Klein niet-beschermd erfgoed krijgt subsidies in Limburg

dinsdag 28 april 2015

Muziekkiosk in Overpelt

De provincie Limburg lanceerde vorige week een nieuwe subsidie voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed. Een mooie stimulans voor het geïnventariseerde erfgoed in Limburg.

Subsidie voor onderhoud en instandhouding

Met deze nieuwe subsidie wil de provincie Limburg een financiële stimulans bieden voor het onderhoud en de instandhouding van klein erfgoed met een publieke functie, dat mee het karakter van een stad of dorp heeft bepaald.

Heilig Huisje, Herstappe

Daarbij denken ze in het bijzonder aan kapellen, muziekkiosken, perrons en schandpalen, waterpompen, water- en bronputten, met inbegrip van de waardevolle "cultuurgoederen", zoals Mariabeelden of andere cultusobjecten in de kapellen.

Zowel publiekrechtelijke als private eigenaars en beheerders kunnen een aanvraag indienen om hun waardevol erfgoed beter te beschermen, in stand te houden en te ontsluiten.

Inventaris

Het Limburgse niet-beschermd klein historisch erfgoed dat opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed komt sowieso in aanmerking. Op voorwaarde natuurlijk dat het ondertussen niet zodanig is aangepast dat het zijn erfgoedwaarde is verloren.

Je kan zelf opzoeken of het erfgoed dat je in gedachten hebt in de inventaris staat, met het zoekformulier op de inventariswebsite.

Door de gemeente en de straatnaam te selecteren, kun je zoeken op adres.

In het kader van deze subsidie, is het zoekveld "Typologie" ook erg handig. Zo kun je bijvoorbeeld over heel Limburg, of in een specifieke gemeente, een bepaalde typologie van klein erfgoed zoeken.

Twee tips: Kies bij het zoeken naar kapellen de term "kapellen (klein erfgoed)". En om de perrons te vinden, moet je de typologie "stadspalen" selecteren.

Hulp bij het zoeken, is gratis en voor niets te krijgen via het contactformulier.

Stadspomp in Hamont

Niet in de inventaris?

Vind je je klein erfgoed niet terug in deze lijst, dan kun je een aanvraag indienen bij de Limburgse Commissie Onroerend Erfgoed, die zal onderzoeken of het aangemelde erfgoed een subsidie verdient.

Voorwaarden en details

Alle voorwaarden en details over deze subsidie zijn bepaald in het subsidiereglement, dat je kan downloaden op www.limburg.be

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.