Nieuwe inventaris van Wingene on-line

woensdag 9 september 2009

Het veldwerk in Wingene en haar deelgemeente Zwevezele werd enkele maanden geleden afgerond. Sinds begin september zijn de 564 bouwkundige relicten en 133 straatnota’s volledig ingevoerd in de databank.

Wingene is zo’n 20 kilometer ten zuidoosten van Brugge gesitueerd. Naast enkele bewoningskernen (waaronder de kerndorpen Wingene en Zwevezele) wordt de gemeente voornamelijk gekenmerkt door verspreide landelijke bewoning (bijvoorbeeld de hoeve Schauttewalle). De beschermde gebouwen van de Radio Maritieme Diensten en bijhorende personeelswoningen in het omliggende Sint-Pietersveld (als landschap beschermd) zijn markante elementen in deze omgeving, en in de dorpskern van Wingene is de voormalige dorpshoeve “de Kaplote” een opvallende aanwezige.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.