De tewaterlating van de Inventaris van het Varend Erfgoed

donderdag 7 augustus 2014

D'n Bruinen onder zeil op de Oosterschelde

Vandaag wordt de Inventaris van het Varend Erfgoed boven de doopvont gehouden. Hij geeft een overzicht van de vaartuigen met erfgoedwaarde die in Vlaanderen bewaard zijn.

Het varend erfgoed is een eerder onbekend aspect van ons erfgoed. Om vele redenen is het nochtans heel aantrekkelijk. De vaartuigen getuigen van onze omgang in het verleden met de zee, de rivieren en de kanalen. Ze werden gebruikt om goederen te transporteren, om te vissen en om pleziertochten te maken. Voor ieder soort gebruik werden specifieke vaartuigen gebouwd die ons herinneren aan de 'yachtman of -vrouw', maar ook aan de noeste arbeid van de binnenschippersfamilies, matrozen, officieren, vissers, havenarbeiders én scheepsbouwers. Als rode draad door dit erfgoed loopt het vakmanschap en de techniek die zich steeds verder ontwikkelt. Een erfgoed om te koesteren dus.

Het agentschap Onroerend Erfgoed startte de inventarisatie in 2007-2008 met twee verkennende deelinventarissen over houten vissersvaartuigen en scherpe zeiljachten. Tussen 2010 en 2013 werden systematisch vrijwel alle havens, kanalen en rivieren in Vlaanderen bezocht. Voor elk item werd getracht aan de hand van foto’s, een eventueel plaatsbezoek, literatuur- en archiefonderzoek de belangrijkste gegevens weer te geven over de geschiedenis, aandrijving, afmetingen en bouw van het vaartuig. De huidige eigenaar van het vaartuig wordt behoudens enkele uitzonderingen niet weergegeven om redenen van privacy. Vaartuigen zijn uiteraard roerend, wat wil zeggen dat de aanduiding van de ligplaats slechts indicatief gegeven wordt. Een schip kan steeds op tocht zijn of van ligplaats wijzigen.

Veel historische types van vaartuigen zijn al lang verdwenen, maar van andere categorieën die de laatste anderhalve eeuw rondvoeren zijn er nog exemplaren bewaard. Alle soorten vaartuigen komen in de inventaris aan bod. Het gaat om zeil- en motorjachten, rond- en platbodems, militaire schepen, binnenvaartschepen, varende kranen, sleepboten, lichtschepen, loodsboten, vissersschepen en zelfs een emmerbaggerboot. Er zijn vaartuigen geïnventariseerd daterend vanaf de late 19de eeuw tot ongeveer 1970. De inventaris bevat naast vaartuigen die nog echt varen ook schepen die op de wal worden bewaard.

Er kan in de Inventaris van Varend Erfgoed worden gezocht op type, functie, datering, materiaal en aandrijving.

Tegen eind augustus 2014 zal de inventaris ongeveer 125 vaartuigen bevatten. De databank zal in de komende jaren regelmatig worden aangevuld met geactualiseerde en bijkomende onderzoeksresultaten.

Mocht u vragen, bijkomende informatie of opmerkingen hebben over de inventaris van het varend erfgoed, dan kunt u ons via het contactformulier bereiken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.