Collectief

Bilmeyer - Van Riel

ID
9813
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9813

Beschrijving

Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel bouwden neogotische kerken in en om Antwerpen en brachten in de wijk Zurenborg een aantal beeldbepalende eclectische woninggroepen tot stand.

Beiden studeerden architectuur aan de Antwerpse academie en werkten intussen als stagiair bij F. en L. Baeckelmans (tot 1875-76). Daarna startten ze samen een bureau, met als eerste grote opdracht de uitwerking en uitvering van het door F. Baeckelmans drie jaar voordien ontworpen Stuivenberggasthuis (1877-84). Tegelijk bouwden zij de Heilig-Hartbasiliek in Berchem (1875-78, geïnspireerd door de Sante-Chapelle in Parijs) met klosster (1879-81), en de kerk van het Onze-Lieve-Vrouwecollege (1877-81).

In Zurenborg brachten zij twee groepen stadsvilla's in cottagestijl tot stand in de Transvaalstraat en twee symmetrische reeksen kleine burgerhuizen in de Dolfijnstraat en de Tweelingenstraat, beide een mengeling van neoklassiek en Vlaamse neorenaissance. Hun origineelste eclectische verwezenlijking is de huizengroep Carolus Magnus aan de Cogels-Osylei, een zelfbedacht specimen van neo-Karolingische stijl. Bilmeyer leidde ook diverse restauratiewerken, met name aan de kathedraal en de Sint-Carolus-Borromeuskerk en in 1903-1910 voerde hij de in 1867 door L. Baeckelmans ontworpen Sint-Antoniuskerk aan de Paardenmarkt uit.

Bilmeyer en Van Riel gaven allebei les aan de Antwerpse academie en bekleedden diverse functies in allerlei verenigingen, commissies en instituten.

Uit:

  • VAN LOO A. 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, 154-155.

Voor lijst van werken: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Bilmeyer


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Basiliek Heilig Hart en klooster

De Merodelei 12-14, Kardinaal Mercierlei 41-61 (Antwerpen)
Basiliek van 1875-1878 en neogotisch klooster van 1879-1889, beide gebouwd naar ontwerp van de architecten Jules Bilmeyer en Jozef Van Riel.


Burgerhuis in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 72 (Antwerpen)
Burgerhuis in second-empirestijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1867. Opdrachtgever was de ondernemer en politicus Jean Félix François (Jan) Van den Bergh-Elsen (Antwerpen, 1807-Antwerpen, 1885), reder-scheepsmakelaar (Van den Bergh Fils), bestuurder van de stokerij-brouwerij La Cloche (Van den Bergh & Cie) en consul van Griekenland, in 1862 verkozen tot senator eerst voor de Liberale en vervolgens van de Meetingpartij.


Eclectisch hoekensemble

Grotehondstraat 63-65, Kleinehondstraat 20 (Antwerpen)
Dit eclectische ensemble van drie woningen werd in 1890 ontworpen door Bilmeyer en Van Riel namens de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in Zurenborg te organiseren.


Eenheidsbebouwing van Bilmeyer en Van Riel

Dolfijnstraat 46-64 (Antwerpen)
Deze rij van tien bescheiden burgerhuizen werd in 1892 als één geheel ontworpen door J.P. Bilmeyer en J. Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 20-22 (Antwerpen)
Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.


Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 49-53 (Antwerpen)
Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.


Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 24-26 (Antwerpen)
Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.


Ensemble van Bilmeyer en Van Riel

Transvaalstraat 45-47 (Antwerpen)
Architectenbureau Bilmeyer en Van Riel ontwierp tussen 1889 en 1895 in de Transvaalstraat vier vrijstaande groepen van twee of drie villa’s in een eclectische bouwstijl.


Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 16-20 (Antwerpen)
Dit ensemble van drie burgerwoningen werd in 1889 ontworpen door architecten Bilmeyer en Van Riel in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Groepsbebouwing Carolus Magnus

Cogels-Osylei 6-12 (Antwerpen)
Het opvallende eclectische ensemble Carolus Magnus werd ontworpen in 1897 door J. Bilmeyer en J. Van Riel.


