Persoon

Croquison, Pierre Nicolas

ID
946
URI
https://id.erfgoed.net/personen/946

Beschrijving

Na een opleiding in het atelier van L. Roelandt in Gent werd Pierre Nicolas Croquison stadsarchitect van Kortrijk (1842) en daarna provinciearchitect van West-Vlaanderen voor de arrondissementen Kortrijk en Ieper (1858). Omstreeks het midden van de 19de eeuw, na een reis door Engeland en contacten met Augustus Welby Pugin en Thomas Harper King, bouwde Croquison zijn eerste neogotische kerken, onder meer in Luingne (1848-50), Izegem (1852-55) en de Brugse deelgemeente Sint-Kruis (1851-57). Hij was bevriend met Hendrik Conscience en lid van de KCM (Koninklijke Commissie voor Monumenten) van West-Vlaanderen (1861). Aanvankelijk leunde Croquison nauw aan bij de ideeën van J.-B. Bethune. Er kwam echter al maar meer kritiek op zijn onzorgvuldige restauraties van het stadhuis (1858) en het koor van de Sint-Maartenskerk (na 1862) van Kortrijk, die spottend 'croquisonneries' werden genoemd. Ook zijn deelname, met Bethune en Pugin, aan de bouw van de basiliek van Dadizele was van korte duur. Als provinciearchitect bouwde hij een twintigtal kerken, twintig pastorieën, tachtig scholen, zestien gemeentehuizen, onder andere het uiterst academische gemeentehuis van Tielt (1873-74), het gerechtsgebouw van Kortrijk (1865-75), naast talrijke huizen, enkele kastelen en villa's.

(Bron: Coomans T., Croquison, Pierre Nicolas, in: Van Loo, A. (red.): Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, 232.)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bedevaartskerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Plaats zonder nummer (Moorslede)
Noord-zuid-georiënteerde monumentale basiliek en belangrijke bedevaartkerk met koor, crypte, transept, vijfbeukig schip en westblok. Voor de streek uitzonderlijk neogotisch bedehuis.


Begraafplaats

Kerkhofweg 6 (Kruisem)
Rechts van de dekenij ligt de begraafplaats, aangelegd in 1844-1845. Het is een volledig omhaagd terrein met een toegangshek tussen vierkante, gewitte bakstenen pijlers, beschaduwd door een imposante beuk. Aan de zuidoostzijde bleef een imposante geschoren taxushaag met aan de binnenzijde een rij populieren bewaard.


Boshoeveke

Bankelindeweg 56 (Poperinge)
Voormalige pachthoeve van en gelegen ten noorden van het kasteeldomein 'De Lovie', en daterend uit 1866. De bestanddelen hebben een gesloten U-vormige opstelling en een eclectische bouwtrant, enigszins afwijkend van de traditionele hoevebouw.


Decanale kerk Sint-Jacobus-de-Meerdere

Kerkplein zonder nummer (Lichtervelde)
Georiënteerde kruisbasiliek te midden van grastuin begrensd door een laag bakstenen muurtje geritmeerd door postamenten, met gebruik van arduin voor plint en topstuk.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat 14 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd en na de brand ten gevolge van het bombardement van 1940 gerestaureerd tot begin jaren 1950.


Decanale kerk Sint-Tillo

Kerkplein 1 (Izegem)
Georiënteerde hallenkerk gelegen te midden van plein en omzoomd door struikgewas; noordelijk transept met gedenkplaat aan de noordgevel en ten noorden, Christus aan het kruis onder zadeldakje aan de westgevel.


Dekenij

Markt 32 (Waregem)
Vrij beeldbepalend gebouw bestaande uit een 19de-eeuws hoofdvolume van twee verhoogde bouwlagen onder leien schilddak met volledig herbouwde voorgevel naar 19de-eeuws uitzicht.


Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Maakt bij K.B. van 08/04/1981 deel uit van een beschermd dorpsgezicht en wordt als monument beschermd bij B.V.E. van 28/07/1983. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.


