Een pakje erfgoedbeplantingen uit Herne onder de kerstboom

woensdag 10 december 2014

Knotbomenrij van schietwilg met daartussen een solitaire zomereik

Begin oktober werd met de gemeente Zwalm een eerste pakje houtige-beplantingen-met-erfgoedwaarde ontsloten. Vandaag volgt een twee pakje uit Herne, net op tijd om onder de kerstboom te leggen.

Bomen en hagen met een functie

Kerstbomen zijn er echter niet geïnventariseerd in Herne, wel veel andere bomen, die net als de kerstboom in de woonkamer, om heel specifieke redenen op een welbepaalde plaats staan. Zoals de welkomstbomen bij de ingang van het Kartuizerklooster, die de bezoekers zuiveren voor het binnengaan van de site, of de abelen bij een bron die met hun wortels het talud waaruit de bron ontspringt behoeden voor erosie.

In de verschillende deelgemeenten van Herne komen allerhande geschoren hagen voor, bijvoorbeeld als veekering met meidoorn of als erfafsluiting met taxus. Taxus kan ook in andere contexten voorkomen, zoals bij veldkruisen.

Ook zijn er indrukwekkende perceelsrandbegroeiingen, een oude kaphaag van gewone haagbeuk, knotbomenrijen en hakhout in holle wegen of op wegtaluds geïnventariseerd.

Meer weten?

Met het zoekformulier kan er geografisch worden gezocht (provincie, gemeente, deelgemeente en straat). Zo vind je bijvoorbeeld de 160 fiches van Herne.

Het zoeken kan ook thematisch-typologisch verlopen op soort, typologie en context.

In 2015 wordt de groene inventaris verder ontsloten, in verschillende geografische deelpakjes.

Mocht u vragen, bijkomende informatie of opmerkingen hebben over de Inventaris van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde, dan kunt u ons via het contactformulier bereiken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.