Persoon

Boschmans, René

ID
9900
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9900

Beschrijving

De beeldhouwer René Boschmans (1913-1996) is afkomstig uit Lier waar hij onder andere in 1938 tentoon stelde op de tentoonstelling ‘Lierse kunst’. In hetzelfde jaar vervaardigde hij het borstbeeld van de 80-jarige Louis Zimmer in opdracht van het Zimmercomité. Hij gaf ook les aan de Lierse academie. René Boschmans is een gekend kunstenaar binnen socialistische kringen voor wie hij vooral in de jaren 1950-1970 werk uitvoerde. Zo vervaardigde hij in 1951 een medaille voor het Tweede Internationale Congres der Vrije Syndicaten te Milaan. In 1952 ontwierp hij drie types van eretekens voor de “Vlaamse Federatie van Socialistische Muziekkorpsen en Zangkringen van België”.

De stijl van René Boschmans wordt door Cornut in 2013 omschreven als ‘socialistisch realisme’. Hij beschrijft de stijl als “De realiteit moest op herkenbare wijze afgebeeld worden zoals die zich voordoet (lees: zoals die zich zou ‘moeten’ voordoen). Ruimte voor negatieve waarheden was er niet. Kunst moest optimistisch en positief zijn, er moest enthousiasme van uitstralen, ze moest vervuld zijn van heldendom, ze moest volksgebonden zijn en bovenal begrijpelijk voor het proletarische arbeidersvolk zijn. Ze mocht niet choqueren, en experimentele kunst was uit den boze. Kunstenaars werden gelijkgesteld aan arbeiders, en dat moest zich ook weerspiegelen in de kunst. De kunst werd helemaal afgesteld op de arbeiders.

  • CORNUT P. 2013: Het kerkhof van Vilvoorde Anders bekeken, Vilvoorde, 34-35.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Grafteken Gelders

Mechelsesteenweg zonder nummer (Vilvoorde)
Grafteken in socialistisch realisme voor Frans Gelders uit 1949 naar ontwerp van beeldhouwer René Boschmans.


Monument Overleden Politieke Gevangenen

Lakborslei zonder nummer (Antwerpen)
Hardstenen oorlogsmonument van architect Paul De Meyer en beeldhouwer René Boschmans, onthuld in 1947.