Persoon

Nevens, Maurits

ID
9689
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9689

Beschrijving

Maurits Nevens bleek over een natuurlijk tekentalent te beschikken en volgde na een pedagogische opleiding het kunstonderwijs. Nadien specialiseerde hij zich in de monumentale kunsten en leerde het glazeniersambacht aan de Kunstgewerbeschule te Krefeld (Duitsland) waar hij het vak in de praktijk kon toepassen ook voor restauraties. De cursus die hij te Salzburg volgde bij Oscar Kokoschka leidde tot zijn grote interesse voor de expressionisten en het Bauhaus.

Nevens ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstenaar die niet enkel als glazenier werkzaam was maar op diverse terreinen van de kunst actief is. Hij heeft namelijk ook een rijke productie op zijn actief staan aan fresco’s, graffiti, mozaïeken, wandschilderingen, aluchromie, schilderijen op doek en tekeningen. Hij doceerde kunstvakken onder meer aan het Sint-Lucasinstituut te Gent.

Als kunstglazenier kreeg hij een eerste erkenning in 1958 door de Eerste prijs voor een glasraam bestemd voor de Wereldtentoonstelling te Brussel. Met de monumentale glasramen in de Priester Poppekapel te Moerzeke verwierf hij nationale bekendheid. Zijn opdrachten die volgden beperkten zich niet tot eigen land maar hij verkreeg er ook voor het buitenland (Duitsland, Nederland, Italië, Amerika…). Naast glasramen voor kerkelijke gebouwen kreeg Nevens ook bestellingen van glasramen voor burgerlijke gebouwen waaronder instellingen als scholen en voor diverse types woningen. Zijn ontwerpen zijn deels figuratief en deels abstract waarbij de kleurcompositie en lichtinval een belangrijke rol spelen. Zijn glasramen vertonen een grote expressiviteit en vooral zijn monumentale glasraamkunst staat gewoonlijk sterk in relatie tot de architecturale ruimte waarvan ze deel uitmaken.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/42008/107.1, Grafkapel van priester Poppe of Pius X-kapel met bijhorend Pius X-domein (VERBEECK M., 2014).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Heilig Hartcollege en Heilig Hartkerk

Albertlaan 44 (Wezembeek-Oppem)
Complex gelegen in het uiterste zuiden van de gemeente, eerste bebouwing kadastraal geregistreerd in 1908, verdere uitbreidingen in de 20ste en de 21ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Gorik

Kerkstraat 53 (Beersel)
Niet-georïenteerde neogotische kerk naar ontwerp van architect Ch. De Maeght uit 1894. Voorplein ten noorden van de kerk.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Guido Gezellelaan 124 (Menen)
Georiënteerde parochiekerk naar ontwerp van de Brugse architect J. Lantsoght. De kerk werd gebouwd van 1961 tot 1964 en is een variante op de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk te Koksijde. De kerk geldt als een belangrijk voorbeeld van hoe na de Tweede Wereldoorlog gezocht werd naar een uitgesproken nieuwe vormgeving en een andere planopbouw voor kerken.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat 37 (Herzele)
De parochiekerk Sint-Martinus, gelegen ten westen van het gekasseide kerkplein en ten noorden van de ruïnes van het oud kasteel van de Heren van Herzele, omvat de restanten van de vroeggotische kerk en de neogotische kerk uit 1912-13, ontworpen door architect Henri Valcke. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof met een lijkenhuis en graftekens.


Parochiekerk Sint-Martinuskerk

Aarsele-Dorp 3A (Tielt)
Sint-Martinuskerk, neogotische parochiekerk gebouwd in 1909-1912 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette (1866-1927), met behoud van de midden 13de-eeuwse vieringtoren.


Parochiekerk Sint-Paulus

Jan Peetersstraat 24 (Antwerpen)
Parochiekerk in modernistische stijl, ontworpen door de architect Herman Huygh vanaf 1956, en opgetrokken in 1962-1964.


Parochiekerk Sint-Rumoldus

E. Eylenboschstraat (Dilbeek)
19de-eeuwse omgekeerd georiënteerde neogotische parochiekerk met een pseudo-basilicale aanleg centraal in de dorpskom gelegen met omringende parking.


Parochiekerk Sint-Theresia van het Kind Jezus

Kaudenaardestraat 114 (Dilbeek)
Modernistische hallenkerk met neogotische reminiscenties van 1938. De kerk is ontworpen door architect Léonard Homez uit Elsene en is opgericht op een plateau ten zuidoosten van de Kaudenaardewijk.


Pius X-domein met grafkapel priester Poppe

Kasteellaan (Hamme)
De Priester Poppekapel staat in een bebost domein, bijgenaamd Pius X-domein. De grafkapel werd gebouwd naar ontwerp van architect Jozef Lantsoght en wordt gekenmerkt door glasramen van kunstglazenier Maurits Nevens.


Slotklooster van de Passionistinen Mater Dolorosa

Blekerijstraat 22 (Tielt)
Slotklooster van de Passionistinen, zogenaamd "Mater Dolorosa", neogotisch kloostercomplex ingewijd in 1905 als eerste Belgische Passionistinenklooster. Sober neogotisch gebouwencomplex met kloostervleugel van 1905 en kapel naar ontwerp van de Franse architect Sussenaire van 1914-1919.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nevens [online], https://id.erfgoed.net/personen/9689 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.