Persoon

Croquison, Pierre Nicolas

ID
946
URI
https://id.erfgoed.net/personen/946

Beschrijving

Na een opleiding in het atelier van L. Roelandt in Gent werd Pierre Nicolas Croquison stadsarchitect van Kortrijk (1842) en daarna provinciearchitect van West-Vlaanderen voor de arrondissementen Kortrijk en Ieper (1858). Omstreeks het midden van de 19de eeuw, na een reis door Engeland en contacten met Augustus Welby Pugin en Thomas Harper King, bouwde Croquison zijn eerste neogotische kerken, onder meer in Luingne (1848-50), Izegem (1852-55) en de Brugse deelgemeente Sint-Kruis (1851-57). Hij was bevriend met Hendrik Conscience en lid van de KCM (Koninklijke Commissie voor Monumenten) van West-Vlaanderen (1861). Aanvankelijk leunde Croquison nauw aan bij de ideeën van J.-B. Bethune. Er kwam echter al maar meer kritiek op zijn onzorgvuldige restauraties van het stadhuis (1858) en het koor van de Sint-Maartenskerk (na 1862) van Kortrijk, die spottend 'croquisonneries' werden genoemd. Ook zijn deelname, met Bethune en Pugin, aan de bouw van de basiliek van Dadizele was van korte duur. Als provinciearchitect bouwde hij een twintigtal kerken, twintig pastorieën, tachtig scholen, zestien gemeentehuizen, onder andere het uiterst academische gemeentehuis van Tielt (1873-74), het gerechtsgebouw van Kortrijk (1865-75), naast talrijke huizen, enkele kastelen en villa's.

(Bron: Coomans T., Croquison, Pierre Nicolas, in: Van Loo, A. (red.): Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, 232.)

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bedevaartskerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Plaats (Moorslede)
Noord-zuid-georiënteerde monumentale basiliek en belangrijke bedevaartkerk met koor, crypte, transept, vijfbeukig schip en westblok. Voor de streek uitzonderlijk neogotisch bedehuis.


Begraafplaats

Kerkhofweg 6 (Kruisem)
Rechts van de dekenij ligt de begraafplaats, aangelegd vanaf 1844 op grond gekocht van de toenmalige kasteelheer, burggraaf Desmanet de Biesme. Ingezegend op 25 maart 1848 door pastoor Senesal. Het is een volledig omhaagd terrein met een toegangshek tussen vierkante, gewitte bakstenen pijlers. Aan de zuidoostzijde bleef een imposante geschoren taxushaag met aan de binnenzijde een rij populieren bewaard.


Boerenwoning

Canonstraat 6 (Poperinge)
Boerenwoning van een voormalige pachthoeve van het kasteeldomein De Lovie. De hoeve dateert uit 1866, met uitbreiding van het woonhuis in 1878. Opvallende eclectische bouwtrant onder meer met een neogotische inslag, te situeren in het kader van de landelijke architectuur ontstaan in het derde kwart van de 19de eeuw op initiatief van J. Van Merris, eigenaar van het domein De Lovie en de omgevende landerijen. Als architect fungeerde mogelijk P. Croquison, die in 1856 het kasteel De Lovie ontwierp.


Boshoeveke

Bankelindeweg 56 (Poperinge)
Voormalige pachthoeve van en gelegen ten noorden van het kasteeldomein 'De Lovie', en daterend uit 1866. De bestanddelen hebben een gesloten U-vormige opstelling en een eclectische bouwtrant, enigszins afwijkend van de traditionele hoevebouw.


Decanale kerk Sint-Jacobus-de-Meerdere

Kerkplein (Lichtervelde)
Neogotisch bedehuis van 1878-1880, naar ontwerp van architect Pierre Nicolas Croquison, ter vervanging van de kerk met romaanse toren uit het tweede kwart van de 17de eeuw. De kerk omvat een doopvont uit Doornikse steen uit de twaalfde eeuw.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat (Diksmuide)
De kerk wordt onder leiding van architect Jozef Viérin in 1923-25 naar vooroorlogs model heropgebouwd. Op 27 mei 1940, één dag voor de capitulatie, bombardeerden de Duitsers Diksmuide met brandbommen, waarbij de kerk praktisch volledig uitbrandde. De daaropvolgende restauratiewerken werden uitgevoerd onder leiding van architecten Jozef en Luc Viérin, Ten westen, pleintje met twee 14de-eeuwse kraagstenen afkomstig uit de vooroorlogse kerk.