Gemeentehuis van Roesbrugge-Haringe

Prof.Rubbrechtstraat 17 (Poperinge)
Voormalig gemeentehuis, vredegerecht en kantoor van de registratie en de belastingen. Neogotisch gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, naar ontwerp van architect P. Croquison (Kortrijk) van 1880-1881.


Gemeentelijke begraafplaats

Schoolstraat zonder nummer (Ingelmunster)
Gemeentelijke begraafplaats aangelegd vanaf 1859, opeenvolgende uitbreidingen in 1885, 1934 en 1978. Toegang ten westen via smalle laan met knotacacia's naar de Schoolstraat (links van nummer 10) en ten noorden aan de Hinnebilkstraat.


Gemeenteschool

Lichterveldsestraat 26 (Ardooie)
Restant van voormalige gemeenteschool, thans gebruikt door lokale cultuur- en jeugdverenigingen onder meer repetitielokaal van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia en Chirolokaal.


Herberg De bankelinde

Krombeekseweg 77 (Poperinge)
Herberg-hoeve 'De bankelinde', daterend van 1867. De benaming verwijst naar het hier vroeger bosrijke gebied, waarvan een gedeelte de 'Bancke Bosschen' genoemd werd volgens de Vander Maelenkaart (1840-1845). Het pand is gelegen tegenover het kasteeldomein 'De Lovie' en opgetrokken in een opvallende eclectische bouwtrant.


Heropgebouwde parochiekerk Sint-Pieter met omringend kerkhof

Stuivekenskerkestraat zonder nummer (Diksmuide)
De georiënteerde parochiekerk met omringend kerkhof werd heropgebouwd in 1924-1927, kerkhof langs weerszijden van de westtoren toegankelijk.


Hoeve met losse bestanddelen

Canonstraat 6 (Poperinge)
Voormalige pachthoeve van en gelegen ten zuidwesten van het kasteeldomein De Lovie. De hoeve dateert uit 1866, met uitbreiding van het woonhuis in 1878. Opvallende eclectische bouwtrant onder meer met een neogotische inslag.


Kasteeldomein De Lovie

Krombeekseweg 82-84 (Poperinge)
Het kasteel De Lovie werd in 1856 opgetrokken door de vooraanstaande Poperingenaar, Jules van Merris, voormalig schepen van de stad en liberaal volksvertegenwoordiger, naar ontwerp van de West-Vlaamse architect Pierre Nicolas Croquison. Een park, oorspronkelijk aangelegd in landschappelijke stijl, met een tuinpaviljoen, vijver, jagersgrot, ijskelder en prieel omgeeft het kasteel.


Kerk Sint-Antonius Abt

Stijn Streuvelsstraat 1 (Anzegem)
Georiënteerd neogotisch kerkgebouw van 1854-1856 naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk). Het bedehuis wordt opgetrokken ter vervanging van de in 1840 vernielde kerk.


Landhuis met bijhorend koetshuis

Oostdorp 4-6 (Anzegem)
Landhuis met bijhorend koetshuis opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw in opdracht van Gustaaf Moreels.


Neoclassicistisch herenhuis

Brugstraat 12 (Izegem)
Neoclassicistisch herenhuis van 1841, naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison (Gent), in opdracht van schoenfabrikant Eduard Dierick, grondlegger van de schoennijverheid te Izegem; vier traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak.


Onze-Lieve-Vrouw-van-Groeningekapel

Harelbeeksestraat zonder nummer (Kortrijk)
Kapelletje toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Groeninge, opgericht in 1832 door F. Dujardin. Op basis van historisch onderzoek kan de kapel worden toegeschreven aan architect Pierre Nicolas Croquison. In 1868 veranderingen in opdracht van A. Masquelier. In oorsprong veldkapel, heden geïntegreerd in een gebouw.