Het Wapen van Spanje

Meir 79 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders H. en K. Van Cuyck, naar een ontwerp door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel uit 1896. Het pand werd in 2013 op de voorgevel na gesloopt en vervangen door nieuwbouw.


Kantoorgebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kipdorpvest 56 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de tabaksmakelaar Léon François, naar een ontwerp door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel uit 1884.


Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Gratie

Frankrijklei 89 (Antwerpen)
Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1877-81, twee hoogste geledingen toren en spits van 1909-10, naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.


Neogotisch Sint-Willibrorduslokaal

Vredestraat 18 (Antwerpen)
Neogotisch Sint-Willibrorduslokaal, in 1895 opgericht als patronaatsgebouw naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.


Onze-Lieve-Vrouwecollege of Jezuïetencollege

Frankrijklei 91 (Antwerpen)
De gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of jezuïetencollege zijn een baken langs de Frankrijklei. Kort na de opening van de gronden op de geslechte Spaanse vesten, lieten de jezuïeten een klooster en een school bouwen naar een ontwerp van Heliodore Leclef van 1871.


Parochiekerk Sint-Jozef

Charlottalei 2 (Antwerpen)
Georiënteerde neoromaanse driebeukige kruiskerk met basilicale opstand van 1862-1867 naar ontwerp van Eugeen Gife. Driehoekig terrein afgebakend met sierlijk smeedijzeren hek op gecementeerde plint tussen postamenten van natuursteen.


Parochiekerk Sint-Lucia

Eindhoutseweg 38 (Geel)
Driebeukige, neogotische kruisbasiliek van 1893-1894 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.


Pastorie Sint-Amands

Sint-Amandsplein 4 (Grimbergen)
Sterk gerenoveerde pastorie met ommuurde achtertuin, gelegen boven het straatniveau, ten zuidwesten van de Sint-Amandskerk. Het gebouw klimt in kern op tot 1776.


Poortje in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Eikenstraat 20 (Antwerpen)
Poortje in neo-Vlaamserenaissance-stijl horend bij het winkelpand “Het Wapen van Spanje” aan de Meir, dat werd gebouwd in opdracht van de gebroeders H. en K. Van Cuyck, naar een ontwerp door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel uit 1896. Voor het poortje, een zijportaal van het pand, volgde in 1897 een afzonderlijke bouwaanvraag.


Stokerij De Fortuin

Brouwersvliet 29 (Antwerpen)
Langgerekt pakhuis of industrieel gebouw te dateren in het derde kwart van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern. Stokerij De Fortuin, eigendom van de firma Van den Bergh & Cie, liet in 1896 een attiekverdieping toevoegen naar een ontwerp door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel.


Stuivenberggasthuis

Boerhaavestraat 18-20, Lange Beeldekensstraat 267, Pothoekstraat 109 (Antwerpen)
Algemeen ziekenhuis in eclectische stijl op het bouwblok gevormd door de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat, opgericht door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen. Het ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1872-1873, werd gewijzigd door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel in 1876, en onder hun leiding uitgevoerd in 1877-1884. Tot de belangrijkste uitbreidingen behoren het Bewaarhuis voor Geesteszieken door de architect Edouard Van Opstal uit 1904-1907, en de woning van de Hoofdapotheker door de architect John Van Beurden uit 1912.


Traditioneel breedhuis

Oude Beurs 44 (Antwerpen)
Traditioneel breedhuis uit de tweede helft van de 16de of de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast in de vroege 19de eeuw.


Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 56-70 (Antwerpen)
Bewaard rechtse deel van oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1895 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.


Thema's

Ontwerper van

Sint-Hubertusstraat

Verdussenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bilmeyer - Van Riel [online] https://id.erfgoed.net/personen/9813 (Geraadpleegd op )