Op zoek naar "Het Schoonste Gebouw" van Antwerpen

vrijdag 13 maart 2015

De stad Antwerpen wil haar bouwkundig erfgoed in de kijker zetten. Daarom lanceert ze een jaarlijkse monumentenprijs en gaat hiervoor op zoek naar "Het Schoonste Gebouw" van Antwerpen.

Het Schoonste Gebouw

Alle Antwerpse gebouwen met erfgoedwaarde die in de afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd, gerenoveerd of een nieuwe bestemming kregen, kunnen in 2015 de titel "Het Schoonste Gebouw" winnen.

Onder gebouwen met erfgoedwaarde worden sowieso die panden bedoeld die beschermd zijn als monument of als stads- of dorpsgezicht, en de panden die opgenomen zijn de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ook waardevolle panden die niet op die lijsten staan, kunnen mee dingen naar de titel, maar dan moet de indiener de erfgoedwaarde voldoende motiveren.

De winnaar krijgt de titel en een geldprijs van 4.000 euro. Het project krijgt bovendien de nodige aandacht in een brede communicatiecampagne om de betrokkenheid van de Antwerpenaars bij hun erfgoed te verhogen.

Meedoen?

Verdient uw project in 2015 de titel "Het Schoonste Gebouw. Monumentenprijs stad Antwerpen"?

Dien uw dossier dan zeker voor 30 april in via www.antwerpen.be/hetschoonstegebouw.

U vindt er ook het reglement terug en de praktische informatie over de wedstrijd.

Inspiratie?

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Antwerpen bevat al meer dan 6000 panden en wordt doorlopend aangevuld met nieuw materiaal. Een nieuwe fase binnen de herinventarisatie van de stad werd dit jaar ingezet, met nadruk op de 20ste-eeuwse architectuur.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.