Vijfde verjaardag van deze inventariswebsite!

dinsdag 27 mei 2014

Boomgaard en tuin van het Hof ten Steen

Op 27 mei 2009 werd de inventariswebsite voorgesteld aan het publiek. De inventaris van het bouwkundig erfgoed en de inventaris van het oorlogserfgoed in de Westhoek werden toen op een nieuwe manier gepresenteerd aan het publiek.

Inventaris bouwkundig erfgoed

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is de grootste en de bekendste inventaris op de website.

Ondertussen vinden we het evident dat je bij elk pand in deze inventaris het meest actuele adres vindt. Of dat je op elke fiche kunt zien of een pand nog bewaard is of ondertussen gesloopt.

In 2009 waren dit nochtans spannende nieuwigheden. Ze stellen ons sindsdien in staat om onze gegevens dagelijks aan te passen en bij te werken. Dat is nodig, omdat sinds november 2009 met een vaststellingsbesluit rechtsgevolgen zijn verbonden aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Niet alleen administratief wordt de inventaris aangevuld. Er komen steeds nieuwe fiches bij. In de inventaris van het bouwkundig erfgoed kon je in mei 2009 71.360 fiches bekijken. Ondertussen zijn er 3.640 nieuwe fiches bijgekomen.

Erfgoedonderzoekers en vrijwilligers voegen constant foto’s toe. We willen alle fiches illustreren met een foto. Dat is nog niet gelukt, maar het aantal panden waarbij je een foto krijgt, is wel bijna verdubbeld: van 35.000 in 2009 naar ruim 67.000 bij de vijfde verjaardag van de website.

Steeds meer inventarissen

Van bij het begin was het de bedoeling de website uit te bouwen tot een koepel voor alle inventarissen onroerend erfgoed die de administratie opmaakt. In november 2010 kwam de orgelinventaris er bij.

Sinds november 2013 kun je zien hoe de inventaris tuinen en parken steeds meer aangroeit. Dit jaar nog verwachten we de inventarissen van het varend erfgoed en van de houtige beplantingen met erfgoedwaarde (lees: bomen en struiken).

En steeds meer bezoekers

Evolutie aantal bezochte pagina's inventariswebsite

In 2009 hadden we niet verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Maar we merkten meteen dat veel mensen de inventariswebsite bezochten. We waren wat trots op een piek in het najaar van 2009 waarin meer dan 200.000 pagina’s per maand werden aangeklikt. Vandaag halen we vlot het dubbel: 400.000 pagina's per maand.

En het blijft maar stijgen. Klik maar stevig verder. Misschien worden tegen het einde van 2014 wel een half miljoen pagina’s per maand bekeken!

Contacteer ons

Onze inventarissen draaien voor een belangrijk deel op interactie. Dankzij jullie opmerkingen, correcties, bedenkingen en nieuwe gegevens, kunnen we jaarlijks duizenden fiches beter maken. Vond je de weg al naar ons contactformulier?

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.