Pachthoeve

Canonstraat 16 (Poperinge)
Voormalige pachthoeve waarvan de schuur en de overige hoevegebouwen dateren van respectievelijk 1863 en 1880. .Samen met drie andere voormalige pachthoeven in aansluitende bouwtrant uit de omgeving werd deze hoeve opgetrokken mogelijk naar ontwerp van P. Croquison, die ook de architect was van het kasteel De Lovie.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Ruiselede)
Georiënteerde kerk hoofdzakelijk gerealiseerd in de 17de en 18de eeuw maar met enkele muurresten uit de romaanse periode en met uitbreiding en westtoren van 1872-1874. Aan de zuidzijde met parkaanleg en oorlogsmonument van 1923. Aan noordzijde met parking en beeld van het Heilig Hart opgericht in 1937.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stephanus

Kerkstraat zonder nummer (Dentergem)
Parochiekerk van Dentergem naar ontwerp van de Kortrijkse stadsarchitect Pierre-Nicolas Croquison. Georiënteerde neogotische parochiekerk uit 1854-1856, met oudere westtoren, daterend uit 1613. Gelegen in de dorpskern van Dentergem.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen en Sint-Lodewijk

Kapelstraat 6 (Deerlijk)
Neogotische kerk gebouwd in 1869 naar ontwerp van provinciaal architect Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk). De kerk vervangt de 17de-eeuwse kapel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouwe met kapel der Graven-van-Vlaanderen

Deken Zegerplein zonder nummer (Kortrijk)
Opgericht als kapittelkerk, sinds 1797 parochiekerk. Georiënteerde kruisbasiliek. Eerste bedehuis opgericht tussen het einde van de 12de en het begin van de 13de eeuw binnen domein van grafelijk kasteel van Boudewijn IX, na zijn belofte een kapittelkerk op te richten.


Parochiekerk Sint-Amands

Marktplaats 2 (Hooglede)
Hoger gelegen georiënteerd gotisch bedehuis van het basilicale type, te midden van een terrassenaanleg met omlopend bakstenen druippad. Ten noorden van de kerk een parking en ten zuiden een parkje met Japanse Kerselaar.


Parochiekerk Sint-Amandus

Bavikhovedorp zonder nummer (Harelbeke)
Parochiekerk van Bavikhove, toegewijd aan Sint-Amandus. In oorsprong romaanse bidplaats die na verschillende verbouwingen, waarvan de meest ingrijpende op het einde van de 19de eeuw onder leiding van architect Jules Carette, resulteert in een neogotische georiënteerde hallenkerk.


Parochiekerk Sint-Amandus

Dorpsplein 1 (Wevelgem)
Dorpsplein nr. +1. Parochiekerk Sint-Amandus. Georiënteerd neogotisch bedehuis met basilicale opstand omgeven door struikgewas. Ten noorden van de kerk parking. De zuidelijke gevelwand wordt gemarkeerd door verscheidene oude grafstenen en -monumenten van het oude kerkhof. De westgevel van de zuidelijke beuk met grafsteen van Charles Vander Stichele en echtgenote en kinderen (o.a. Alphons V


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Blasius

Markt zonder nummer (Waregem)
Decanale en parochiekerk, centraal gelegen op de Markt en omgeven door een straat. Vaak verbouwde, in oorsprong 13de-eeuwse driebeukige hallenkerk; sinds de schade tijdens de Eerste Wereldoorlog vrij grondig herbouwd in de jaren 1920-1930.


Parochiekerk Sint-Amelberga

Doorniksesteenweg zonder nummer (Avelgem)
Hoger gelegen, niet-georiënteerde driebeukige hallenkerk met omringend kerkhof begrensd door bakstenen muurtje. Neogotisch kerkgebouw van 1857 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Pierre Nicolas Croquison, gedeeltelijk vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog (1918) en gerestaureerd in 1924. Bedehuis opgetrokken ter vervanging van de 11de-eeuwse Romaanse kerk die herhaaldelijk verbouwd werd.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkhofstraat zonder nummer (Poperinge)
Georiënteerde kerk gelegen middenin een omhaagd kerkhof met Heilig Hartbeeld aan de noordzijde. Begrensd ten noorden door de Heidebeek, ten zuiden door het Watouplein.


