Persoon

De Smet, Triphon

ID
9279
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9279

Beschrijving

Triphon De Smet begon in 1898 zijn studie bouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij lessen volgde in de werkplaats van architect Leonard Blomme. In 1902 won De Smet de Grote Prijs van Rome. Met zijn toelage van laureaat maakte hij vervolgens studiereizen in Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk.

Alllicht in 1907 was De Smet terug in België. Aanvankelijk probeerde De Smet een eigen architectenpraktijk uit te bouwen in en rond zijn geboorteplaats Temse. In 1918 werd hij evenwel aangesteld tot stadsbouwmeester van Aalst, een functie die hij tot 1 mei 1943 zou bekleden. Daarnaast was De Smet tot 1941 docent aan de Academie voor Schone Kunsten in Aalst en, vanaf 1921, leraar aan het Vrij Technisch Instituut aldaar.

  • VAN DER VEKEN B. 2007: Triphon De Smet (Temse 1877 - Aalst 1943). Interbellumstadsbouwmeester van Aalst, onuitg. licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, Gent.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeiderswoningen van de jaren 1920

Volksplaats 5-28, 29, 34-41 (Temse)
Kleine arbeiderswijk van 39 woningen, in twee fasen, 1923-1925 en 1929-1930, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij van Temse, destijds Habitation à Bon Marché de Tamise, naar plannen van architect Triphon De Smet.


Dekenij

Oeverstraat 5 (Temse)
De dekenij van Temse vormt een restant van het Oratorie gesticht in 1631 door de Oratorianen. Het pand werd gebouwd in opdracht van pater Lodewijk Bosch, toenmalig pastoor van de parochie, tussen 1745 en 1764 en opgehoogd in 1898. Het breedhuis telt 6 traveeën en 3 bouwlagen onder een schilddak heeft een centraal driehoekig fronton met een vierpas oculus.


Ensemble van burgerhuizen

Nijsstraat 16, 14A-B (Temse)
Ensemble van burgerhuizen uit 1912, als geheel ontworpen door architect Triphon De Smet. Eclectisch geheel met traditionele inslag, bestaande uit een centraal dubbelhuis van twee bouwlagen met zijdelings flankerende hoger opgaande enkelhuizen van drie bouwlagen onder een doorlopend pseudomansardedak met twee oeils-de-boeuf.


Geheel van een café- en winkelhuis in eclectische stijl

Otto Veniusstraat 31 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een café en winkelhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de heer Van de Meer, naar een ontwerp door Triphon De Smet uit 1913. Het complex op de hoek van Otto Veniusstraat en Hopland, behoort tot het vroege oeuvre van de architect, winnaar van de Prijs van Rome in 1902.


Herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Markt 24 (Temse)
Herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met getrapt dakvenster, van 1911 naar ontwerp van architect Triphon De Smet. Rechts, aanbouwsel van twee bouwlagen onder lessenaarsdak. Onderaan, korfbogige inrijpoort; bovenaan, loggia met borstwering en drie rondboogjes rustend op zuilen met bladkapiteel.


Hopmagazijn

Dendermondse steenweg 1C (Aalst)
Hopmagazijn van de firma De Coninck-Van den Bossche met vier bouwlagen van zes traveeën met plat dak uit 1920, ontworpen door architect Triphon De Smet.


Parochiekerk Heilig Hart

Krugerstraat 107 (Antwerpen)
Neogotische kerk van 1910 naar ontwerp van Triphon De Smet en François Van Rompaey.


Sociale woningen uit de jaren 1930

Slotstraat 3-8, 9-11, 12-49, 51-69, 2A (Aalst)
Straat met 42 sociale woningen, in 1933 gerealiseerd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar ontwerp van Triphon De Smet en in 1939 aangevuld door dezelfde opdrachtgever met 12 woningen van André Van Schoote, ter vervanging van krotwoningen.


Thema's

Ontwerper van

Sinte Annawijk