82.000 relicten in de inventaris bouwkundig erfgoed

woensdag 5 november 2014

Meekels

Relict 82.000 is een feit. De lopende geografische inventarisprojecten in Gent, Antwerpen en de Vlaamse rand zorgen voor een gestage aangroei van de databank.

Daarnaast vormen de ad hoc aanvullingen op basis van externe aanvragen een zeer interessante invalshoek. Op twee jaar tijd groeide op die manier de inventaris met 2000 relicten aan.

Het 82.000ste relict dat we vandaag presenteren, is een typevoorbeeld van het bouwkundig erfgoed dat momenteel geselecteerd wordt. Typologieën zoals industrieel erfgoed, eenvoudige woonarchitectuur, kantoor- en appartementsgebouwen zijn nog ondervertegenwoordigd in de inventaris. En dat geldt globaal gezien voor alle naoorlogse architectuur, die tijdens de inventarisprojecten in de jaren 1970 en 1980 op basis van de toenmalige criteria nog uit de boot viel.

Het appartementsgebouw op de Koninklijkelaan in Antwerpen werd in 1961 ontworpen door architect Paul Meekels. In elke wijk die aan bod komt bij de herinventarisatie van de stad Antwerpen, komen we wel een ontwerp van hem tegen.

De realisaties van deze architect duiken telkens weer op, en vragen om een betere kennis van zijn oeuvre. In het voorjaar van 2015 zullen we samen met een stagestudent van de Universiteit Gent werken aan een overzicht van en een selectiekader voor het oeuvre van deze interessante naoorlogse architect.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.