Decanale kerk Sint-Tillo

Kerkplein 1 (Izegem)
Georiënteerde hallenkerk gelegen te midden van plein en omzoomd door struikgewas; noordelijk transept met gedenkplaat aan de noordgevel en ten noorden, Christus aan het kruis onder zadeldakje aan de westgevel.


Dekenij met tuin

Markt 32 (Waregem)
Vrij beeldbepalend gebouw bestaande uit een 19de-eeuws hoofdvolume van twee verhoogde bouwlagen onder leien schilddak met volledig herbouwde voorgevel naar 19de-eeuws uitzicht. Aansluitende tuin.


Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.


Gemeentehuis van Roesbrugge-Haringe

Prof.Rubbrechtstraat 17 (Poperinge)
Voormalig gemeentehuis, vredegerecht en kantoor van de registratie en de belastingen. Neogotisch gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, naar ontwerp van architect P. Croquison (Kortrijk) van 1880-1881.


Gemeentelijke begraafplaats

Schoolstraat (Ingelmunster)
Gemeentelijke begraafplaats aangelegd vanaf 1859, opeenvolgende uitbreidingen in 1885, 1934 en 1978. Toegang ten westen via smalle laan met knotacacia's naar de Schoolstraat (links van nummer 10) en ten noorden aan de Hinnebilkstraat.


Gemeenteschool

Lichterveldsestraat 26 (Ardooie)
Restant van voormalige gemeenteschool, heden gebruikt door lokale cultuur- en jeugdverenigingen onder meer repetitielokaal van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia en Chirolokaal. Schoolvolume van één bouwlaag en zeven traveeën onder schilddak (nok parallel met de straat, geglazuurde mechanische pannen), toegangstravee onder plat dak.


Herberg De bankelinde

Krombeekseweg 77 (Poperinge)
Symmetrisch opgebouwd geheel: haaks op de straat ingeplant boerenhuis-herberg van twee bouwlagen, vooruitspringend ten opzichte van twee lage zijvleugels, respectievelijk de stal links en de dwarsschuur rechts. De geplaveide stoep is afgezet met arduinen, lage palen voor de herberg. Achterliggend erf met een bakhuis in het midden en een kleine stal rechts. Kleine boomgaard ten oosten.


Kasteeldomein De Lovie

Krombeekseweg 82-84 (Poperinge)
Het kasteel De Lovie werd in 1856 opgetrokken naar ontwerp van de West-Vlaamse architect Pierre Nicolas Croquison met koetsgebouw en conciërgewoning. Het park, aangelegd in landschappelijke stijl, met vijvers en gazon omgeven door een parkbos en bomengroepen. In het park een toegangspoort, 19de-eeuwse kapel, tuinpaviljoen, vijvers, jagersgrot, ijskelder en schuilgebouwtje. Deels bewaarde rabattenstructuur en moestuinmuur, motteheuvel en stuwen. Bewaard klooster, kloosterkapel en Mariagrot uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Kerk Sint-Antonius Abt

Stijn Streuvelsstraat 1 (Anzegem)
Georiënteerd neogotisch kerkgebouw van 1854-1856 naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk). Het bedehuis wordt opgetrokken ter vervanging van de in 1840 vernielde kerk. Kapel, aansluitend bij het kerkgebouw ten noordoosten. Treurwilgen aan de westzijde. Zuidzijde gemarkeerd door twee grafmonumenten.


