Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed 2014 van kracht

donderdag 11 december 2014

PDF-document 2014

Voor het zesde jaar op rij werd de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Het besluit dateert van 28 november 2014.

Voor gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris, is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting, die vanaf 11 december 2014 van kracht is.

Lijst

De vastgestelde inventaris is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. Jaarlijks wordt de lijst aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. In vergelijking met de vastgestelde lijst van 28 november 2013 werden 1167 relicten en bouwkundige gehelen toegevoegd. In totaal gaat het nu om 73 717 bouwkundige relicten en gehelen, die samen een pdf-document vormen van 2929 pagina’s.

Omdat bouwkundig erfgoed kan veranderen, werken we samen met steden en gemeenten om de meest actuele administratieve gegevens te verzekeren. Hun meldingen van sloop en zware verbouwingen hebben geleid tot het schrappen van 547 relicten en bouwkundige gehelen uit de vastgestelde lijst.

Antwerpen, Vijverlaan 9

Nieuw

De herinventarisatieprojecten in de stad Gent, de stad Antwerpen en de Vlaamse rand (Zaventem en Sint-Genesius-Rode) zorgden voor een grote aanvulling.

Ook in andere gemeenten, zoals Schoten, werden interessante panden toegevoegd, op aanvraag van erfgoedverenigingen, lokale overheden of geïnteresseerde particulieren.

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog zorgde dit jaar voor de aanvulling van de inventaris met tientallen voorbeelden van oorlogserfgoed, hoofdzakelijk bunkers die door het Duitse leger in West-Vlaanderen werden gebouwd.

Uw eigendom op de lijst?

Wilt u weten of uw woning is opgenomen in de vastgestelde inventaris? Raadpleeg dan de lijst van 28 november 2014 op de pagina Rechtsgevolgen van de inventariswebsite.

Als uw gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  • Afwijking van bepaalde normen rond energieprestatie en binnenklimaat om de erfgoedwaarde van de geveldonderdelen van het pand die zichtbaar zijn vanop de openbare weg in stand te houden.
  • Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  • Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  • Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Vragen?

U kunt alles nalezen op onze website op de pagina Rechtsgevolgen. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij ons terecht via het contactformulier.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.