Nieuw onderzoek van de lindes bij de pastorie van Schilde

dinsdag 18 november 2014

Geleide lindes

De neoclassicistische pastorie van Schilde is samen met de omgeving beschermd als landschap. En die omgeving is prachtig. Een omhaagde tuin binnen een brede vierkante omgrachting, een boomgaard, een moestuin. En een indrukwekkende gekasseide lindedreef die ons naar de toegang leidt.

Het bouwhistorische plaatje van de site was al helder. Uit literatuur en archiefstukken lezen we de verschillende bouwfases van de pastorie af. Ze stond er zeker al in 1620, kreeg haar huidig uitzicht in hoofdzaak tijdens de 18de eeuw, maar werd doorheen de 19de eeuw nog verschillende keren aangepast.

Aan het dateren van de dreef kwam net zoals bij de lindes langs de Scheldekaaien in Antwerpen de expertise van Kristof Haneca te pas.

Voor dit onderzoek ging hij samen met Koen Smets meten, boren en tellen. En ze leggen ons alles uit in een nieuw onderzoeksrapport.

Je leest er dat de bomen er al zo’n 157 jaar staan. En dat sommige bomen hol zijn van binnen, een natuurlijk fenomeen dat typisch is voor zo'n oude lindes.

Wilt u meer lezen over het dendrochronologisch onderzoek, dan kunt u het verslag in de vorm van een pdf-document aanvragen via ons contactformulier.

  • HANECA K. & K. SMETS 2014: Verslag dendrochronologisch onderzoek. Leeftijdsbepaling van de geleide Hollandse lindes in de toegangsdreef naar de pastorie van Schilde. Rapporten Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Onroerend Erfgoed, RNO.OE.2014-023, 31 OKTOBER 2014.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.