Lancering inventaris archeologische zones met 58 historische stadskernen

vrijdag 3 juli 2015

Vandaag lanceert het agentschap Onroerend Erfgoed de inventaris van archeologische zones. In deze inventaris worden zones opgenomen waarvan we op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten kunnen aannemen dat ze hoogstwaarschijnlijk archeologische waarde hebben.

Historische stadskernen

In eerste instantie stellen we u in de inventaris de 58 historische stadskernen voor die Vlaanderen rijk is. We kozen dit thema omdat historische stadskernen immense en complexe archeologische zones zijn als resultaat van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling.

Mechelen

Vlaanderen neemt een unieke positie in als oudste middeleeuwse verstedelijkte regio in Europa (10de-11de eeuw). Dit netwerk van steden kon zich ontwikkelen door de zeer gunstige geografische ligging van Vlaanderen; aan de Noordzee, met heel vruchtbare landbouw- en veeteeltgebieden, en doorsneden door talrijke rivieren. Bovendien was ook het politiek klimaat met machtige heren zoals de graven van Vlaanderen en de Brabantse hertogen voordelig voor de ontwikkeling van de steden.

Zo groeide Gent bijvoorbeeld op heel korte tijd uit tot de grootste stad ten noorden van de Alpen, na Parijs. In de 16de eeuw was Antwerpen gedurende enkele decennia het economisch en cultureel centrum van Europa en met meer dan 100.000 inwoners zelfs kortstondig de grootste stad.

De stedelijke kernen zijn belangrijke reservaten van waardevol ondergronds erfgoed dat voor elke stad een unieke bron van informatie is die de volledige geschiedenis van een plaats herbergt. Dit gaat van het pre-stedelijke landschap en de eerste nederzetting tot de periode van het ontstaan van de stad en zijn latere geschiedenis.

Meer weten?

Via het zoekformulier van de inventaris van de archeologische zones kunt u per provincie opvragen welke historische stadskernen zijn opgenomen.

De volledige lijst van alle 58 geselecteerde archeologische zones kunt u bekijken via deze link.

Vragen, opmerkingen of suggesties horen wij graag via het contactformulier of via inventaris@onroerenderfgoed.be

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.