Kruiswegen in Vlaanderen

zaterdag 12 april 2014

Rustoord in Brasschaat

Afgelopen zondag, 13 april, startte volgens de katholieke traditie de Goede Week. Met klinkende namen als Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vordert het verhaal van het lijden van Christus dag per dag, tot aan de verrijzenis op Pasen.

Wie de finesses van dat verhaal een beetje vergeten is, of wie zin heeft in een nostalgische uitstap, raden we aan een bezoek te brengen aan één van de kruiswegen in Vlaanderen. Ze beelden in veertien staties het lijdensverhaal van Christus op Goede Vrijdag uit:

 • 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 • 2e Statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
 • 3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.
 • 4e Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
 • 5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
 • 6e Statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.
 • 7e Statie: Jezus valt voor de 2e maal onder het kruis.
 • 8e Statie: Jezus troost de wenende vrouwen.
 • 9e Statie: Jezus valt voor de 3e maal onder het kruis.
 • 10e Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
 • 11e Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.
 • 12e Statie: Jezus sterft aan het kruis.
 • 13e Statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen.
 • 14e Statie: Jezus wordt in het graf gelegd.

Op een aantal plaatsen is er later nog een 15de statie aan toegevoegd, de zogenaamde "paasstatie"' die uitbeeldt hoe Christus verrijst uit de doden.

Op plastische wijze, meestal voorzien van onderschriften, komt het hele verhaal zo weer tot leven.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.