Archeologische Thesauri

maandag 26 april 2010

De thesauri datering en stijl zijn uitgebreid met archeologische periodes en culturen.
Dit gebeurde in aanloop naar de uitbreiding van onze website met de archeologische inventaris. Momenteel is deze archeologische inventaris nog niet raadpleegbaar. Dat wil zeggen dat termen die betrekking hebben op archeologische vindplaatsen nog geen koppeling hebben met gegevens uit deze inventaris en dus geen zoekresultaten zullen opleveren.

Wat betekent dit?

Aan de thesaurus datering zijn historische periodes toegevoegd. De periodes vóór de volle middeleeuwen zijn vervangen door algemene termen zoals mesolithicum en bronstijd. Vanaf de volle middeleeuwen is de oorspronkelijke opdeling naar eeuwen behouden zoals 2de helft 15de eeuw, 1ste helft 19de eeuw.

De thesaurus stijl werd uitgebreid naar een thesaurus stijl en cultuur. Naast de reeds opgenomen stijlen zoals romaans en barok, zijn archeologische culturen toegevoegd. Voorbeelden zijn mousteriaan, klokbekercultuur, enz.

Meer info over de thesaurus vind je op http://inventaris.vioe.be/thesaurus.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.