Nieuwe inventaris van Drogenbos

dinsdag 4 augustus 2009

Drogenbos, een sterk verstedelijkte randgemeente ten zuidwesten van Brussel, werd geherinventariseerd. Het veldwerk gebeurde in de zomer van 2004. De resultaten van dit onderzoek zijn nu online beschikbaar in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.

Elf straatnota's en een dertigtal relicten werden geregistreerd. Naast de beschermde Sint-Niklaaskerk en het geboortehuis van Felix De Boeck, werd onder meer aandacht besteed aan het kasteel Calmeyn dat door zijn verheven ligging het dorpsbeeld domineert en aan het voorkomen van traditionele lintbebouwing, kaderend in de verstedelijking.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.