema’s waren kinderen en het moederschap. De religieuze thematiek stond van meet af aan op het repertoire van Herman De Cuyper, omdat de meeste van zijn opdrachtgevers en kopers kerkelijke instellingen waren. Zijn bijdrage tot de vernieuwing van de religieuze beeldhouwkunst in Vlaanderen is dan ook niet gering. Hiervan getuigen zijn grote openluchtwerken als de Rozenkrans te Kalfort (Puurs) en de arduinen kruisweg te Ruisbroek (Puurs) in het Hof ter Zielbeek.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Augustinessenklooster Vrededaal

Kalfortdorp 1 (Puurs-Sint-Amands)
Ontstaan uit een 13de-eeuws gasthuis voor de opvang van reizigers, zieken en bedevaarders ter verering van een middeleeuwse relikwie van Christustranen tot het einde van de 17de eeuw, nadien Mariaoord.


Kardinaal Cardijnplein

Boomstraat, Kapelstraat, Kardinaal Cardijnplein (Bornem)
Centrum van Bornem, eertijds Gemeenteplein. Heden gekasseid plein ter plaatse van het vroegere kerkhof, met ten noorden de Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-Leodegariuskerk en de pastorie.


Kasteel Bel Air

Mechelsesteenweg 102 (Willebroek)
Laat-classicistisch kasteel van circa 1810, verbouwd in 1865, in 1973 aangekocht door de gemeente, gerestaureerd en sinds 1975 ingericht als cultureel centrum met omringend park.


Oorlogsmonument Blaasveld

Mechelsesteenweg zonder nummer (Willebroek)
Heilig Hartbeeld van kalkzandsteen, gesigneerd H. De Cuyper.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopgenomen

Omgangstraat 1 (Bornem)
Georiënteerde, neogotische kerk van 1925, naar ontwerp van G. Careels, gelegen op het hoogste punt van de gemeente en aan drie zijden omgeven door de Schelde.


Parochiekerk Sint-Amandus met omgevend kerkhof

Mechelsesteenweg 129 (Willebroek)
Georiënteerde neogotische kerk met ouder koor omgeven door een omhaagd kerkhof. Zwaar beschadigd in 1914 werd de kerk in 1922 gereconstrueerd naar ontwerp van E. Careels.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Cuyper [online] https://id.erfgoed.net/personen/8882 (Geraadpleegd op )