Parochiekerk Sint-Blasius

Andreas Verbrigghestraat zonder nummer (Poperinge)
Georiënteerd bedehuis te midden van een omringend kerkhof, met als patroonheilige de Heilige Blasius. Oorspronkelijk was dit een romaanse kerk, heden is het een laatgotische hallenkerk: het oostelijk gedeelte dateert uit het begin van de 15de eeuw; de kruisingstoren uit de 16de eeuw. Tijdens de beeldenstorm werd het bedehuis gedeeltelijk vernield, nadien hersteld. Restauratie van de kerk volgde in 1731. Volledig hersteld in 1971-1977.


Parochiekerk Sint-Brixius

St.-Brixiusplein zonder nummer (Wielsbeke)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen en -stijlen in zich draagt, met onder meer vroeggotische toren en westgevel, eind 17de-eeuwse noordbeuk en neogotische 19de-eeuwse zuidbeuk en aanpassingen.


Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen driebeukige kerk, oorspronkelijk romaans, met vierkante kruisingstoren in verschillende bouwmaterialen met leien bekleding voor de zadeldaken en gebakken leitegels. De parochiekerk is nu omgegeven met parkje met hagen en bomen.


Parochiekerk Sint-Eligius

Markt 25 (Kruisem)
Niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg en noordelijke toren, naar ontwerp van de Kortrijkse provinciale architect Pierre Croquison en voltooid in 1855.


Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1 (Jabbeke)
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Elooi

Kerkstraat zonder nummer (Zwevegem)
Neogotisch bedehuis, heropgebouwd in 1918 naar de originele plannen van 1874 en naar ontwerp van architect Leopold De Geyne uit Kortrijk. Het gebouw is omgeven door loofbomen, enkele kerkbanken, een pastoorspad, een gedenksteen, voorgeplaatst gietijzeren kruis, Heilig Hartbeeld en tevens calvarie met ijzeren Christusbeeld. Driebeukig bedehuis met voorgeplaatste westertoren; sacristie en recenter dienstgebouw., voormalige doopkapel en traptoren. Rode baksteenbouw, met gebruik van arduin en leien bedaking.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Marktplaats 1 (Staden)
Deels ommuurd georiënteerd bedehuis, ten zuiden en ten noorden respectievelijk palend aan de Marktplaats en het Guido Gezelleplein. Ten zuiden van de kerk, oorlogsmonument, van 1953, voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van R. Rombaux (Soignies). Arduinen hoog-reliëf met afbeelding van treurende vrouw; opschriften "Voor God en Vaderland" en "Staden aan zijn oorlogsslachtoffers" en namen van de gesneuvelden.


Parochiekerk Sint-Maarten

Jozef Vandaleplein zonder nummer (Kortrijk)
* Jozef Vandaleplein z.nr. Parochiekerk Sint-Maarten. Beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937. Georiënteerd gotisch bedehuis, opgetrokken tussen 1390 en 1466, ter vervanging van de eerste gotisch kerk, die verwoest werd in 1382 (Slag van Westrozebeke). Wanneer de Sint-Maartenskerk gesticht werd is onduidelijk. De oudste vermelding dateert van 1027, maar het ontstaan dient veel vr


Parochiekerk Sint-Martinuskerk

Aarsele-Dorp 3A (Tielt)
Sint-Martinuskerk, neogotische parochiekerk gebouwd in 1909-1912 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette (1866-1927), met behoud van de midden 13de-eeuwse vieringtoren.


