Hoe zou het nog zijn met… het bouwkundig erfgoed in Gent?

vrijdag 12 februari 2016

Dokterspraktijk ontworpen door I. Van Mossevelde

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Gent staat al een aantal jaren op de gemeenschappelijke agenda van het agentschap Onroerend Erfgoed en de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent. Dit jaar ligt de focus op naoorlogse architectuur, de Muinkparkwijk en de Gentse gevelkapellen. Een overzicht.

Naoorlogse architectuur

De erfgoedonderzoekers van het agentschap onderzoeken en inventariseren momenteel de naoorlogse architectuur in Gent. Deze periode is vrij nieuw binnen de monumentenzorg. Toch staat dit erfgoed onder druk, onder meer door eigenaarswissels. Selectie gebeurt telkens binnen een beschouwing van het Vlaamse architectuurlandschap.

Na voorbereidend literatuuronderzoek, worden de deelgemeenten van Gent straat per straat gescreend op naoorlogse architectuur. Voor de binnenstad kunnen de onderzoekers gebruik maken van waardevolle publicaties rond het thema en van de kennis van zaken die in de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad aanwezig is.

In 2016 werkt het agentschap het veldwerk af. De gegevens worden daarna stelselmatig verwerkt in de inventariswebsite. Hou de nieuwsberichten in de gaten.

Agentschap, stad en universiteit werken samen

De Dienst Monumentenzorg en Architectuur Gent zet zelf zeer sterk in op het inventariseren van lokaal bouwkundig erfgoed. Ze bouwde daarvoor een samenwerking uit met de opleiding Monumenten- en Landschapszorg van de Universiteit Antwerpen. Dirk Laporte traint zijn studenten in het inventariseren en beschrijven van bouwkundig erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed zorgt voor de publicatie van de gegevens op de inventariswebsite.

De Rijsenbergwijk, een woonwijk nabij het station Sint-Pieters getypeerd door interbellumarchitectuur, was een eerste samenwerkingsproject met deze partners, afgewerkt eind 2014.

Op dezelfde manier wordt de Muinkparkwijk momenteel geherinventariseerd. De wijk werd vanaf 1905-1906 verkaveld op de gronden van de dierentuin, tussen de Muinkschelde, Dierentuinlaan en de Sint-Lievenslaan. De architectuur weerspiegelt er enerzijds de burgerlijke smaak uit de eerste helft van de 20ste eeuw, maar heeft met de Cité de Hemptinne en De Cirk ook twee paradepaardjes binnen de geschiedenis van de sociale huisvesting in huis.

Een eerste grote set inventarisfiches van dit project is al beschikbaar op onze site. Resultaten van een nieuwe reeks straten kunt u midden dit jaar verwachten.

Kastkapel met Mariabeeld

Gevelkapellen

De erfgoedambtenaren van de stad Gent werken al decennia lang onverdroten aan een schitterende reeks sensibiliserende publicaties rond hun lokaal erfgoed. "Maria bid voor ons", een wandel- en fietstocht langs gevelkapellen in de binnenstad, is een recente uitgave van auteurs Sofie Derom en Tamara Rogiest.

Op zoek naar een goede manier om dit kwetsbaar klein erfgoed te bewaren, zal een selectie van hun uitgebreide lijst gevelkapellen dit jaar een plaats krijgen in de inventarisdatabank.

Benieuwd?

Wilt u weten welk erfgoed in Gent al geïnventariseerd is? Geografisch zoeken is een populaire optie.

Mijmeren bij hoe het vroeger was kan ook, dankzij de collectie oude foto’s die werd gekoppeld aan de inventarisfiches.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.