Kloosterkapel

Loviestraat (Poperinge)
Neogotische kapel van 1854-1856 naar ontwerp van architect Pierre Croquison, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, enig restant van het voormalige klooster en school van Sint-Vincentius à Paulo. Rode baksteenbouw met een beuk van vijf traveeën met driezijdige sluiting, onder zadeldak.


Landhuis met bijhorend koetshuis en tuin

Oostdorp 4-6 (Anzegem)
Landhuis met bijhorend koetshuis opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw in opdracht van Gustaaf Moreels. Baksteenbouw in neo-Vlaamse-renaissance stijl. Aan de straat afgezet door muurtje met ijzeren hek tussen gecementeerde bakstenen pijlers onder meer bekroond door bolornament. Aansluitende tuin.


Neoclassicistisch herenhuis

Brugstraat 12 (Izegem)
Neoclassicistisch herenhuis van 1841, naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison (Gent), in opdracht van schoenfabrikant Eduard Dierick, grondlegger van de schoennijverheid te Izegem; vier traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak.


Pachthoeve

Canonstraat 16 (Poperinge)
Voormalige pachthoeve waarvan de schuur en de overige hoevegebouwen dateren van respectievelijk 1863 en 1880. .Samen met drie andere voormalige pachthoeven in aansluitende bouwtrant uit de omgeving werd deze hoeve opgetrokken mogelijk naar ontwerp van P. Croquison, die ook de architect was van het kasteel De Lovie.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt (Ruiselede)
Georiënteerde kerk hoofdzakelijk gerealiseerd in de 17de en 18de eeuw maar met enkele muurresten uit de romaanse periode en met uitbreiding en westtoren van 1872-1874. Aan de zuidzijde met parkaanleg en oorlogsmonument van 1923. Aan noordzijde met parking en beeld van het Heilig Hart opgericht in 1937.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stephanus

Kerkstraat (Dentergem)
Parochiekerk van Dentergem naar ontwerp van de Kortrijkse stadsarchitect Pierre-Nicolas Croquison. Georiënteerde neogotische parochiekerk uit 1854-1856, met oudere westtoren, daterend uit 1613. Gelegen in de dorpskern van Dentergem.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen en Sint-Lodewijk

Kapelstraat 6 (Deerlijk)
Neogotische kerk gebouwd in 1869 naar ontwerp van provinciaal architect Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk). De kerk vervangt de 17de-eeuwse kapel. Donkerrode baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor onder meer de dekplaten, afzaten en de hoekblokken van de vensteromlijstingen. Leien dakbekleding. Ingewerkte westtoren van vier geledingen onder ingesnoerde naaldspits met houten dakkapellen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouwe met kapel der Graven-van-Vlaanderen

Deken Zegerplein (Kortrijk)
Opgericht als kapittelkerk, sinds 1797 parochiekerk. Georiënteerde kruisbasiliek. Eerste bedehuis opgericht tussen het einde van de 12de en het begin van de 13de eeuw binnen domein van grafelijk kasteel van Boudewijn IX, na zijn belofte een kapittelkerk op te richten.


Parochiekerk Sint-Amands

Marktplaats 2 (Hooglede)
Hoger gelegen georiënteerd gotisch bedehuis van het basilicale type, te midden van een terrassenaanleg met omlopend bakstenen druippad. Ten noorden van de kerk een parking en ten zuiden een parkje met Japanse Kerselaar.


Parochiekerk Sint-Amandus

Dorpsplein 1 (Wevelgem)
Georiënteerd neogotisch bedehuis met basilicale opstand omgeven door struikgewas. De zuidelijke gevelwand wordt gemarkeerd door verscheidene oude grafstenen en -monumenten van het oude kerkhof. De westgevel van de zuidelijke beuk met grafsteen. Driebeukig bedehuis met bijna volledig ingebouwde westtoren. Schip van acht traveeën; zijbeuken met rechte sluiting; hoofdkoor met apsis. Baksteenbouw onder leien zadeldak. Plint van Atrechtse zandsteen.