Parochiekerk Sint-Mattheus met kerkhof

Gijzelbrechtegemstraat zonder nummer (Anzegem)
Niet georiënteerd landelijk kerkje gelegen op een heuvelrug ten noorden van de Scheldevallei. Omringend kerkhof op rechthoekige plattegrond afgezet door bakstenen muur. Neogotisch bedehuis opgetrokken tussen 1854 en 1859, naar ontwerp van Pierre Nicolas Croquison.


Parochiekerk Sint-Medardus

Sint-Medardusstraat zonder nummer (Wervik)
Georiënteerd gotisch bedehuis van het basilicale type met kooromgang, transept, driebeukig schip en westtoren. Eén van de ruimste bedehuizen in het zuiden van West-Vlaanderen.


Parochiekerk Sint-Niklaas (Leke)

Kerkomgangstraat zonder nummer (Diksmuide)
Heropgebouwde georiënteerde hallenkerk gelegen te midden van een ommuurd en omhaagd kerkhof. Toegang ten westen vanuit de Lekedorpstraat.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Kerkplein 52 (Roeselare)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van gekasseid plein met linden, in 1922-1924 opgetrokken naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), ter vervanging van de oorspronkelijke romaans-gotische kerk, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd. Ten zuiden, monument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof

Reningelstplein 4A (Poperinge)
Ten oosten van het Reningelstplein gelegen georiënteerd bedehuis met een omringend kerkhof. In oorsprong een romaans bedehuis van het basilicale type van omstreeks 1200, later omgebouwd tot een gotische hallenkerk. Uitbreidings- en aanpassingswerken in de 18de en 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer (Veurne)
Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw met koor en kranskapellen, transept, schip en torens waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen. Voorts neogotische kerk, gelegen binnen de oudste stadskern.


Parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef

Moerkerkse Steenweg 192 (Brugge)
Moerkerkse Steenweg nr. 192. Georiënteerde parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef. Vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek. Centrale en vrij geïsoleerde ligging op een verhoogde site in de dorpskern.


Pastorie

Emelgemseplein 3 (Izegem)
Pastorie naar ontwerp van P.N. Croquison van 1875, ter vervanging van meer achterin gelegen pastorie op verdwenen omwalde site. Onderkelderd dubbelhuis met regionalistische inslag; en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); links aanbouw van twee traveeën onder lessenaarsdak.


Pastorie

Hulstedorp 3 (Harelbeke)
Pastorie van de Sint-Pietersparochie van Hulste, gebouwd in 1866 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Crocquison ter vervanging van een oudere pastorie.


Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

Tieltseweg zonder nummer (Dentergem)
Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel, gebouwd op het Hoenderveld op een spie gelegen tussen de Tieltseweg en een landwegel, de zogenaamde "Klijtstraat". De kapel dateert van 1864 en komt er op initiatief van Adilie Eugenie Vandermeulen, zuster van de oude burgemeester Jan Francis Vandermeulen en gehuwd met Emiel-Pieter Mulle, lid van een adellijke Tieltse familie.


Sint-Arnolduspark

Tiegemberg zonder nummer (Anzegem)
Bedevaartsoord en recreatief park gelegen ten noordwesten van de dorpskern. Het park wordt op het eind van de 19de eeuw in opdracht van Vital Moreels aangelegd.


Sint-Germanuskerk

Egemsdorpsplein 7 (Pittem)
Neogotische parochiekerk gebouwd in 1866-1873 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester P.N. Croquison, bijna volledig herbouwd in 1920-1923 na schade opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog, met vernieuwde torenspits uit 1950-1951.


Sint-Hilariuskerk

Grote Markt 1A (Wevelgem)
Niet-georiënteerde neoromaanse kerk van 1880-1882 naar ontwerp van P. Croquison, toren van 1907 naar ontwerp van J. Carette. Kerkgebouw deels omgeven door ijzeren hek, twee beukenbomen voor linkerzijbeuk. Tegen de kerkmuur enkele graftekens waaronder een 18de-eeuwse grafkruis. De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk van zes traveeën, vierkante toren. Vlak afgesloten transept, zijbeuken met ronde sluiting en koor met vijfzijdige sluiting. Noordelijke, halfronde sacristie met naastgelegen Mariakapel.


