Persoon

Thienpont, Gerard

ID
9380
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9380

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abdij Nieuwen-Bosch

Tweebruggenstraat 34-36 (Gent)
Grotendeels behouden 17de-eeuwse gebouwen, met uitzondering van het gesloopte kwartier van de abdis en de in begin 19de eeuw door brand vernielde gebouwen. De oude kloostergang bestond uit rondom een niet volledig gesloten rechthoekig hof gerangschikte panden en een kapel met westtoren aan de noordelijke kant van de hof. De kapel werd aanzienlijk verfraaid eind tweede kwart 17de eeuw. In de 18de eeuw werden de overige kloostergebouwen vergroot en verbouwd naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Nog latere uitbreidingen.


Alexianenklooster - Sint-Amanduscollege

Ingelandgat 34, Oude Houtlei 13A-H, Sint-Michielsstraat 13A-B, Watergraafstraat 2-4, 10 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleef de broedergemeenschap van de Alexianen aan de Houtlei. In 1863 werden hun kloostergebouwen door de broeders van de Christelijke Scholen omgevormd tot Sint-Amanduscollege. Het complex, dat begin 21ste eeuw grotendeels door het aanpalende Sint-Lucasinstituut is overgenomen, bestaat uit een belangrijke 17de-eeuwse bouwfase met de kapel en een barok poortje, neogotische gebouwen uit de periode 1863-1914 en een contrasterende modernistische bouwfase van 1959-1963 naar ontwerp van architect Pierre Pauwels.


Brandweerarsenaal

Polenplein 15 (Roeselare)
Het "Arsenaal" werd in 1901-1903 gebouwd als brandweerkazerne naar ontwerp van stadsarchitect D. Denys-Carbonez, bijgestaan door zijn zoon Hilaire. In 1990 ingericht als Nationaal Wielermuseum.


Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale 9, 29-31 (Oudenaarde)
Abdijgebouwen en -kerk opgetrokken rond 1300 en het begin van de 16de en 17de eeuw. Vernielingen door brand tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684. Heropbouw onder abdis Cecilia Remy en Eleonora Der Kinderen nog tot midden 18de eeuw. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard.


Herenhoeve 't Eedgoed

Eetgoedstraat 1 (Wichelen)
Dubbel omgrachte herenhoeve, gesitueerd in het zuiden van Schellebelle en toegankelijk via een gekasseide dreef. Domein met een ruim vierkant wooneiland binnen een uitgebreid en complex grachtenpatroon. Aan de noordoostzijde in de as van de rechte toegangsdreef gelegen langgerekt gebouw met huidige woning. Symmetrisch geheel met centraal een toren met poortgebouw van drie bouwlagen hoog onder leien tentdak, geflankeerd door de voorheen gewitte voormalige hoevegebouwen met boerenhuis in rechtervleugel.


Het Toreken

Vrijdagmarkt 36 (Gent)
Het Toreken werd tijdens het derde kwart van de 15de eeuw gebouwd als gildenhuis van de huidenvetters of leerlooiers. Van 1980 tot 1983 werd het gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van Jean Van den Bogaerde, met medewerking van onder andere Romain Berteloot.


Hoekhuis

Hoogstraat 33-37 (Gent)
Ruim hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw tot eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd in 1898, volgens de gevelsteen in de plint onder leiding van P. Eeckhout in 1966. Voorgevel van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met een overkragende bovenbouw. Zijgevel van acht traveeën met gelijkaardige overkraging en rechts een trapgevel van drie traveeën. Op hoekpenant zandstenen nis met een in 1987 gereconstrueerd Onze-Lieve-Vrouwebeeld door beeldhouwer Gerard Thienpont.


Huis de Rave

Schepenhuisstraat 2 (Gent)
Hoekhuis met de Onderstraat, twee bouwlagen en twee traveeën brede voorgevel met trapgevel onder zadeldak, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, volgens archiefstukken verbouwd in 1746.


Kasteel Beaulieu

Petrus Schroonsstraat (Machelen)
Rechthoekig barok kasteel van zeven traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder een complexe bedaking, overblijvende uitspringende hoektoren met vierkant grondplan onder gebogen bedaking met bekronende octogonale lantaarn, ontworpen door Lucas Fayd'herbe en gebouwd tussen 1653 en 1656.


Kasteel van Boechout

Nieuwelaan 38 (Meise)
De oorsprong van het heerlijke domein van Boechout, dat rechtstreeks onder het gezag stond van de hertog van Brabant klimt op tot de hoge middeleeuwen. Het waterslot,waarvan de donjon zou opklimmen tot circa 1300, vertoonde tot in de vroege 19de eeuw een sterk defensief karakter. In de periode 1832-1840, verkreeg het kasteel zijn huidige architecturale vormgeving.


