Persoon

Nevens, Maurits

ID
9689
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9689

Beschrijving

Maurits Nevens bleek over een natuurlijk tekentalent te beschikken en volgde na een pedagogische opleiding het kunstonderwijs. Nadien specialiseerde hij zich in de monumentale kunsten en leerde het glazeniersambacht aan de Kunstgewerbeschule te Krefeld (Duitsland) waar hij het vak in de praktijk kon toepassen ook voor restauraties. De cursus die hij te Salzburg volgde bij Oscar Kokoschka leidde tot zijn grote interesse voor de expressionisten en het Bauhaus.

Nevens ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstenaar die niet enkel als glazenier werkzaam was maar op diverse terreinen van de kunst actief is. Hij heeft namelijk ook een rijke productie op zijn actief staan aan fresco’s, graffiti, mozaïeken, wandschilderingen, aluchromie, schilderijen op doek en tekeningen. Hij doceerde kunstvakken onder meer aan het Sint-Lucasinstituut te Gent.

Als kunstglazenier kreeg hij een eerste erkenning in 1958 door de Eerste prijs voor een glasraam bestemd voor de Wereldtentoonstelling te Brussel. Met de monumentale glasramen in de Priester Poppekapel te Moerzeke verwierf hij nationale bekendheid. Zijn opdrachten die volgden beperkten zich niet tot eigen land maar hij verkreeg er ook voor het buitenland (Duitsland, Nederland, Italië, Amerika…). Naast glasramen voor kerkelijke gebouwen kreeg Nevens ook bestellingen van glasramen voor burgerlijke gebouwen waaronder instellingen als scholen en voor diverse types woningen. Zijn ontwerpen zijn deels figuratief en deels abstract waarbij de kleurcompositie en lichtinval een belangrijke rol spelen. Zijn glasramen vertonen een grote expressiviteit en vooral zijn monumentale glasraamkunst staat gewoonlijk sterk in relatie tot de architecturale ruimte waarvan ze deel uitmaken.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/42008/107.1, Grafkapel van priester Poppe of Pius X-kapel met bijhorend Pius X-domein (VERBEECK M., 2014).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Guido Gezellelaan 124 (Menen)
Guido Gezellellan nr. +122. Parochiekerk Sint-Jan de Doper. Georiënteerde parochiekerk naar ontwerp van de Brugse architect J. Lantsoght. De kerk werd gebouwd van 1961 tot 1964 en is een variante op de O.-L.-Vrouw-ter-Duinenkerk te Koksijde. De kerk geldt als een belangrijk voorbeeld van hoe na de Tweede Wereldoorlog gezocht werd naar een uitgesproken nieuwe vormgeving en een andere plan


Parochiekerk Sint-Paulus

Jan Peetersstraat 24 (Antwerpen)
Parochiekerk in modernistische stijl, ontworpen door de architect Herman Huygh vanaf 1956, en opgetrokken in 1962-1964.


Pius X-domein met grafkapel priester Poppe

Kasteellaan zonder nummer (Hamme)
De Priester Poppekapel staat in een bebost domein, bijgenaamd Pius X-domein. De grafkapel werd gebouwd naar ontwerp van architect Jozef Lantsoght en wordt gekenmerkt door glasramen van kunstglazenier Maurits Nevens.