Persoon

Smetryns, Achiel

ID
9005
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9005

Beschrijving

"Missionaris, mecanicien, metselaar, meestergast, architect en kathedraalbouwer", zo typeerde een plaatselijke krant dorpsgenoot Achiel Smetryns bij zijn overlijden in 1969. De missionaris had inderdaad een veelzijdig leven achter de rug. In Noord-Transvaal, waar hij van januari 1930 tot december 1938 actief was, deed hij niet alleen missiewerk. Hij bouwde er ook tal van missieresidenties, scholen, kerken en zelfs een hospitaal en een kathedraal. Zijn architectuur was westers geïnspireerd, maar conformeerde zich noodgedwongen aan de bestaande toestand. Zo bouwde hij te Warmbaths een dubbelkerk, een 'kerk der zwarten' en een 'kerk der witten', die - met uitzondering van het altaar en het koor - volledig van elkaar waren gescheiden.

In Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen (1931) liet dom Hubertus zich nochtans bijzonder laatdunkend uit over het regime, omdat "ondergeschiktheid van de mensch om reden van rasverschil heelemaal in strijd is met de Christelijke leer". Tegenover de lokale cultuur van de zwarte stond hij dan weer opvallend positief. Daarmee situeerde hij zich uitdrukkelijk in het progressieve missiekamp, waar de benedictijnen (o.a. met de abdij van Loppem) een vooraanstaande plaats bekleedden. Na de oorlog kreeg hij geen visum meer voor Zuid-Afrika. Hij kreeg een nieuw missiegebied toegewezen op de Bahama’s.

Als architect bouwde Smetryns ook enkele woonhuizen in zijn vroegere woonplaats Schellebelle.

Bron: Kadoc Leuven en mededeling door Cedric D'haese


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis met voortuintje

Stationsstraat 122 (Wichelen)
Achter voortuintje gelegen burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met leien, volgens kadastergegevens opgetrokken in 1933 in opdracht van S. Smetryns.


Burgerhuis met voortuintje

Stationsstraat 124 (Wichelen)
Burgerhuis met omhaagd voortuintje volgens kadasterarchief gebouwd in 1929 door V. Smetryns. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met afgewolfde schilddaken.


Villa R. Smetryns-Roggeman

Stationsstraat 102 (Wichelen)
Villa, volgens kadastergegevens gebouwd door R. Smetryns-Roggeman in de eerste helft van de jaren 1920. Voortuin afgesloten door sierlijk ijzeren hekwerk op arduinen muurtje. Baksteenbouw van twee bouwlagen op arduinen plint onder gecombineerde daken met kunstleien.


Villa Smetryns-De Winne

Spoorwegstraat 28 (Wichelen)
Villa volgens kadastergegevens gebouwd in 1923 en gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het constructiebedrijf, koper- en ijzergieterij van de familie Smetryns. Voortuintje met ijzeren hekwerk op laag gecementeerd muurtje, aan de zijkanten is de tuin afgesloten met betonnen muurplaten.



Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Smetryns [online] https://id.erfgoed.net/personen/9005 (Geraadpleegd op )