Inventarisatie van 19de-eeuwse architectenwoningen (1800-1914)

maandag 25 mei 2009

Het VIOE werkt momenteel aan de thematisch-typologische inventarisatie van 19de-eeuwse architectenwoningen in Vlaanderen. Het is de bedoeling dat deze inventarisatie uitmondt in een studie van dit thema, maar ook - in samenwerking met de het agentschap R-O Vlaanderen - in een thematisch-typologisch beschermingsdossier. De inventaris zal eind 2009 worden afgerond.

De inventarisatie focust op de woningen die door de architect of bouwmeester zelf werden ontworpen en bewoond. Maar tegelijk willen we de selectie voor de inventarisatie en het onderzoek van dit thema zo ruim mogelijk houden. Een apart type dat voor de 19de eeuw zeer interessant is, is de vakantiewoning van architecten. Talrijke architecten en bouwmeesters tekenden voor zichzelf een buitenverblijf aan de kust, een type dat ook in de inventaris zal worden opgenomen. Ook maken we een uitbreiding naar woningen die door de architect of bouwmeester sterk werden aangepast met als doel er een architectenwoning van te maken. Ten slotte willen we ook de gekende architectenwoningen die al werden gesloopt in aanmerking nemen, om een zo volledig mogelijke vergelijking in het vlak van bouwstijl en -periode mogelijk te maken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.