Geheel in kaart

dinsdag 8 september 2009

Bouwkundige gehelen zijn clusters van bouwkundig erfgoed die architecturaal en ruimtelijk nauw samen horen: ze behoren tot een zelfde complex of gebouwengeheel (vb. begijnhof), zijn samen ontworpen in eenzelfde korte tijdsspanne (vb. bunkerlinie), of werden als architecturaal of stedenbouwkundig geheel ontworpen door éénzelfde ontwerper (vb. sociale woonwijk, tuinwijk).

Bij de lancering van onze inventaris beschikten de bouwkundige gehelen nog niet over een afbakening op kaart. Sinds kort is dit wel mogelijk. Indien je een fiche van een bouwkundig geheel zoals de Tuinwijk Zuun (Sint-Pieters-Leeuw) of het Begijnhof van Diest opent, dan krijg je nu ook een kaart te zien.

Het zal je meteen opvallen dat er één groot verschil is tussen de vertrouwde kaartjes bij de relicten en de kaartjes bij de gehelen. De gehelen worden namelijk afgebakend met een polygoon in plaats van met één of meerdere punten. Dit is dan ook het grote verschil tussen relicten en bouwkundige gehelen.

Net zoals onze relicten zijn ook de bouwkundige gehelen beschikbaar als GIS-bestanden die je kan downloaden. Voor de particuliere gebruiker raden wij het KML-bestand aan dat je kan bekijken met behulp van Google Earth.

Voor de professionele gebruiker bieden wij de laag aan in het ESRI shapefile formaat. Deze wordt gebundeld in één zip-bestand samen met de shapefile van de relicten. In de attributen tabel is er steeds een beperkte set aan informatie voorhanden over het geheel (ID, naam, ...). Via het url attribuut kan je meteen doorklikken naar de online fiche (indien jouw GIS-software dit ondersteunt).

Indien je nog vragen hebt over de GIS-mogelijkheden kan je de GIS pagina raadplegen, of ons contacteren via het contact formulier.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.