Kasteeldomein van De Pinte

Kerkplein 8 (De Pinte)
Buitengoed uit 1847 op eenvoudig rechthoekig plattegrond, bepleisterd en geschilderd parement, vijf traveeën en twee en een halve bouwlagen onder schilddak. Aanpassingen in 1881 als blijvend verblijf en parkaanleg met vijver en uitbreidingen in 1932. Omhaagd domein met kasteel, koetshuis uit midden 19de eeuw en paardenstallen van 1901 en ijzeren hek tussen ronde gecementeerde pijlers met bolornament.


Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Kouter 29 (Gent)
Het gebouw, bedoeld voor het onderbrengen van de keizerlijke wachttroepen, werd opgetrokken in 1738-39 onder leiding van Bernard de Wilde, nadien onder David 't Kindt. Na aankoop in 1899 van het rechts aanpalend huis met voorgevel uit 1874-75, werden door stadsarchitect Van Rysselberghe plannen gemaakt om beide gebouwen te verbinden en herinrichten tot nieuwe Handelsbeurs.


Kerk en klooster der ongeschoeide karmelieten of discalsen

Burgstraat 46 (Gent)
De orde der geschoeide karmelieten kocht in 1651 een deel aan van het voormalige Prinsenhof, het zogenaamde Leeuwenhof. In de noordoosthoek van de huidige tuin staat nog een 15de-eeuws bakstenen gebouw dat een restant is van het Leeuwenhof, circa 1440 gebouwd in de tuin van het Prinsenhof. In 1657, schenking van een stuk grond ten noordwesten van de tuin door aartshertog Leopold van Oostenrijk voor het bouwen van een kluis met kapel, gewijd aan de Heilige Leopoldus. De oudste kloostergebouwen dateren van de tweede helft 17de eeuw: de west- en zuidvleugel van 1668, vanaf 1687 uitgebreid met de noordvleugel. De kloostergebouwen zijn gegroepeerd rondom een vierkante kloostergang en toegankelijk via een barok poortje. De huidige barokke kerk werd gebouwd vanaf 1703 naar ontwerp van broeder Leonardus van Langenhove.


Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye

Lange Violettestraat (Gent)
Heropbouw van de kerk in laatrenaissance-, vroege barokstijl aangevat in 1658. De barokke voorgevel dateert van 1720. De huidige kerk ontvouwt een driebeukige basilicale plattegrond met schip van acht traveeën tussen zijbeuken met rechte sluiting en koor van één travee met driezijdige sluiting.


Kloosterkerk van de paters redemptoristen

Voskenslaan 58 (Gent)
In 1927 bouwden de paters redemptoristen een eigen klooster met kerk als vaste uitvalsbasis voor hun predikingen in het Gentse. Architect Carlos Malfait, die in de parochie woonde, ontwierp de gebouwen in neoromaanse stijl. Het klooster is inmiddels gesloopt.


Monument oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

Martelarenplein (Leuven)
Monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar bekroond ontwerp van architect A. De Bondt. Marcel Wolfers tekende voor de monumentale sculpturale uitwerking.


Ommegang van de Nieuwe Beeweg

Kapelwegel (Beveren)
Ommegang van de Rozenkrans, opgericht in 1962-1968 als opvolger van de op één statie na verdwenen neogotische ommegang ten oosten van de kapel. 15 Mariale staties, van de Annunciatie tot de Kroning van Maria, opgesteld langs lusvormig pad in parkaanleg.


Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeënkapel

Dreefwegel (Berlare)
Neogotische wegkapel, schuin ingeplant aan het kruispunt met Kasteelwegel achter de Baron Tibbautstraat. De bouw van de kapel door metser August De Schaepmeester werd aangevat in 1888 en was voltooid in 1889. Wegkapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder leien zadeldak. Volledig vernieuwde, ingemetselde rechthoekige zandstenen reliëfs met voorstelling van de VII Weeën.


Parochie- en bedevaartkerk Sint-Anna met kerkhof

Lindestraat (Merelbeke)
Barokke plattelandskerk van baksteen en Balegemse zandsteen met eenvoudige plattegrond. De opbouw van de kerk ving aan in 1641 en werd in 1663 beëindigd. Omheind, vergroend kerkhof met een collectie aan graftekens vanaf de tweede helft 19de eeuw tot eind 20ste eeuw. Neogotische houten portiek met calvariebeeldengroep in de oksel tussen de westelijke toren en de zuidelijke zijbeuk.


Parochiekerk Alle Heiligen

Hoogstraat 2 (Zwalm)
Georiënteerde kerk met vierkante westelijke toren, acht ommegangkapelletjes van 1928-29, omgeven door een ommuurd voormalig kerkhof afgesloten met ijzeren toegangshek.


Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Kerkstraat 1 (Beveren)
Gotische driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren en polygonaal oostkoor, geflankeerd door twee zijkoren; sacristie in de noordoostelijke oksel, kleine doopkapel in de zuidoostelijke oksel, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof. In het plantsoen: oorlogsgedenkteken en vroegere schandpaal.


Parochiekerk Heilige Johannes Bosco

Gladiolenstraat (Sint-Niklaas)
Parochiekerk in gotiserende stijl, gebouwd in 1950-1952 naar ontwerp van de Gentse architect Adrien Bressers. Vrij zware bakstenen volumes, al dan niet haaks tegen elkaar geplaatst en afgedekt door zadeldaken en opmerkelijke vierkante klokkentoren.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Bellemdorpweg (Aalter)
Over de bouwgeschiedenis is weinig bekend. In de tweede helft van de 17de eeuw, na de vernieling tijdens de godsdiensttroebelen, heropgebouwd. Bij de restauratiewerken in 1879 kreeg de kerk een neogotisch uitzicht. Volledig uitgebrand in 1944. Gevolgd door wederopbouw in 1950, grotendeels naar het vroegere model, onder leiding van architect A. Bressers. Omringd door een ommuurd kerkhof afgesloten door fraai ijzeren hek. Rondom de kerk staan vijftien geschilderde bakstenen ommegangkapelletjes met de statiën van de Heilige Rozenkrans op doek, ingewijd in 1891, vernieuwd in 1955. Op het kerkhof staan graftekens van midden 19de eeuw tot het einde van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Barbara

Kanaalstraat (Evergem)
Moderne bakstenen kerk, opgetrokken in 1934-35 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck-Suys voor de in 1927 gestichte parochie van Rieme. Totale wederopbouw in 1953-55 na oorlogsschade van 1944, heringewijd in 1963. Zuidoost-georiënteerde eenbeukige kerk onder zadeldak met vierkante toren op het noordwesten, portaaltravee en koor onder lagere zadeldakjes.


Parochiekerk Sint-Elisabeth

Begijnhofdries (Gent)
In 1242 kreeg gravin Johanna van de Schepenen van Gent een stuk grond ter vestiging van een begijnhof; de abt van Sint-Baafs stemt toe er een kapel op te richten. De Doornikse zuilen van de huidige kerk zijn vermoedelijke getuigen van deze eerste bouwfase doch uitbreiding van de kerk in de 17de eeuw met twee belangrijke bouwfasen (1636-1641 en 1682-1684). De huidige kerk ontvouwt een driebeukige basilicale plattegrond met schip van zes traveeën met gelijke zijbeuken en koor van twee traveeën en vijfzijdige sluiting, geflankeerd door zijkoren in het verlengde van de zijbeuken. Uitwendig volledig opgetrokken uit baksteen verlevendigd door zandsteen.


Parochiekerk Sint-Jozef

Tereken 3 (Sint-Niklaas)
Ruime driebeukige neogotische kruiskerk, in 1872-1878 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Edmond Serrure na de stichting van deze parochie op 20 mei 1872. Achterliggende stedelijke begraafplaats.


Parochiekerk Sint-Martinus

Burstdorp (Erpe-Mere)
Eenvoudige neogotische pseudobasilicale kerk met ommuurd tuintje en parking. Oudste vermelding van de kerk in 1117: huidige kerk van 1852-1855 naar ontwerp van architect Louis Minard. De plattegrond ontvouwt een ingebouwde vierkante westtoren, een driebeukig schip van zes traveeën, een koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, noord- en zuidsacristie in de oksel van koor en schip. Achter het koor, bron van de Heilige Eligius met bakstenen kapelletje met beeld van de Heilige Eligius en twee engelen, 1912 gedateerd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Markt (Lievegem)
Georiënteerde hallenkerk met drie beuken van zes traveeën onder afzonderlijke zadeldaken, een vroeggotische vierkante kruisingstoren, grotendeels herbouwd in 1921-1923, tussen niet uitspringend transept, een hoofdkoor met vijfzijdige sluiting en zijkoren met driezijdige sluiting. Er zijn vrijwel geen precieze historische gegevens omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk, voor eind 16de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat 37 (Herzele)
De parochiekerk Sint-Martinus, gelegen ten westen van het gekasseide kerkplein en ten noorden van de ruïnes van het oud kasteel van de Heren van Herzele, omvat de restanten van de vroeggotische kerk en de neogotische kerk uit 1912-13, ontworpen door architect Henri Valcke. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof met een lijkenhuis en graftekens.