Sint-Katharinakerk

Sint-Katrienplein zonder nummer (Kuurne)
Geörienteerde neoromaanse kerk gebouwd tussen 1877 en 1879, ter vervanging van een middeleeuwse wijkkapel z.g. "St Cateryne Capelle" (1682). Parochiekerk van de gelijknamige parochie, in de volksmond 'Sente' genoemd.


Sint-Rochuskerk, neogotische parochiekerk

Pijlstraat zonder nummer (Kortrijk)
Pijlstraat z.nr. Sint-Rochuskerk. Neogotische parochiekerk gebouwd tussen 1863-1870 naar ontwerp van F. Favoreel-Tillieux. Westertoren naar ontwerp van P.(N.) Croquison (Kortrijk) van 1875. Ingewijd in 1884. Georiënteerde driebeukige kerk met vijfzijdig koor onder een zadeldak. Rode baksteenbouw verfraaid met natuursteen. Centrale vierkante westtoren van vier geledingen. Onderaan hoofd


Sint-Stanislascollege

Burgemeester Bertenplein 32 (Poperinge)
Het Sint-Stanislascollege is een voortzetting van de vroegere Latijnse school die in de 17de en 18de eeuw in het recollettenklooster in de Gasthuisstraat gevestigd was. Het huidige collegedomein is gelegen in de hoek gevormd door Burgemeester Bertenplein, Deken De Bolaan en Rekhof. Het behoorde vroeger toe aan de familie Mazeman de Couthove. In de 19de eeuw begon men met de huisvesting voor het college op de huidige locatie. Later werd het hele domein met toebehoren aan het bisdom geschonken. De laatste verbouwingen dateren van de jaren 1960.


Stadhuis van Harelbeke

Marktplein zonder nummer (Harelbeke)
Voormalig stadhuis van Harelbeke, gesloopt in 1973.


Stadhuis van Kortrijk

Grote Markt 54 (Kortrijk)
Huidig gebouwencomplex in verschillende fases tot stand gekomen en gegroepeerd rond twee binnenkoeren (bijhorend grondplan, cf. bijlage 1, figuur 5). Het complex wordt heden begrensd door de Grote Markt (ten zuiden), de Rijselsestraat (ten zuiden), de Leiestraat (ten oosten) en de Papenstraat (ten westen).


Stadhuis van Tielt

Markt 13 (Tielt)
Markt nr. 13/ Tramstraat. Stadhuis, gebouwd in 1872-1874 naar ontwerp (1869) van provinciaal bouwmeester Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk) met lange vleugel langs de Tramstraat, restant van het middeleeuwse Alexianenklooster met hospitaal, sterk gerestaureerd na de Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt).


Stadswoning

Grote Markt 2 (Kortrijk)
* Grote Markt nr. 2. Herberg, z.g. "Cesar". Beschermd als monument bij B.V.E. van 09.03.1983. Eclectisch diephuis met parement van 1863, naar ontwerp van P.(N.) Croquison (Kortrijk), vervangt de Lodewijk-XIV gevel van 1716. Imposante en fraai uitgewerkte natuurstenen topgevel van drie smalle venstertraveeën en vier bouwlagen en zolderverdieping onder leien zadeldak. Bouwlagen twee en dri


Vleeshuis

Grote Markt 1 (Veurne)
Het oude Vleeshuis op de noordelijke marktzijde werd in 1609 afgebroken. In 1615 bekostigde de kasselrij de bouw van het Vleeshuis op de oostelijke marktzijde, op de rechter hoek bij de Ooststraat.


Thema's

Ontwerper van

Hemelstraat

Kolonel Naessensstraat

Koolskampstraat

Lichterveldsestraat

Walstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Croquison [online] https://id.erfgoed.net/personen/946 (Geraadpleegd op )