Stadsarchief Antwerpen actualiseert bouwdossiers

woensdag 9 april 2014

Dossier van de gaarkeuken in Antwerpen

De historische bouwdossiers van het stadsarchief van Antwerpen zijn de belangrijkste bron voor de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de stad Antwerpen. Op basis van updates van de inventarisonderzoekers konden de gegevens van bijna tweeduizend bouwdossiers geactualiseerd worden in de online inventaris van het stadsarchief.

Sinds eind 2010 werkt het agentschap Onroerend Erfgoed aan de herinventarisatie van de stad Antwerpen. In overleg met de collega’s van de dienst monumentenzorg van de Stad Antwerpen, werden de wijken geselecteerd waar de nood aan herinventarisatie het grootste was. Dit bleken vooral de 19de- en 20ste-eeuwse delen van de stad te zijn. De Scheldekaaien, Petroleum-Zuid, het Zuid, de diamantwijk rond het centraal station, de leien en de buurt rond de Jan Van Rijswijcklaan en het stadspark werden systematisch gescreend. Momenteel werken twee collega’s aan Nieuw Parkwijk "Den Brandt" en Zurenborg.

De bouwdossiers in het stadsarchief van Antwerpen vormen de belangrijkste bron bij dit onderzoek. Bouwdatum, opdrachtgever en architect zijn cruciale gegevens die de basis vormen voor de inventarisfiche van het geselecteerde bouwkundig erfgoed.

De bouwdossiers in het stadsarchief worden ontsloten door een gedetailleerde en gebruiksvriendelijke online zoekmachine. Via een adres, een vermoedelijke bouwperiode of de naam van opdrachtgever of ontwerper, kun je het juiste bouwdossier vinden. Van een 19de-eeuws bouwdossier ontbreekt wel vaak de link met het actuele huisnummer waardoor het vinden van het juiste dossier niet vanzelfsprekend is.

Voor de herinventarisatie keken de onderzoekers van het agentschap Onroerend Erfgoed duizenden dossiers in. Door veldwerk slaagden zij erin deze te linken aan de huidige panden en adressen. Medewerkers van het stadsarchief werkten op basis van deze lange lijsten 1845 records bij. Een peulschil op het totale pakket van bouwdossiers. Maar wezenlijk voor het zoekcomfort in de onderzochte straten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.