Lancering landschapsatlas

donderdag 15 oktober 2015

Kanaal Nieuwpoort-Plassendale

Vanaf 15 oktober 2015 kan je op de inventariswebsite van het agentschap de ankerplaatsen uit de Landschapsatlas terugvinden. Dat is belangrijk omdat aan 70 van deze ankerplaatsen rechtsgevolgen zijn gekoppeld.

Wat is een ankerplaats?

Ankerplaatsen zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke ensembles in Vlaanderen. Het zijn grotere landschappelijke gehelen waarin je een geheel van gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. Ankerplaatsen zijn opgenomen in de Landschapsatlas, een inventaris die ons agentschap vanaf 2001 beheert. In deze databank vind je alle relicten terug van traditionele landschappen. Naast ankerplaatsen zijn er ook afzonderlijke landschapselementen in opgetekend, zoals holle wegen, poelen en akkercomplexen.

Een plaats in de inventaris

Ankerplaatsen kon je tot voor kort terugvinden in de beschermingsdatabank van ons agentschap. Vanaf 15 oktober zijn ze doorzoekbaar op de inventariswebsite. We bieden je daar fiches aan met onder andere een beschrijving van elk gebied, de precieze afbakening ervan en foto’s. Je kan in de databank ook vlot filteren op specifieke zoektermen, bijvoorbeeld welke ankerplaatsen een abdijdomein bevatten.

De rechtsgevolgen

Dat we de ankerplaatsen hebben toegevoegd aan onze inventaris is geen toeval. Het is een logisch gevolg van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. In dit decreet wordt de Landschapsatlas namelijk omschreven als een inventaris die kan worden vastgesteld. Dat heeft de volgende consequentie: ankerplaatsen worden niet meer ‘aangeduid’ zoals vroeger, ze worden ‘vastgesteld’.

Wanneer het decreet van kracht is gegaan, begin 2015, werden 70 al bestaande aangeduide ankerplaatsen gelijkgesteld met vastgestelde landschapsatlasrelicten en onroerenderfgoedrichtplannen. In deze vastgestelde inventaris moet je je houden aan de rechtsgevolgen van het Onroerenderfgoeddecreet. Meer bepaald ben je gebonden aan de informatieplicht.

Hier vind je een lijst met alle vastgestelde landschapsatlasrelicten.

Nieuwigheden

Je kan nu alle ankerplaatsen terugvinden op de inventariswebsite, zowel de ankerplaatsen die werden vastgesteld als landschapsatlasrelict als de niet-vastgestelde. We voegden enkele nieuwe waardevolle gebieden toe, zoals de Leievallei tussen Ooigem en Bavikhove. Andere ankerplaatsen herdoopten we als landschapselement, bijvoorbeeld de Dries van Sinaai. Sommige fiches herschreven we grondig, zoals het krekengebied te Assenede, of hevelden we over naar een andere inventaris. Zo maakt het kasteeldomein van Breivelde nu bijvoorbeeld deel uit van de inventaris van historische tuinen en parken, waar het inhoudelijk beter thuishoort.

Leievallei

Praktisch

Wil je de Landschapsatlas doorzoeken, dan kun je het zoekformulier gebruiken of het geoportaal. Je kan ook de GIS-laag van de afbakeningen downloaden om zelf te gebruiken in een GIS-project.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.