Persoon

Baggen, Alfons Lambert

ID
9085
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9085

Beschrijving

Alfons Lambert Baggen is een uit Nederlands Limburg afkomstig beeldhouwer. In naslagwerken zoals het Nationaal Biografische Woordenboek wordt hij vermeld als Albert Baggen, wellicht zijn roepnaam. Baggen was de oudste van het grote gezin van de in Geleen wonende meubelrestaurateur Jan Antoon van Maria Helena Kamps. In 1874 emigreerde het gezin naar Antwerpen, naar een nieuwbouwwoning in de Lazaretstraat. Baggen studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie van Antwerpen van 1881 tot 1887. Hij trouwde met Isabella Loyens,met wie hij drie kinderen had. Henrica werd onderwijzeres, Antonius klerk en Franciscus werktuigkundige.

Hij was gevestigd in Borgerhout (Antwerpen), in de Prins Leopoldstraat. Een straat in Borgerhout werd naar hem vernoemd. Hij werd begraven op het Borgerhoutse deel van het kerkhof Silsburg in Deurne.

Baggen was medestichter van de kunstkring Eigen Vorming in Borgerhout. Hij maakte tevens deel uit van de Antwerpse kunstkring Als Ik Kan. Baggen vestigde zijn naam met het winnen van de ontwerpwedstrijd voor het Boerenkrijgmonument in Hasselt, dat in 1898 werd opgericht; hij tekende het ontwerp samen met Jan Frans De Vriendt.

Baggen realiseerde een uitgebreid oeuvre, getuigend van een keuze voor klassieke neostijlen. Hij werkt in steen en marmer en realiseert portretbustes, heiligenbeelden, oorlogsmonumenten en gedenktekens, grafmonumenten en kunstvoorwerpen zoals dierengroepen en groepen met een dichterlijke, huiselijke inslag zoals Repetitie voor de maans mei, een werk dat bewaard wordt in het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten. Op het einde van zijn carrière versobert zijn stijl, zonder toonaangevend te worden. Een voorbeeld van deze naar de art deco neigende stijlkeuze vinden we in het oorlogsmonument in Ekeren (Antwerpen).

Voorbeelden van architecturale sculpturen vinden we op de bel etage van het districtshuis van Borgerhout en in het timpaan van de Sint-Dominicuskerk in de Provinciestraat. Gekende oorlogsmonumenten van zijn hand zijn het Monument voor de Boerenkrijg in Hasselt, ontworpen in 1898 in samenwerking met Jan Frans De Vriendt, twee oorlogsmonumenten in Edegem, allebei gesigneerd door Baggen, en het monumentale oorlogsmonument met Heilig Hartbeeld in de het dorp van Ekeren uit 1930. In Brasschaat ten slotte realiseerde hij het gedenkteken voor het honderdjarige bestaan van de bank en bouwmaatschappij Antverpia, die voor de ontwikkeling van de wijk Sint-Mariaburg zorgde. De Onze Lieve Vrouwpresentatiekerk van het Nederlandse Waalre kocht in 2004 twaalf grote gipsen beelden van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in Heverlee, gemaakt door Baggen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bevolkingsregisters Borgerhout, 1920-1930, register 242 folio 12318.
  • Stadsarchief Antwerpen, Vreemdelingenregisters, 481 # 32559.
  • DE COO J. 1970:, Baggen Albert (eigenlijk Lambert), beeldhouwer, Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, deel 4, kolom 27.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Districtshuis Borgerhout

Moorkensplein 1 (Antwerpen)
Imposant rechthoekig gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1886-1889 naar ontwerp van Leonard en Henri Blomme, gefaseerde restauratie van 1967 tot 1986 naar ontwerp van Josef Louis Stynen en R. Dockx.


Kantoorgebouw Antverpia

Sint Antoniuslei 95 (Brasschaat)
Het kantoorgebouw van 1900 werd ontworpen door architect Floris Verbraeken, de huisarchitect van Antverpia.


Klooster van de witzusters

Kammenstraat 51 (Antwerpen)
Voormalig klooster van de witzusters, gesticht in 1312 en wettelijk erkend in 1353. In 1483 werd het aanpalende huis "Den Winthaes" aangekocht teneinde het klooster te vergroten; de kerk werd voltooid in 1491, de rest van de gebouwen circa 1545; het portaal aan de straatzijde dateert van 1652.


Monument voor de gesneuvelden

Veltwijcklaan zonder nummer (Antwerpen)
Het monument werd in 1930 opgericht op initiatief van het gemeentebestuur, dat voor het ontwerp de Borgerhoutse beeldhouwer Baggen koos. Het monument in Ekeren is representatief voor zijn oeuvre.


Obelisk 50 jaar Antverpia

Sint Antoniuslei zonder nummer (Brasschaat)
Tegenover het kantoorgebouw van Antverpia, een obelisk die in 1935 werd geplaatst ter ere van het vijftigjarig bestaan van deze bank en verzekeringsmaatschappij.


Oorlogsmonument A. Baggen

Vrijwilligersstraat zonder nummer (Edegem)
Het oorlogsmonument opgedragen aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog is gelegen op een driehoekig graspleintje en bekroond met dynamische witstenen soldaat van A. Baggen.


Oorlogsmonument Treurend België

Dokter Frans Bernaertsstraat zonder nummer (Edegem)
Oorlogsmonument door de beeldhouwer Alfons Lambert Baggen, op 3 augustus 1924 ingehuldigd op de meest zuidelijke rotonde van de begraafplaats van Edegem.


Parochiekerk Sint-Dominicus

Ploegstraat 25-27, Provinciestraat zonder nummer (Antwerpen)
West-oost-georiënteerde, ingebouwde neogotische basiliek, gebouwd als kloosterkerk door de paters dominicanen, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens, waarvoor eerstesteenlegging in 1925.


Standbeeld De Boerenkrijg

Leopoldplein zonder nummer (Hasselt)
Standbeeld opgericht in 1898 ter nagedachtenis van de Boerenkrijger, op de locatie van de voormalige Scherdertoren. Het herdenkt de honderdste verjaardag van de slag te Hasselt in 1798.


Thema's

Ontwerper van

Leopoldplein