Parochiekerk Sint-Michiels

Rijselstraat (Brugge)
Georiënteerde kerk van 1950-1954 naar ontwerp van architect A. Nolf (Torhout), dit ter vervanging van een neogotische kerk van 1860, ontworpen door P. Buyck.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Leopold II Laan 85 (Koksijde)
Groots opgevat complex van gele bakstenen onder zadeldaken, van 1952-1956, naar ontwerp van architect J. Gilson, ter vervanging van de in 1940 vernielde parochiekerk.


Parochiekerk Sint-Stephanus

Sint-Margrietstraat (Gent)
Plattegrond ontvouwt een driebeukige, pseudobasilicale kerk van zes traveeën met een halfrond afgesloten koor ingeschreven in een vijfzijdige absis en recht afgesloten zijbeuken. Polygonale traptoren in zuidwestelijke kooroksel, achtkantige klokkentoren boven het koor.


Restant van het kasteelpark van Beaulieu

Woluwelaan 100 (Machelen)
Rechthoekig barok kasteel van zeven traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder een complexe bedaking ontworpen door Lucas Fayd'herbe en gebouwd tussen 1653 en 1656 omgeven door landschappelijk park met serpentinevijver ('rivier') en strak afgelijnde vista's tussen bosschages; gemengde parkaanleg met regelmatige en onregelmatige elementen, oorspronkelijk circa 17 hectare, vermoedelijk aangelegd aan het einde van de 18de eeuw.


Schandpaal

Gemeenteplein (Melle)
Op het Gemeenteplein, naast het gemeentehuis van Melle, staat een gedeeltelijk oorspronkelijke schandpaal. De paal werd opgericht door één van de heren van Melle, markiezen van het Land van Rode, uit het geslacht Rodriquez d'Evora y Vega en zou te dateren zijn tussen 1682 en 1787. Eind 1986 nam de Cultuurraad van Melle het initiatief om op basis van de teruggevonden en geschonken achthoekige trede en zuil, de schandpaal op een historisch verantwoorde wijze te reconstrueren.


Stadhuis Roeselare met belfort

Grote Markt 2 (Roeselare)
Het complex uit het derde kwart van de 18de eeuw en de 20ste eeuw ligt ten zuiden van de Grote Markt. In zijn huidige vorm, samenstel van het "Oude Stadhuis" van 1769-1771 met uitbreiding van 1924-1925. Totaalbeeld met recentere uitbreidingen: L-vormig bouwblok begrensd door Grote Markt, Zuidstraat en Botermarkt.


Stadhuis van Menen

Grote Markt 1 (Menen)
Huidig complex, tot stand gekomen in twee grote bouwfases. Bij de voltooiing in 1782 vormen stadhuis, belfort, hallen en waag een vierkant complex met open binnenkoer. Vernieling van de hallen en de waag bij beschietingen door Franse revolutionairen. 1838: Heropbouw van de waag naar de plannen van architect Josephus Devos. 1573: de Gentenaar Bartholomeus Dhaese wordt door het Menense stadsbestuur belast met de bouw van het belfort. Belfort met een totale hoogte van 33 meter bestaande uit vierzijdige onderbouw en achtkantige bovenbouw.


Stadhuis van Torhout

Markt 1 (Torhout)
Statig vrijstaand stadhuis op rechthoekig grondplan met alternerend gebruik van rode baksteen voor opgaand metselwerk en gele baksteen voor constructieve en decoratieve elementen.


Stadswoning Lijnwaadmarkt

Bij Sint-Jacobs 3H, Vrijdagmarkt 32 (Gent)
Stadswoning met barokke trapgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw. Achterzijde met trapgevel uitziend op Bij Sint-Jacobs.

Uitvoerder van

Huis Dits in den grooten Mortier

Wollestraat 28 (Brugge)
Huis van drie/twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel van 1634 wordt in de loop van de 18de eeuw vervangen door klokgevel. Huidige gevel van 1879 gebouwd als Kunstige Herstelling. Toevoegen van Mariabeeld met Kind in 1856. 20ste-eeuwse Kunstige Herstellingen, namelijk in 1911 naar ontwerp van architect Ch. Poupaert en in 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn. Verankerde bakstenen trapgevel met gebruik van arduin voor drieledige winkelpui.


Oud Gemeentehuis

Oud Dorp 47 (Wichelen)
Bak- en zandstenen gebouw in Vlaamse barokstijl, volgens gevelsteen gedateerd 1682, van drie traveeën en één bouwlaag boven een souterrain, met zandstenen pui met bordestrap en hoog overstekend, heden door het dakvenster onderbroken zadeldak op uitgewerkte modillons.


Thema's

Ontwerper van

Marktplein


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Thienpont [online], https://id.erfgoed.net/personen/9380 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.