Collectief

Hargot, G. & R. Somers

ID: 9089   URI: https://id.erfgoed.net/personen/9089

Beschrijving

Aannemers van openbare werken

Deze aannemers waren gespecialiseerd in gewapend beton. Ze hadden een concessie van de Hennebique-brevetten van de Belgische ingenieur François Hennebique.

  • HUYBRECHS J. 1996: Frans Van Dijk. Architect te Antwerpen, 1853-1939, Antwerpen, 130.


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Winkelhuis in beaux-artsstijl

Huidevettersstraat 43 (Antwerpen)
Winkelhuis in beaux-artsstijl op de hoek van Huidevettersstraat en Jodenstraat, gebouwd in opdracht van de hemdenmaker Maurice Loroue, naar een ontwerp door Rodolphe Frank uit 1914. Het gebouw behoort tot de laatst gekende realisaties van de van oorsprong Duitse architect in Antwerpen. De aannemer G. Hargot & R. Somers voerde de werken uit.


Natiënhuis, Kantoorgebouw Debenham & Cie

Jordaenskaai 25 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in neogotische en neotraditionele stijl. Het pand kwam in twee bouwfasen tot stand tussen 1904 en 1911, met nog een laatste uitbreiding in 1946, en incorporeert een fragment van de burchtmuur uit het eerste kwart van de 13de eeuw.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 65 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Joseph Dierxsens, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Aannemer was het bouwbedrijf G. Hargot & R. Somers.


Grand Bazar

Groenplaats 31 (Antwerpen)
Voormalig warenhuis op het bouwblok gevormd door Groenplaats, Eiermarkt, Beddenstraat en Schoenmarkt, waarvan de huidige gebouwen in vier grote fasen tot stand kwamen tussen 1920 en 1931, door de architecten Edouard Van Opstal, Ernest Pelgrims en Emiel Van Averbeke.


Kantoorgebouw Miele & C°

Meir 19 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken in opdracht van de Orfèvrerie d’Art Miele & C°, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1911. Het programma van het gebouw, uitgevoerd door de aannemer G. Hargot & R. Somers, omvatte de winkel van Miele & C° en suites van huurkantoren.


Caisse Hypothécaire Anversoise

Huidevettersstraat 33, 37 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken door de Caisse Hypothécaire Anversoise, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1907. Na het verkrijgen van de bouwvergunning begin 1908, voerde de aannemer G. Hargot & R. Somers de werken uit.


Bakkerij en bakkerswinkel

Volkstraat 9, 11 (Antwerpen)
Deze meergezinswoningen met bakkerij en bakkerswinkel werden gebouwd in 1917 in opdracht van Gust. Verheyden naar ontwerp van architect Rich. Somers. Het aannemersbedrijf G. Hargot & R. Somers waarvan de architect deel uitmaakte, voerde de werken uit.


Pakhuis Vlaanderen

Waalsekaai 47 (Antwerpen)
Op de hoek van de Waalsekaai en de Vervierstraat staat het monumentale Pakhuis Vlaanderen. Dit pakhuis werd in 1911 ontworpen door architect Frans Van Dijck in opdracht van de N.V. Blauwhoedenveem uit Amsterdam.


Kantoorgebouw in art-decostijl

Solvynsstraat 3 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in art-decostijl gebouwd in opdracht van Guillaume van de Putte, naar een ontwerp door de architect Camille Bal uit 1924/1927. Het pand vormt het laatste restant van een bedrijfscomplex, dat verder een groot pakhuis omvatte op de aanpalende percelen.


Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

Jezusstraat 2, 4, 6, Leysstraat 1-5 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in beaux-artsstijl op de hoek van Leysstraat en Jezusstraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Walter Van Kuyck uit 1906. Opdrachtgevers waren de diamantair Louis Coetermans en diens schoonbroer en rechterhand Edmond Michaux.


Annex Caisse Hypothécaire Anversoise

Jodenstraat 3 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Max Winders, opgetrokken door de Caisse Hypothécaire Anversoise als uitbreiding van haar hoofdzetel in de Huidevettersstraat. Het ontwerp dateert vermoedelijk uit 1913, de bouwaanvraag volgde in januari 1914, en het gebouw lijkt in 1915 door het aannemersbedrijf G. Hargot & R. Somers te zijn voltooid.


Samenstel van winkelhuis en kantoorgebouw

Twaalfmaandenstraat 7 (Antwerpen)
Samenstel van een winkelhuis in neoclassicistische stijl, en een kantoorgebouw in art-decostijl. Het winkelhuis (rechter pand) werd gebouwd in opdracht van de kleermaker Joseph Albert Goemans, naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1882. De Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers liet het kantoorgebouw (linker pand) bouwen naar een ontwerp door Max Winders uit 1926.


Warenhuis Vaxelaire-Claes

Groenplaats 44 (Antwerpen)
Complex in art-decostijl dat het volledige bouwblok beslaat gevormd door Groenplaats, Nationalestraat, Lombardenvest en Pandstraat, gebouwd naar een ontwerp door de Parijse architect G.J. Maugue en de Brusselse architect Edmond Franken-Willemaers uit 1925-1926. Omstreeks 1974 gesloopt voor een kantoorgebouw.