Parochiekerk Sint-Amandus

Bavikhovedorp (Harelbeke)
Parochiekerk van Bavikhove, toegewijd aan Sint-Amandus. In oorsprong romaanse bidplaats die na verschillende verbouwingen, waarvan de meest ingrijpende op het einde van de 19de eeuw onder leiding van architect Jules Carette, resulteert in een neogotische georiënteerde hallenkerk.


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Blasius

Markt (Waregem)
Decanale en parochiekerk, centraal gelegen op de Markt en omgeven door een straat. Vaak verbouwde, in oorsprong 13de-eeuwse driebeukige hallenkerk; sinds de schade tijdens de Eerste Wereldoorlog vrij grondig herbouwd in de jaren 1920-1930.


Parochiekerk Sint-Amelberga

Doorniksesteenweg (Avelgem)
Hoger gelegen, niet-georiënteerde driebeukige hallenkerk met omringend kerkhof begrensd door bakstenen muurtje. Neogotisch kerkgebouw van 1857 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Pierre Nicolas Croquison, gedeeltelijk vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog (1918) en gerestaureerd in 1924. Bedehuis opgetrokken ter vervanging van de 11de-eeuwse Romaanse kerk die herhaaldelijk verbouwd werd. Arduinen piëta.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkhofstraat (Poperinge)
Georiënteerde kerk gelegen middenin een omhaagd kerkhof met Heilig Hartbeeld aan de zuidzijde. Begrensd ten noorden door de Warandebeek, ten zuiden door het Watouplein.


Parochiekerk Sint-Blasius

Andreas Verbrigghestraat (Poperinge)
Georiënteerd bedehuis te midden van een omringend kerkhof, met als patroonheilige de Heilige Blasius. Oorspronkelijk was dit een romaanse kerk, heden is het een laatgotische hallenkerk: het oostelijk gedeelte dateert uit het begin van de 15de eeuw; de kruisingstoren uit de 16de eeuw. Tijdens de beeldenstorm werd het bedehuis gedeeltelijk vernield, nadien hersteld. Restauratie van de kerk volgde in 1731. Volledig hersteld in 1971-1977.


Parochiekerk Sint-Brixius

St.-Brixiusplein (Wielsbeke)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen en -stijlen in zich draagt, met onder meer vroeggotische toren en westgevel, eind 17de-eeuwse noordbeuk en neogotische 19de-eeuwse zuidbeuk en aanpassingen.


Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg (Zwevegem)
Hoger gelegen driebeukige kerk, oorspronkelijk romaans, met vierkante kruisingstoren in verschillende bouwmaterialen met leien bekleding voor de zadeldaken en gebakken leitegels. De parochiekerk is nu omgegeven met parkje met hagen en bomen.


Parochiekerk Sint-Eligius

Markt 25 (Kruisem)
Niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg en noordelijke toren, naar ontwerp van de Kortrijkse provinciale architect Pierre Croquison en voltooid in 1855.


Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1 (Jabbeke)
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Elooi

Kerkstraat (Zwevegem)
Neogotische kerk heropgebouwd in 1918 naar de originele pannen van 1874 en naar ontwerp van architect Leopold De Geyne uit Kortrijk. Het gebouw is omgeven door loofbomen, enkele kerkbanken, een pastoorspad, een gedenksteen, voorgeplaatst gietijzeren kruis, Heilig Hartbeeld en tevens calvarie met ijzeren Christusbeeld. Driebeukig bedehuis met voorgeplaatste westertoren; sacristie en recenter dienstgebouw., voormalige doopkapel en traptoren. Rode baksteenbouw, met gebruik van arduin en leien bedaking. Toren gemarkeerd door versneden steunberen op de hoeken. Schip van zeven traveeën met aflijnende getrapte fries geritmeerd door spitsbogige muuropeningen en versneden steunberen. Oostelijke zijpuntgevels getypeerd door vlechtingen.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Grote Markt 1A (Wevelgem)
Niet-georiënteerde neoromaanse kerk van 1880-1882 naar ontwerp van P. Croquison, toren van 1907 naar ontwerp van J. Carette. Kerkgebouw deels omgeven door ijzeren hek, twee beukenbomen voor linkerzijbeuk. Tegen de kerkmuur enkele graftekens waaronder een 18de-eeuwse grafkruis. De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk van zes traveeën, vierkante toren. Vlak afgesloten transept, zijbeuken met ronde sluiting en koor met vijfzijdige sluiting. Noordelijke, halfronde sacristie met naastgelegen Mariakapel.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Marktplaats 1 (Staden)
Deels ommuurd georiënteerd bedehuis. De huidige plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste vierkante westtoren, met traptorentje ten zuidwesten van 1920-1922; een driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën; haakse portalen met armen van twee traveeën; een recht afgesloten transept met armen van drie traveeën van 1952-1953; hoofd- en zijkoren van 1920-1922. Ten zuiden van de kerk, oorlogsmonument, van 1953, voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van R. Rombaux.


