Persoon

Ryssens de Lauw, Joseph Martin

ID: 9558   URI: https://id.erfgoed.net/personen/9558

Beschrijving

Joseph Martin Ryssens de Lauw is vooral gekend als Antwerpse promotor van de neo-Vlaamse renaissance bouwstijl met zijn publicatie "L'architecture en Belgique", een bundeling van fantasierijke ontwerptekeningen van verschillende types gebouwen in deze bouwstijl, uitgegeven in verschillende delen in 1878-1879.

Ryssens de Lauw was tevens kunstschilder, metselaar, aannemer en architect. In de nieuwe wijken die in Antwerpen werden aangelegd, zou hij zich manifesteren als investeerder. Hij bouwde woningen in opdracht van welgestelde eigenaars, maar kocht ook percelen op in de nieuw verkavelde straten en bouwde er panden voor onmiddellijke verkoop. In de inventaris van de bouwdossiers in het stadsarchief van Antwerpen, zijn bouwdossiers terug te vinden onder zijn naam tussen 1858 en 1881. Uit een analyse van de bouwdossiers blijkt dat hij daarbij doorgaans niet koos voor de arbeidsintensieve, uit dure bouwmaterialen opgebouwde neo-Vlaamse renaissance, maar eerder voor de meer gangbare second empire of neoclassicisme.

Tot nog toe werden deze dossiers niet vergeleken met uitvoeringen in situ. Eén gesloopte en twee bewaarde nieuwbouwrealisaties van Ryssens de Lauw zijn gekend, namelijk een hotel in neoclassicistische stijl voor stadsingenieur Theodoor Van Bever uit 1867 op de hoek van Leopoldplaats en Begijnenvest, en een eclectisch herenhuis dat hij in 1870 ontwierp voor scheepsbouwer en provincieraadslid Louis Retsin op de Italiëlei 179.

Ryssens de Lauw was actief lid van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, waarvoor hij in 1881 een tentoonstellingsdiploma ontwierp in neo-Vlaamse renaissancestijl.

  • WILLIS A. 2003: Ryssens de Lauw, Joseph Martin, in Repertorium van de architectuur in België, 490-491.
  • GRIETEN S. & A. WILLIS 2002: Een monument van papier: L'Architecture en Belgique van Joseph Martin Ryssens de Lauw, in Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur, 457-466.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Reyndersstraat 22 (Antwerpen)
Burgerhuis met een gevelfront in neoclassicistische stijl door Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1867. Het betrof vermoedelijk de verbouwing van een bestaand pand uit de vroege 19de eeuw, in opdracht van de heer J. Hollants. Mansardedak door de architect Ferdinand Hompus uit 1882.


Burgerhuis in second-empirestijl

Belgiëlei 165 (Antwerpen)
Burgerhuis in second-empirestijl gebouw in opdracht van de heer Ch. L. Van Neuwenhuysen, naar een ontwerp door de architect Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1862.


Ensemble winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Groenkerkhofstraat 2-6, Nationalestraat 2-4 (Antwerpen)
Ensemble van drie winkelhuizen in neoclassicistische stijl Nummer 2 (hoek Kammenstraat) uit 1854-1855 in opdracht van de handelaar in confectiekleding J. De Mey-Peeters. Nummer 4 met second-empire-inslag in opdracht van ‘facteur en bière’ F.H. Veyrière naar een ontwerp door Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1861. Nummers 6-10 (hoek Nationalestraat) uit 1883 door Hubert Pierquin, de Parijse entrepreneur verantwoordelijk voor de aanleg van de Nationalestraat. De panden werden omstreeks 1975 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Hotel Louis Retsin

Italiëlei 179 (Antwerpen)
Deze opvallende eclectische herenwoning werd in 1870 ontworpen voor scheepsbouwer en provincieraadslid Louis Retsin. Hij liet het ontwerp tekenen door Joseph Martin Ryssens de Lauw (Antwerpen 1830 – Antwerpen 1889), een architect en kunstschilder die vooral bekend is omwille van zijn modelboeken die de neo-Vlaamse renaissancearchitectuur hebben gepromoot.


Hotel Theodoor Van Bever

Begijnenvest 104 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijlt, gebouwd naar een ontwerp door Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1867. De volgende eigenaar liet door de architect Jean Baptiste Vereecken in 1883 een kantoor optrekken in de tuin.


Hotel Valerius-Jouan

Kammenstraat 7 (Antwerpen)
Burgerhuis in second-empirestijl gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1865. Opdrachtgever was Charles Valerius-Jouan, kaarsenfabrikant, landmeter en controleur van het kadaster.


Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Prinsstraat 15 (Antwerpen)
In kern traditioneel burgerhuis met dubbelhuisopstand en oorspronkelijk een dubbele trapgevel, dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. In opdracht van Florent van den Wouwer (Antwerpen, 1821-Antwerpen, 1887), echtgenoot van Athanasia Dhanis, werd het pand tot zijn huidige vorm verbouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1859. Volledig verbouwd omstreeks 1998.


Neoclassicistisch winkelhuis

Kammenstraat 19 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis op de hoek van Kammenstraat en Lombardenvest, gebouwd in opdracht van de heer P. Van Mael, naar een ontwerp door de architect Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1856. In opdracht van Jacques S’Jongers bracht de aannemer G.uillaume Claes in 1881 de huidige winkelpui aan.