Herinventarisatie bouwkundig erfgoed in Berendrecht en Zandvliet gestart

dinsdag 9 juni 2015

Dorpsherberg De Kroon in Berendrecht

Van 1 juni 2015 tot midden september 2015 werken Elke Van Severen en Steven Van den Borne van de GUMA NV aan de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de districten Berendrecht en Zandvliet. Het project is een initiatief van de stad Antwerpen, die het project financiert, en wordt ondersteund door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Herinventarisatie in de stad Antwerpen

De Stad Antwerpen zet actief in op de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed. In 2011-2012 werd het district Ekeren volledig geherinventariseerd, een project dat eveneens door de onderzoekers van GUMA werd gerealiseerd. Ondertussen werden hieraan acht beschermingsvoorstellen gekoppeld, waarvoor de procedure loopt.

Ook het agentschap Onroerend Erfgoed werkt al jaren aan de herinventarisatie van de stad Antwerpen, een opdracht die in deze en vorige beleidsbrief van minister Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, staat ingeschreven. Behalve de eigen projecten, zoals de leien, de stationsbuurt of de buurt rond de Jan Van Rijswijcklaan, staat de samenwerking met de stad hoog op het programma. Na Ekeren en Zurenborg, krijgt het erfgoed van Berendrecht en Zandvliet de komende maanden volop onze aandacht.

Benieuwd?

Alle gegevens die in Berendrecht en Zandvliet worden verzameld, zult u op onze inventariswebsite terugvinden. Deze zomer komen wellicht al de eerste resultaten tevoorschijn.

Nu kunt u al eens kijken wat de collega’s tijdens de inventarisatie van de jaren 1980 terugvonden in Berendrecht en in Zandvliet.

Met vragen, suggesties of opmerking over dit project, kunt u bij ons terecht via het contactformulier of via inventaris@onroerenderfgoed.be

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.