Parochiekerk Sint-Maarten

Jozef Vandaleplein (Kortrijk)
Georiënteerd gotisch bedehuis, opgetrokken tussen 1390 en 1466, ter vervanging van de eerste gotisch kerk, die verwoest werd in 1382. Wanneer de Sint-Maartenskerk gesticht werd is onduidelijk. De oudste vermelding dateert van 1027, maar het ontstaan dient veel vroeger gesitueerd te worden. Tot 1027 bezat de bisschop van Doornik-Noyon het patronaat over de kerk.


Parochiekerk Sint-Martinuskerk

Aarsele-Dorp 3A (Tielt)
Sint-Martinuskerk, neogotische parochiekerk gebouwd in 1909-1912 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette (1866-1927), met behoud van de midden 13de-eeuwse vieringtoren.


Parochiekerk Sint-Mattheus met kerkhof

Gijzelbrechtegemstraat (Anzegem)
Niet georiënteerd landelijk kerkje gelegen op een heuvelrug ten noorden van de Scheldevallei. Omringend kerkhof op rechthoekige plattegrond afgezet door bakstenen muur. Neogotisch bedehuis opgetrokken tussen 1854 en 1859, naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison.


Parochiekerk Sint-Medardus

Sint-Medardusstraat (Wervik)
Georiënteerd gotisch bedehuis van het basilicale type met kooromgang, transept, driebeukig schip en westtoren. Eén van de ruimste bedehuizen in het zuiden van West-Vlaanderen.


Parochiekerk Sint-Niklaas (Leke)

Lekedorpstraat 76 (Diksmuide)
Heropgebouwde georiënteerde hallenkerk gelegen te midden van een ommuurd en omhaagd kerkhof. Toegang ten westen vanuit de Lekedorpstraat.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Kerkplein 52 (Roeselare)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van gekasseid plein met linden, in 1922-1924 opgetrokken naar ontwerp van architect J. Viérin, ter vervanging van de oorspronkelijke romaans-gotische kerk, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd. Driebeukige hallenkerk aanknopend bij de regionale baksteengotiek qua algemene opzet en een aantal details als onder meer metselaarstekens van rode baksteen. Grosso modo naar vooroorlogs uitzicht heropgebouwd. Ten zuiden, monument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Stuivekenskerkestraat (Diksmuide)
De georiënteerde parochiekerk met omringend kerkhof werd heropgebouwd in 1924-1927. De kerk met voorgeplaatste westtoren, die een reconstructie is van de 16de-eeuwse toren van Oud-Stuivekenskerke, is opgebouwd uit een pseudo-basilicaal schip van vier traveeën en een recht afgesloten koor van twee traveeën, met aansluitend onder andere doopkapel en sacristie. De geelbakstenen kerk is afgedekt door leien zadel- en schilddaken. Het ommuurde, rechthoekige kerkhof is toegankelijk via ijzeren poortjes met geometrisch motief, gevat tussen bakstenen pijlers onder ezelsrug. De graftekens dateren vanaf het einde van de 19de eeuw; er is ook een heldenhuldezerkje aanwezig.


Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof

Reningelstplein 4A (Poperinge)
Ten oosten van het Reningelstplein gelegen georiënteerd bedehuis met een omringend kerkhof. In oorsprong een romaans bedehuis van het basilicale type van omstreeks 1200, later omgebouwd tot een gotische hallenkerk. Uitbreidings- en aanpassingswerken in de 18de en 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark (Veurne)
Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen vanaf het tweede kwart van de 13de eeuw tot eind 14de eeuw. De westelijke torenaanzet vormt nu een vrijstaand volume in het Sint-Walburgapark: onafgewerkt gebleven gotisch westportaal van Balegemse kalkzandsteen, in 1720 ingericht tot waterreservoir. Voorts neogotische kerk, meer bepaald transept en schip naar ontwerp van A. Van Assche gebouwd en voltooid door architect J. Vinck in 1907. Het kerkgebouw omvat een vijfbeukig basilicaal schip van twee traveeën, een transept met traptorens op de hoeken en de bewaarde gotische oostelijke muur, de gotische koorpartij bestaande uit een hoofdkoor van vier traveeën met vijfzijdige sluiting en een kooromgang met drie kranskapellen ten oosten en twee kapellen op noord- en zuidzijde, en aansluitend bij het hoofdvolume onder meer een doopkapel.


Parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef

Moerkerkse Steenweg 192 (Brugge)
Moerkerkse Steenweg nr. 192. Georiënteerde parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef. Vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek. Centrale en vrij geïsoleerde ligging op een verhoogde site in de dorpskern.


Pastorie met tuin

Hulstedorp 3 (Harelbeke)
Pastorie met tuin van de Sint-Pietersparochie van Hulste, gebouwd in 1866 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Crocquison ter vervanging van een oudere pastorie.


Pastorie met tuin

Emelgemseplein 3 (Izegem)
Pastorie naar ontwerp van P.N. Croquison van 1875, ter vervanging van meer achterin gelegen pastorie op verdwenen omwalde site. Onderkelderd dubbelhuis met regionalistische inslag; en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); links aanbouw van twee traveeën onder lessenaarsdak. Begraasde en beboomde tuin met onder meer bruine beuk.


Pastorie Sint-Amatusparochie

Martin Vandewynckelstraat 5 (Vleteren)
Rijhuis met links aanleunende rode bakstenen tuinmuur met steunberen onder ezelsrug, gelegen ten zuidoosten van de kerk. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit 1859 naar ontwerp van P. N. Croquison.


Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

Tieltseweg (Dentergem)
Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel, gebouwd op het Hoenderveld op een spie gelegen tussen de Tieltseweg en een landwegel, de zogenaamde "Klijtstraat". De kapel dateert van 1864 en komt er op initiatief van Adilie Eugenie Vandermeulen, zuster van de oude burgemeester Jan Francis Vandermeulen en gehuwd met Emiel-Pieter Mulle, lid van een adellijke Tieltse familie.


Sint-Arnolduspark

Tiegemberg, Warandedreef 6-10 (Anzegem)
Bedevaartoord en recreatief park. Sint-Arnolduskapel opgetrokken tussen 1864 en 1865 naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison en gewijd in 1866 door bisschop J.J. Faict. Ten noorden van de kapel ligt het zogenaamd Sint-Arnoldusputje, de miraculeuze bron die in de loop der tijd verzonken is in de grond. Voormalig boswachtershuisje en later souvenirwinkel en herberg gelegen ten noorden van de kapel. Ten westen van de hoofdkapel, staat een kleine bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond. Puntgevel bekleed met rotsimitatie en bekroond door kruis. Het park wordt op het eind van de 19de eeuw in opdracht van Vital Moreels aangelegd.


Sint-Germanuskerk

Egemsdorpsplein (Pittem)
Neogotische parochiekerk gebouwd in 1866-1873 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester P.N. Croquison, bijna volledig herbouwd in 1920-1923 na schade opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog, met vernieuwde torenspits uit 1950-1951.


