Redactie als vakantiewerk

donderdag 31 juli 2014

Redactiewerk aan de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed

Het wordt stilaan een traditie om ons team in de zomermaanden te versterken met jobstudenten. Zij helpen mee om broodnodige administratieve taken af te werken. Het vakantiewerk van de voorbije jaren leverde duizenden gescande archieffoto’s op en ontelbare administratieve verbeteringen.

In juli werkten Madelijn Corver en Ludwine Van Craenenbroeck aan de redactie van de titels van de fiches in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Die moeten juist zijn. Zonder schrijffouten op zijn minst. Duidelijk en concreet. Vaktermen zoals enkelhuis en diephuis worden niet begrepen. Algemene termen zoals gebouw of woning zorgen voor verwarring.

De twee dames onderwierpen de titels van de bijna 73.000 relicten uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed aan een kritische blik. Een maand lang brachten zij correcties, aanvullingen en nuances aan. De lijst ziet er stukken beter uit en is hopelijk ook duidelijker en beter bruikbaar.

Ziet u toch nog fouten of onduidelijke titels in deze lijst? Als u het ons laat weten via het contactformulier kunnen wij dat aanpassen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.