Gemeenten houden de inventaris actueel

maandag 22 september 2014

Lijst

Elk jaar wordt een geactualiseerde lijst van de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld.

Meer en minder

Om te beginnen komt er elk jaar meer bouwkundig erfgoed op de vastgestelde lijst. Alle relicten die in de loop van het voorbije jaar aan de inventarisdatabank zijn toegevoegd, worden verwerkt in het nieuwe vaststellingsbesluit.

Er vallen ook relicten af. De gesloopte of sterk verbouwde panden bijvoorbeeld, mogen niet meer vastgesteld worden.

En ten slotte zijn er panden die onder een ander adres in de lijst worden opgenomen, doorgaans omdat de straat hernummerd is.

Input van steden en gemeenten

Voor deze belangrijke administratieve updates werkt het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de stads- en gemeentebesturen. Elk jaar krijgen ze de vraag de inventaris van het bouwkundig erfgoed van hun gemeente na te kijken en de adreswijzingen, de gesloopte panden of de verbouwingen door te geven.

De informatie van de gemeenten stelt het agentschap in staat om de meest actuele gegevens in de inventaris te verwerken en een zo actueel mogelijke lijst op te nemen in het komende vaststellingsbesluit.

Dit jaar stuurden 87 stads- en gemeentebesturen een lijst met administratieve updates door. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze waardevolle gegevens allemaal correct in de databank te verwerken.

Nog correcties?

Misschien merkt u nog gegevens op die niet actueel zijn? Laat het ons weten via het contactformulier.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.