Sint-Katharinakerk

Sint-Katrienplein (Kuurne)
Geörienteerde neoromaanse kerk gebouwd tussen 1877 en 1879, ter vervanging van een middeleeuwse wijkkapel zogenaamd "St Cateryne Capelle" (1682). Parochiekerk van de gelijknamige parochie, in de volksmond 'Sente' genoemd.


Sint-Rochuskerk

Pijlstraat (Kortrijk)
Neogotische parochiekerk gebouwd tussen 1863-1870 naar ontwerp van F. Favoreel-Tillieux. Westertoren naar ontwerp van P.(N.) Croquison (Kortrijk) van 1875. Ingewijd in 1884.


Sint-Stanislascollege

Burgemeester Bertenplein 32 (Poperinge)
Het Sint-Stanislascollege is een voortzetting van de vroegere Latijnse school die in de 17de en 18de eeuw in het recollettenklooster in de Gasthuisstraat gevestigd was. Het huidige collegedomein is gelegen in de hoek gevormd door Burgemeester Bertenplein, Deken De Bolaan en Rekhof. Het behoorde vroeger toe aan de familie Mazeman de Couthove. In de 19de eeuw begon men met de huisvesting voor het college op de huidige locatie. Later werd het hele domein met toebehoren aan het bisdom geschonken. De laatste verbouwingen dateren van de jaren 1960.


Stadhuis van Harelbeke

Marktplein (Harelbeke)
Voormalig stadhuis van Harelbeke, opklimmend tot de 17de eeuw. In 1616 werd naast het oud schepenhuis een nieuw stadhuis gebouwd, dat is ontworpen door de Kortrijkse architect-aannemer Jan Persyn. In 1764 werd het oud schepenhuis gesloopt en op dezelfde locatie, palend aan het 17de-eeuwse stadhuis, wordt een nieuw stadhuis gebouwd naar ontwerp van architect Jean-Baptiste Simoens uit Gent, grotendeels opgetrokken uit afbraakmateriaal. In 1863-1865 worden beide stadhuizen gerestaureerd en uitgebreid met een vredegerecht, ontworpen door architect Pieter Croquison uit Kortrijk.


Stadhuis van Kortrijk

Grote Markt 54 (Kortrijk)
Huidig gebouwencomplex in verschillende fases tot stand gekomen en gegroepeerd rond twee binnenkoeren. Het complex wordt heden begrensd door de Grote Markt (ten zuiden), de Rijselsestraat (ten zuiden), de Leiestraat (ten oosten) en de Papenstraat (ten westen).


Stadhuis van Tielt

Markt 13 (Tielt)
Stadhuis, gebouwd in 1872-1874 naar ontwerp (1869) van provinciaal bouwmeester Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk) met lange vleugel langs de Tramstraat, restant van het middeleeuwse Alexianenklooster met hospitaal, sterk gerestaureerd na de Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt). Imposant gebouw met voorgevel in academische neoclassicistische stijl. Baksteenbouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Rijk uitgewerkte voorgevel met bekleding in Franse witsteen, verlevendigd door (imitatie-)banden en verwerking van hardsteen voor onder meer plint en doorlopende dorpels.


Stadswoning

Grote Markt 2 (Kortrijk)
Herberg "Cesar". Eclectisch diephuis met parement van 1863, naar ontwerp van Pierre (N.) Croquison (Kortrijk), vervangt de Lodewijk-XIV gevel van 1716. Imposante en fraai uitgewerkte natuurstenen topgevel van drie smalle venstertraveeën en vier bouwlagen en zolderverdieping onder leien zadeldak.


Vleeshuis

Grote Markt 1 (Veurne)
Het oude Vleeshuis op de noordelijke marktzijde werd in 1609 afgebroken. In 1615 bekostigde de kasselrij de bouw van het Vleeshuis op de oostelijke marktzijde, op de rechter hoek bij de Ooststraat.


Thema's

Ontwerper van

Hemelstraat

Kolonel Naessensstraat

Koolskampstraat

Lichterveldsestraat

Walstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Croquison [online], https://id.erfgoed.net/personen/946 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.